// Архив

свойства

This tag is associated with 13 posts

Що за процес е ледообразуването?

Ледообразуване в прясна вода. Нека разгледаме идеализираната картина на ледообразуването в пресноводен водоем. Хоризонталните премествания на вода и въздух няма да бъдат вземани под внимание. От есента към зимата повърхностния слой постепенно започва да изстива. Охлаждайки се до температурата на най-голяма плътност 4°С и ставайки по-тежък той започва да се спуска надолу, а на негово […]

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед. По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли. За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра […]

Какви са физичните свойства на морската вода?

Физичните свойства на дестилираната вода зависят само от два параметъра, температура и налягане. Физичните свойства на морската вода зависят освен това от солеността, която е и най-характерната нейна особеност. От солеността основно зависят плътността и температурата на замръзване на морската вода. Наличието на разтворени в природната вода частици съществено изменят нейните оптични, акустични и други […]