// Архив

Управлението

This tag is associated with 121 posts

Разрешаване на конфликтни ситуации.

„Ако сред добрите хора попадне само един лош, всички ще прекарат времето си глупаво.“ Чувство за мяра. В тълпо –“елитарното“ общество непрестанно възникват конфликти между различните процеси, протичащи всеки под своето управляващо начало, тоест под въздействие на своите управленци. Спомнете си конфликта във вашия град. Хората имаха свои частни домове и строяха там свои „райски […]

С какво и как да измерим управленския труд?

„А където пастирът е глупак, там и кучетата са глупави“. Производителният труд може да се измери. Стругарят изрязал детайл, контрольорът измерил неговите размери с шублера, и ако тези размери съответстват на зададените, то детайла се смята за хубав и се допуска към по-нататъшно използване. Колкото по-точно съвпадат размерите на детайлите шлифовани от стругаря по зададените […]

За органите на властта и управлението.

„С чужд ум дълго не можеш да преживееш.“ Божия промисъл и Божията допустимост. „Варианти – вариантни“, „предопределения – предопределени“, но понякога в живота става съвсем не това, на което сме разчитали, което сме предвиждали и на което сме се надявали. Защо се получава така? В какво се състои тук работата? Човек има определен „праг на […]

За това в Харвард не се учи.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Как да се реагира на прогнози и пророчества? Как трябва управленеца, а и въобще всеки човек, да реагира на факта на получаване на прогноза и пророчество: 1. Не трябва да се игнорират прогнозите и пророчествата. Троянците не повярвали на Касандра, отнесли се пренебрежително – и Троя изчезнала. 2. […]

За управлението, пророчествата и прогнозите.

„Неуморно безумна девица крещеше: „Ясно виждам Троя паднала в прахта!“ Но ясновидците, впрочем както и очевидците, във всички векове хората са ги изгаряли на клади…“ Лъжлив пророк или прогнозьор? На 22.03.2005 година кмета на Москва Ю.М. Лужков, излизайки пред студентите от МГУ с лекция, свързана с излизането на бял свят на неговата книга „Развитие на […]

Преход от настоящето в бъдещето.

„Добрите принципи улесняват работата.“ Мяра на неопределеността. Ако има предопределеност, то трябва да има и неопределеност. Какво е това? И каква е неговата „мяра“? Като за начало ще вникнем в словесната формула, изобразена на рис. 12–36. Рис. 12–36 При нейното осмисляне, обърнете внимание на вложените една в друга матрици – фунии в десния горен ъгъл […]

За прехода „от миналото през настоящето към бъдещето“.

„Не е важно къде се намираме. Важно е накъде се движим“. Вероятностна предопределеност. На ръководителя на всяко равнище, а и просто на всеки човек, от време на време му се налага да определя и решава какво да прави по-нататък, как да живее, накъде да „води фирмата“, как да строи отношенията в семейството, какво да прави […]

Чувството за мяра.

„Всеки е щастлив в мярата на своята способност за щастие и своята потребност от щастие“. Способността на човека да възприема, разпознава и обработва колебателните процеси от заобикалящия свят се нарича „чувство за мяра“. Известно е, че човек обладава пет сетива: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус. Всички тези сетива, общо казано, възприемат колебания на определени честоти. […]

Какво трябва да знаят управленците?

„Не на всички е дадено да бъдат първи.“ Загубата на устойчивост по предсказуемост. Причините за загубата на устойчивост по предсказуемост се илюстрират на рисунка 12–30, от която нагледно е видно, че причините могат да бъдат три: Рис. 12–30 1-ва причина. В самия обект на управление. Това могат да бъдат всевъзможни счупвания, нарушения на управлението и […]

За причинно-следствените връзки.

„Започнал за здраве, а стигнал до заупокойна“ При определяне „устойчивостта по предсказуемост“ на този или онзи процес е необходимо да се знаят основите за прогнозиране и да се умее да се осъществява такава прогноза. Няма нищо сложно в това. Всеки човек може да прави прогнози само на основа на своите субективни представи за обективните причинно […]