// Архив

резултат

This tag is associated with 9 posts

Власт или свобода?

„Нещастието на едни, носи полза на други.“ Власт или свобода? Какво да изберем власт или свобода, или и двете, това е въпросът? Ако изберем властта, не означава ли, че ще ограничим свободата на други, ако изберем свободата, няма ли да изгубим възможността да властваме над тях, но ако изберем и двете, не означава ли, че […]

Как да вървим по избрания път?

Често се питаме, а възможно ли е това, мога ли аз да постигна точно това? Ами отговорът е един, ако мислите, че наистина не мога да го направя, няма и да го направите, ако обаче мислите за това, че го правите, ще откриете решението и ще превърнете желаното в реалност, но това трябва да се […]

В кого е вината?

Въпросът е, трябва ли да полагаме повече усилия за да постигнем повече или да ползваме на готово чужди модели? В този ред на мисли, често ще се появява тезата за справедливостта, едни мислят и печелят, а други прилагайки просто чужд модел постигат почти същите резултати. Не е справедливо нали, наготово да береш плодовете на чужди […]

Лесното, понякога е по-трудно!

Ако възприемем своите мисли като реална действителност ние ще се доближим до разбирането за взаимната свързаност между тях. Както по-рано беше вече казано, че ние живеем в две реалности, едната реалност съответстваща на нашите мисли, чувства и възгледи, и истинската, реална действителност на местата, вещите и събитията. Тъй като човек не успява да раздели въображаемото […]

Каква я мислим, а тя каква била?

Вярна ли е нашата представа за, и съвпада ли тя с истинската действителност? На този въпрос е трудно да се отговори еднозначно, защото в една ситуация ние може да си мислим, че нещо се е случило, а всъщност нещата да се развиват съвсем в друга посока. За да се разбере смисълът на това твърдение ще […]

Какви са нашите представи за реалната действителност?

Наистина ли е това, което човек вижда или е това, което си мисли. Мисълта е сила с която човек разполага, но не винаги я използва по най-добрия начин. За да използваш силата на мисълта, не е задължително да познаваш природните закони или да разбираш, какво мислят другите около теб, но се оказва, че е задължително […]

С какво да започнем?

Ами близко е до акъла с най-лесното, първо с рибата която е в най-големи количества и разбира се е на най-плитко. Така постепенно ще придобиете опит, както с гмуркането, така и с работата с харпуна, но най-важното няма да се разочаровате от евентуален неуспех и да захвърлите нещо, което дълги години ще ви носи страхотна […]

Вярно ли е, че положения труд, винаги носи резултат?

Оказва се, че е вярно, ама като гледаш отстрани, как други получават, а не са се трудили и най-големия оптимист би могъл да се усъмни във верността на това твърдение. Защо го казвам ли, ами затова, защото случилото се на нашият човек ще е най-доброто доказателство за твърдението ми. Дошъл момента нашият човек да пребори […]

Какъв бил резултатът?

Резултатът ли, ами нашият човек се научил да преследва мечтите си. На първо време се оказали, че в тях няма нищо велико, но за сметка на това носели радост и още нещо. Ако така продължавали нещата се очертавало нашият човек да се освободи от почти всички държавни изпити за изключение на изпита по български език. […]