// Архив

Управлението

This tag is associated with 71 posts

Възникване на нови биологични видове.

„Едни си отиват, други идват.“ Известно е, че от биосферата са изчезнали много живи организми. Всички знаят, например, за съществуването на Земята по-рано на птеродактили, динозаври и т.н. Но за цялата достъпна нам история на човечеството не е зафиксиран нито един случай на възникване на нов биологичен вид. Изхождайки от това на човечеството официалната наука […]

Генетично обусловен потенциал.

„Какъвто е родът, такъв е и плодът.“ За завършване на темата за механизма на Естествения отбор следва кратко описание на възникването и развитието на човека. Но преди това, както и беше обещано по-рано, трябва да се разгледа какво е това „генетично обусловен потенциал“ за развитие на индивидите на всеки биологичен вид (в т.ч. и човека). […]

Генетични изменения у човека.

„Един човек може да струва колкото сто, а сто могат да не струват колкото един.“ Механизъм на естествения отбор. Но мутациите не винаги задължително са „лоши“. Да, при едни дадени условия част от мутацията може да бъде генетичен товар, което вече разгледахме по-горе. Но в други определени условия мутациите могат да бъдат много полезни признаци. […]

Генетична катастрофа в популацията.

„В морето от водка и богатири се давят.“ Тайната на института на сватовете. Сега ще се върнем към мутациите. В различните популации на живия свят винаги има: – генетично устойчиво „ядро“; – генетично обременена „периферия“ (от лат. реriрhеriа – „окръжност“ – част от нещо, отделяне от центъра). Генетично устойчивото ядро осигурява възпроизводството на поколенията. Генетично […]

Какво означава информационно въздействие?

„Не можеш да пожънеш пшеница, ако си посял овес.“ Закон за нормалното разпределение. Ако изпробваме много еднакви детайли за някакво свойство, то резултата ще се окаже следния: – от 1% до 3% детайли ще покажат отлични, много добри резултати; – от 3% до 7% – добри резултати; – от 80% до 90% – нормални резултати; […]

За устройството на биологичния вид.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Основни характеристики на еволюционния процес на органичната биосфера. Важен стадий в еволюционния процес на биосферата е възникването на хромозомния апарат на наследствеността (ХАН). Тази важност се заключва в това, че ХАН предава информация за „устройството“ на особеностите на биологичния вид (строеж на организма, устройство на вътрешните органи и […]

Възгледи за глобалния еволюционен процес.

„Днешният ден е ученик на вчерашния.“ Ще приведем само няколко най-разпространени възгледа в света за ГЕП на нашата биосфера. Това се прави, за да може читателят като ги знае, да може да ги сравни и да ги съпостави. 1. Материалистична гледна точка: – Глобалният Еволюционен Процес (ГЕП) – това е процес на развитие на различните […]

За еволюцията на биосферата на Земята.

„Човече! Въздигни взора свой от земята към небето, – колко достоен за удивление се явява порядъка там!“ (К. Прутков). За „произхода“ на Вселената. Вселената е вечна и безкрайна. Разглеждайки глобалните проблеми, с които сега се сблъсква човечеството, се налага да се обръщаме към историята на неговото развитие, а това, на свой ред, неизбежно поставя въпроса […]

Какво е нужно на глобализаторите?

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“ Глобализаторите се опитват да „осъвременят“ и „научат“ древната калейдоскопична обосновка на принципа на управление „Разделяй и владей!“. Читателите навярно са се сблъсквали с много „учения“ за жизнеустройството, които целенасочено се набиват в главите на народа с цел да затормозят мозъците на хората и да ги завлекат […]

Тайната на принципа „Разделяй и владей!“

„Когато знатните се забавляват, протоллюдието живот губи.“ Именно това създаване на „каша в главата“, създаване на „калейдоскоп“ в умовете на хората е позволило на „жреците“ – демони да осъществяват в продължение на столетия първичното „набухване на маята“ в съзнанието на всеки човек: „Кое е първично: материята или съзнанието (духа)?“ И човек търси истината там, където […]