// Архив

човешката душа

This tag is associated with 41 posts

Диагностика на атаката.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“ Диагностика на атаката. След като разгледахме чисто физическите фактори при една психична намеса, нека обсъдим и нейните същински психични фактори. Винаги трябва да помним, че независимо от откриването на някакво физическо заболяване, то не елиминира психическия фактор. Ненормалното физическо състояние на тялото и кръвта може да […]

Какво да направим при психична атака?

„Който знае за приближаващата се опасност, той я е избегнал.“ Какво да направим при психична атака? Ние вече описахме типологията на психичната атака, методите за осъществяването й и разгледахме различните форми на измама и заблуда както и самовнушението, които могат да усложнят нещата. Сега вече сме в състояние да обсъдим проблема за диагностиката. Нека разгледаме […]

Мотиви за психични атаки.

„Понякога и дяволът се позовава на свещеното писание, за да постигне своите цели.“ Мотиви за психични атаки. Вече беше отбелязано, че най-лесният начин да се разкрие дали жертвата на психична атака си фантазира или не, е да се търсят мотиви, и ако те не се долавят, нека предоставим на въображението преимуществото да се съмнява. Общо […]

Методи на психичната атака.

„Не всеки знае кой го лае.“ Методи на психичната атака. Нека конкретно да разгледаме  случай на човек, който желае да се възползва от войнстваща сила. Той трябва да прибегне към ритуал на планетата Марс. Следователно той трябва да събере в своя храм всичко подходящо за Марс. Той ще драпира олтара с алено платно, самият ще […]

Изцеление или разруха.

„Не преминавай мостовете, преди да си ги достигнал.“ Изцеление или разруха. Всеки, който чете старите книги за магьосничество, обикновено съставени от професионални търсачи на вещици и написани на базата на признания, измъкнати от вещиците чрез мъчения, ще открие, че описаните феномени попадат в обширни категории, които са неизменни в различните периоди от време и в […]

Обсебване и лечение.

„Който обвинява себе си, винаги има за какво.“ Обсебване и лечение. Окултистите и техните невежи почитатели, суеверните, винаги са поддържали тезата, че безумието е свързано с демонично обсебване. Съвременната медицина оспорва това и твърди, че многообразните прояви на засегнатия разум са в резултат от субективни психологични процеси. В наши дни тези две мисловни школи са […]

Ролята на Невидимото.

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“ Ролята на Невидимото. Дали емоционалното състояние се дължи на умствена или физическа причина, за пациента резултатът е един и същ. Органичното умопомрачение се отличава от функционалното само по своя произход. Едно органично безумие има тенденцията да се отдалечава повече от реалността, отколкото функционалното нервно разстройство, защото […]

Разум и емоции.

„Вятърничавият човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Разум и емоции. Вече бяха разгледани въпросите за нервните и умствените разстройства, как могат да наподобяват психична атака, особено ако съответният индивид е запознат с терминологията на окултизма. Трябва също да обсъдим и ролята, която психичната атака играе при нервните и умствени смущения. Но преди това […]

Причини за психични смущения.

„Никога не е добре да се научиш как да отвориш вратите към Невидимото без в същото време да знаеш как да ги затвориш и залостиш.“ Причини за психични смущения. Както беше по-рано отбелязано, сравнително рядко Невидимото преследва човешките същества. Или както Гъсеницата казва на Алиса относно малкото кученце: „Ти го остави на мира и то […]

Дилетантите в окултизма.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Дилетантите в окултизма. Десетте Божествени Еманации са представени чрез Архангели, а Десетте Пъклени Еманации – като Архи-демони. Това са Имената на Силата в Магията. Всяка Сефира тогава има своята наблюдателна страна в съответния демон. Посветеният адепт винаги достига контрол над демоничната сила, преди да се опита да […]