// Архив

Релеф

This tag is associated with 3 posts

Какво е земен магнетизъм и гравитация?

Земен магнетизъм и гравитация Гравитационно поле на океана, това е поле на ускорение на силата на тежестта, за което съществува устойчиво съответствие между координатите на коя да е точка от земната повърхност или около земното пространство и значението на силата на тежестта в тази точка. Силата на тежестта се определя, като сила, която действа на […]

Какви са елементите на морското дъно?

Елементи на морското дъно Шелфа играе изключителна роля за режима на самия океан и дейностите на човека в океана. Това е зона на интензивно корабоплаване, риболов, лов на животни, биохимична преработка на водорасли и добив на нефт, природен газ, сяра, злато, диаманти и др. В зоната на шелфа се наблюдават сгонно нагонни колебания на морското […]

Релеф на дъното на океана

До неотдавна дъното на океана и на дълбоководните морета се е представяло за относително равна повърхност. Поради редките измервания, класификацията и терминологията на подводния релеф се е основавала на съвсем редките изобати (линия на равните дълбочини). Тази система на изучаване на океаните и моретата се нарича батиметрична. Основни елементи на релефа на дъното се явяват […]