// Архив

Релеф

This tag is associated with 8 posts

Езера и водохранилища.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Езерото се състои от два основни елемента: котловина и водна маса. Езера се наричат естествени водоеми, нямащи непосредствена връзка с океаните. Общата площ на езерата на Земята е около 2,7 млн. км² (1,8% от общата площ на сушата). Котловина, запълнена с вода се нарича […]

Световния океан – характеристика и подразделяне.

„Ако го пратиш на реката, няма да намери вода.“ Световния океан заема площ, равна на 361,3 млн. км², което представлява 70,8% от повърхността на нашата планета. Важна морфологична особеност на Световния океан се състои в непрекъснатото му простиране. В южното полукълбо между паралелите 35° и 70° ю.ш. океанът заема 95,5% от повърхността на земното кълбо […]

Произход на океаните.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Обща характеристика на хидросферата. Основен обект на изучаване от хидрографията се явява хидросферата, под която се разбира прекъсващата се обвивка на Земята, разположена между атмосферата и твърдата земна кора (литосферата) и представляваща сама по себе си съвкупност от водите на океаните, моретата и повърхностните води на […]

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“ Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи. […]

Хидрографията, като наука.

„Човек се познава не на сушата, а в морето.“ В тази разработка са изложени въпроси от систематическия курс по хидрография, състава и съдържанието на който са сформирани през последните години. Този курс включва описание на обектите на изследване: хидросферата; целта и състава на хидрографските работи; способите за планово и височинно обоснование; средствата и способите за […]

Какво е земен магнетизъм и гравитация?

Земен магнетизъм и гравитация Гравитационно поле на океана, това е поле на ускорение на силата на тежестта, за което съществува устойчиво съответствие между координатите на коя да е точка от земната повърхност или около земното пространство и значението на силата на тежестта в тази точка. Силата на тежестта се определя, като сила, която действа на […]

Какви са елементите на морското дъно?

Елементи на морското дъно Шелфа играе изключителна роля за режима на самия океан и дейностите на човека в океана. Това е зона на интензивно корабоплаване, риболов, лов на животни, биохимична преработка на водорасли и добив на нефт, природен газ, сяра, злато, диаманти и др. В зоната на шелфа се наблюдават сгонно нагонни колебания на морското […]

Релеф на дъното на океана

До неотдавна дъното на океана и на дълбоководните морета се е представяло за относително равна повърхност. Поради редките измервания, класификацията и терминологията на подводния релеф се е основавала на съвсем редките изобати (линия на равните дълбочини). Тази система на изучаване на океаните и моретата се нарича батиметрична. Основни елементи на релефа на дъното се явяват […]