// Архив

свойства

This tag is associated with 16 posts

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично […]

Кога започва топенето?

Топене на морския лед. Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в […]

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини. В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля. Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ […]

Що за процес е ледообразуването?

Ледообразуване в прясна вода. Нека разгледаме идеализираната картина на ледообразуването в пресноводен водоем. Хоризонталните премествания на вода и въздух няма да бъдат вземани под внимание. От есента към зимата повърхностния слой постепенно започва да изстива. Охлаждайки се до температурата на най-голяма плътност 4°С и ставайки по-тежък той започва да се спуска надолу, а на негово […]

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед. По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли. За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра […]

Какви са физичните свойства на морската вода?

Физичните свойства на дестилираната вода зависят само от два параметъра, температура и налягане. Физичните свойства на морската вода зависят освен това от солеността, която е и най-характерната нейна особеност. От солеността основно зависят плътността и температурата на замръзване на морската вода. Наличието на разтворени в природната вода частици съществено изменят нейните оптични, акустични и други […]