// Архив

човешката душа

This tag is associated with 49 posts

Мотиви за психични атаки.

„Понякога и дяволът се позовава на свещеното писание, за да постигне своите цели.“ Мотиви за психични атаки. Вече беше отбелязано, че най-лесният начин да се разкрие дали жертвата на психична атака си фантазира или не, е да се търсят мотиви, и ако те не се долавят, нека предоставим на въображението преимуществото да се съмнява. Общо […]

Методи на психичната атака.

„Не всеки знае кой го лае.“ Методи на психичната атака. Нека конкретно да разгледаме  случай на човек, който желае да се възползва от войнстваща сила. Той трябва да прибегне към ритуал на планетата Марс. Следователно той трябва да събере в своя храм всичко подходящо за Марс. Той ще драпира олтара с алено платно, самият ще […]

Изцеление или разруха.

„Не преминавай мостовете, преди да си ги достигнал.“ Изцеление или разруха. Всеки, който чете старите книги за магьосничество, обикновено съставени от професионални търсачи на вещици и написани на базата на признания, измъкнати от вещиците чрез мъчения, ще открие, че описаните феномени попадат в обширни категории, които са неизменни в различните периоди от време и в […]

Обсебване и лечение.

„Който обвинява себе си, винаги има за какво.“ Обсебване и лечение. Окултистите и техните невежи почитатели, суеверните, винаги са поддържали тезата, че безумието е свързано с демонично обсебване. Съвременната медицина оспорва това и твърди, че многообразните прояви на засегнатия разум са в резултат от субективни психологични процеси. В наши дни тези две мисловни школи са […]

Ролята на Невидимото.

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“ Ролята на Невидимото. Дали емоционалното състояние се дължи на умствена или физическа причина, за пациента резултатът е един и същ. Органичното умопомрачение се отличава от функционалното само по своя произход. Едно органично безумие има тенденцията да се отдалечава повече от реалността, отколкото функционалното нервно разстройство, защото […]

Разум и емоции.

„Вятърничавият човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Разум и емоции. Вече бяха разгледани въпросите за нервните и умствените разстройства, как могат да наподобяват психична атака, особено ако съответният индивид е запознат с терминологията на окултизма. Трябва също да обсъдим и ролята, която психичната атака играе при нервните и умствени смущения. Но преди това […]

Причини за психични смущения.

„Никога не е добре да се научиш как да отвориш вратите към Невидимото без в същото време да знаеш как да ги затвориш и залостиш.“ Причини за психични смущения. Както беше по-рано отбелязано, сравнително рядко Невидимото преследва човешките същества. Или както Гъсеницата казва на Алиса относно малкото кученце: „Ти го остави на мира и то […]

Дилетантите в окултизма.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Дилетантите в окултизма. Десетте Божествени Еманации са представени чрез Архангели, а Десетте Пъклени Еманации – като Архи-демони. Това са Имената на Силата в Магията. Всяка Сефира тогава има своята наблюдателна страна в съответния демон. Посветеният адепт винаги достига контрол над демоничната сила, преди да се опита да […]

Природа на силите на разумното и организирано зло.

„Злото ще се върне при този, който го е сътворил.“ Природа на силите на разумното и организирано зло. Ако искаме да разгледаме всички страни на проблема за психическата самозащита, трябва да осъзнаем и значимостта на един феномен, за който е писано твърде малко, а именно природата на силите на разумното и организирано зло. Вярванията на […]

Елементите Земя, Вода, Въздух и Огън.

„Доброто и злото са като водата и маслото: не могат да се смесят.“ Елементите Земя, Вода, Въздух и Огън. Елемента Земя не е елемент, който обикновено привлича непрофесионалния експериментатор, макар че посветените ценят неговата важност и значимост. Срещат се обаче случаи с чувствителни хора, живеещи по ниски области, особено в тесни дефилета, където достига малко […]