// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 34 posts

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Съвременните световни тенденции в областта на безопасността на мореплаването свидетелстват за това, че днес на глобално ниво се формира комплексен подход към развитието на системите за осигуряване на безопасността на море. Така, Комисията на Европейския съюз е създала Европейска агенция по безопасност на море (EMSA), […]

Нано технологии в навигацията.

„В голямото има нещо малко, в малкото – нещо голямо.“ Изследвания и разработки в областта на нано технологията в настояще време активно се провеждат в повече от 50 страни. По прогноза в близките 10 години общия световен пазар на нано технологии ще превиши 1 трилион долара в година. Счита се, че нано технологията се явява […]

Иновации в осигуряването на морските дейности.

Колкото повече е науката, толкова са по-умни ръцете.“ Технологичните иновации се разглеждат в качеството на основа за съвременната техническа политика в областта на навигационно хидрографското осигуряване на морските дейности. Важно място в процеса на достигане на стратегическите приоритети и решения на задачите на националната морска политика заема навигационното и хидрографско осигуряване (НХО) на морските дейности. […]

Атомните подводници – история на развитие.

„В знамето е твоята чест, в оръжието – славата.“ Атомните подводни лодки в САЩ. По нататъшното развитие на средствата за навигация за атомните подводни лодки с балистични ракети (АПЛБР), естествено, зависи от развитието на самите АПЛБР. През 1988 г. САЩ са имали 37 АПЛБР. През 2000 г. – 18 АПЛБР от типа „Охайо”, които са […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Основни направления на развитие на „външните” средства за корекция на ИНС на АПЛБР. Наред със създаването на по-съвършена ИНС, която и в перспектива да остане основна навигационна система за АПЛБР, голямо внимание се отделя също на развитието на автономните високо точни не демаскиращи ПЛ средствата за […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Само чудото няма край.“ Инерциални навигационни системи на АПЛБР. Инерциалните навигационни системи са способни автономно да изработват на практика всички основни навигационни и динамически параметри, необходими както за корабоводенето, така и за използване на оръжията. Те се явяват основни за навигационното въоръжение на АПЛБР, поради това на усъвършенстването на ИНС зад граница се отделя особено […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Очите отиват да видят онова, което ушите са чули.“ Анализът на достъпните източници за информация показват, че във водещите зад граница страни с ударна мощ на въоръжените сили през последните десетилетия се пренася към ВМС, а във ВМС – към балистичните ракети, установявани на подводни лодки (ПЛ). Така в САЩ, дялът на балистичните ракети (БР), […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ За разлика от вече получените зад граница практически резултати в Русия за сега се извършва само теоретична оценка за възможността да се уточняват батиметричните карти на шелфа по радиолокационни и оптически изображения на морските акватории. Методиката за обработка на радиолокационни изображения на морската повърхност, получени с помощта на […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Знанието и науката не висят на вратата.“ Към настоящия момент радиолокационно изображение на акватория, получавано с помощта на радиолокатор със синтезируема апертура (РСА) се използва за снимка на релефа на дъното с точност, сравнима с точността на промер с помощта на ехолоти. За определяне на дълбочините се използват модели на радиолокационно изображение, чийто параметри се […]

Условия за използване на Оптически локационни системи.

„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“ Историята за изследване на океанските дълбочини наброява не малко ярки страници. В различните периоди на усвояване и изучаване на океаните и моретата, стъпка след стъпка, формиращи представата за значителна част от нашата планета, за изпълняване на работи, винаги трудни и опасни, са били привличани най-съвършените […]