// Архив

Сътворението

This tag is associated with 32 posts

Какво е инстинкт?

„Най-точният часовник е стомахът.“ Какво е инстинкт? Инстинктът е един от най-удивителните феномени в областта на биологията. Еволюционната теория дава следното определение: инстинктът е затвърден еволюционно от биологичната наследственост начин на поведение при животните и човека. В други литературни източници инстинктът се определя като „вродена способност на поведение към действието на дразнители от околната среда […]

Закони без Законодател?

„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“ Закони без Законодател? В природата и в биологичния свят владеят закони, благодарение на които животът се запазва и регулира. Говорим за физични, химични, биологични, генетични и редица други закони. При обмяната на веществата между живите организми и околната среда действат химични и молекулярно […]

Дарвин и човешките раси.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Дарвин и човешките раси. Въпросът за произхода на човешките раси е един от най-неприятните проблеми, който стои пред биолози и антрополози – еволюционисти в миналото и днес. Този въпрос се разглежда още от Херодот преди 2500 години. Но той се превръща в проблем, когато […]

Половото размножаване – откритие на еволюцията?

„Който има деца се вълнува, който няма – тъгува.“ Половото размножаване – откритие на еволюцията? „Преминаването от безполово към полово размножаване е със сигурност най-важната причина за усъвършенстването на биологичните видове и преминаването им в по-сложни форми на организация“. Това са думи на известния еволюционист R. Kaplan (1972), който дебело подчертава, че произходът на половете […]

Кога и защо е възникнало семейството?

„Земя без вода е мъртва, човек без семейство – безплоден цвят.“ Кога и защо е възникнало семейството? Цитираме учебника по биология на Ботев и сътр.: „Австралопитеките са живели в социални групи. В Етиопия са открити скелети на групи австралопитеки, загинали заедно преди около 3,2 милиона години. Тази находка е означена като Първото човешко семейство.. . […]

Еволюция и религия.

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“ Еволюция и религия. Според еволюционната теория възникването на религията е еволюционен процес: в ранните примитивни стадии човекът не е имал никаква религия, по-късно (пещерен човек) се появява политеизмът (многобожието). С течение на времето наред с политеизма се появява и монотеизмът (вярата в един Бог), към който […]

Как и кога възниква човешкият език (говорната реч)?

„Когато волът иска да говори, мучи.“ Как и кога възниква човешкият език (говорната реч)? Отговаряме с цитат от учебника по биология на Hoff и сътр. („Evolution“) стр. 148; „На този въпрос може би никога няма да може да се отговори…Също не може да се отговори и на въпроса кои са еволюционните причини, довели до появата […]

Въпроси за смъртта.

„Щом не си избягнал раждането, няма да избегнеш и смъртта.“ Въпроси за смъртта. В еволюционната теория смъртта се разглежда като положителен фактор. При преминаването в по-висша форма на развитие смъртта е задължителна необходимост. Благодарение на нея се появяват многоклетъчните организми. Без смърт не биха се появили по-висшите живи същества. Тя е фактор, който ускорява еволюцията […]

Доказателство ли са рудиментарните органи?

„Стомахът е като мелница – когато не мели нищо, тогава се разваля.“ Доказателство ли са рудиментарните органи? При обучението по биология на учениците се преподава, че рудиментарните органи са важно доказателство за еволюцията на растителния и животинския свят. Цитираме учебника по биология на Ангелов и сътр.: „В хода на еволюцията функцията на даден орган може […]

Ембриология и еволюция.

„Който има деца, се вълнува, който няма – тъгува.“ Ембриология и еволюция. Еволюционната теория учи, че по време на ембрионалното си развитие (онтогенеза) човешкият зародиш повтаря стадиите на своето историческо еволюционно развитие (филогенеза). Тази концепция е развита от немския еволюционист Ернст Хекел (1866) като т.нар. „биогенетичен закон“ и възприета от Дарвин като един от най-силните […]