// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 40 posts

Средства за навигация на подводни лодки.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Основни направления на развитие на „външните” средства за корекция на ИНС на АПЛБР. Наред със създаването на по-съвършена ИНС, която и в перспектива да остане основна навигационна система за АПЛБР, голямо внимание се отделя също на развитието на автономните високо точни не демаскиращи ПЛ средствата за […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Само чудото няма край.“ Инерциални навигационни системи на АПЛБР. Инерциалните навигационни системи са способни автономно да изработват на практика всички основни навигационни и динамически параметри, необходими както за корабоводенето, така и за използване на оръжията. Те се явяват основни за навигационното въоръжение на АПЛБР, поради това на усъвършенстването на ИНС зад граница се отделя особено […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Очите отиват да видят онова, което ушите са чули.“ Анализът на достъпните източници за информация показват, че във водещите зад граница страни с ударна мощ на въоръжените сили през последните десетилетия се пренася към ВМС, а във ВМС – към балистичните ракети, установявани на подводни лодки (ПЛ). Така в САЩ, дялът на балистичните ракети (БР), […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ За разлика от вече получените зад граница практически резултати в Русия за сега се извършва само теоретична оценка за възможността да се уточняват батиметричните карти на шелфа по радиолокационни и оптически изображения на морските акватории. Методиката за обработка на радиолокационни изображения на морската повърхност, получени с помощта на […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Знанието и науката не висят на вратата.“ Към настоящия момент радиолокационно изображение на акватория, получавано с помощта на радиолокатор със синтезируема апертура (РСА) се използва за снимка на релефа на дъното с точност, сравнима с точността на промер с помощта на ехолоти. За определяне на дълбочините се използват модели на радиолокационно изображение, чийто параметри се […]

Условия за използване на Оптически локационни системи.

„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“ Историята за изследване на океанските дълбочини наброява не малко ярки страници. В различните периоди на усвояване и изучаване на океаните и моретата, стъпка след стъпка, формиращи представата за значителна част от нашата планета, за изпълняване на работи, винаги трудни и опасни, са били привличани най-съвършените […]

Оптически методи за морско картографиране.

„Без труд няма награда.“ В САЩ технологията на хидрографските снимки на плитководните райони на основата на използването на АЛБС също се разглежда като една от най-перспективните. Океанографското управление на ВМС на САЩ (NAVOCEANO) използва АЛБС SHOALS (Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey) за сбора на хидрографска информация в литоралната зона в интересите на НХО на […]

Оптически методи за морско картографиране.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Друг подход за извличане на батиметрична информация от данните на космическа сканирана снимка е реализиран в Центъра за дистанционно сондиране на Великобритания. При условие на еднородност на отразяващата способност на дъното и висока прозрачност на водата се използва методът на регресивния анализ. За отчитане на изменчивостта […]

Оптически методи за морско картографиране.

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ За картографирането на морски акватории в настоящия момент се използват следните методи за дистанционно сондиране: измерване интензивността на отразеното от акваторията слънчево излъчване в оптическия диапазон с помощта на оптикоелектронни сканиращи системи, лазерни, радиолокационни и електромагнитни сондирания. Възможностите на тези методи за снимка на релефа […]

Стандарти за хидрографски дейности.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ На основание S-44/4 националните хидрографски организации разработват собствени стандарти. Към настоящия момент са известни следните документи: – NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables. NOAA (USA) 2003; – EM 1110-2-1003 US Army Corps of Engineers, 2002; – Standards for Hydrographic Surveys (HYSPEC), LINZ, (New Zealand), […]