// Архив

поука

This tag is associated with 37 posts

Въпроси на които не могат да се дадат отговори?

ТОВА НЕ ВОДИ КЪМ СВЯТОСТ. Буда обявявал във всеки град, в който пристигал: – Моля, не задавайте 11 въпроса. Тези въпроси включват в себе си най-важните понятия като Бог, душа, смърт, живот, истина и т.н. Когато го питали защо, той отговарял: – Защото на тях не могат да се дадат отговори. Не защото аз не […]

Защо не трябва да се стига до крайности?

Веднъж един могъщ цар трябвало да вземе решение, което не му било по сърце. Двама от неговите министри били извършили някакво престъпление, а той много ги обичал. Дори и да били извършили престъпление, той искал да им прости, неговата любов към тях била толкова голяма. Но това било против законите на страната и нямало да […]

Защо някои се интересуват от нещата на другите?

КАБИР, КАМАЛ И АЛЧНОСТТА! Кабир, великият майстор, имал син Камал. Камал се скарал с баща си и се заселил срещу него. При Кабир идвали хора да му поднесат почитанията си, но той никога не приемал нищо от тях. Разчула се славата на Камал и хората започнали да ходят и при него, но той приемал всички […]

Трябва ли и защо да се съглася?

Един човек много обичал чайките. Всеки ден, когато излизал в морето, ята чайки кръжели над него и го следвали. Един ден баща му рекъл: – Знам, че непрекъснато те следват чайки. Моля те хвани ми няколко за забавление. Синът се съгласил. На другия ден излязъл в морето, но нито една чайка не го последвала. Затова […]

Кога Любовта я няма?

НЯМА БОГ. Вървял Учителят на Бялата ложа със своите ученици. По пътя срещнал Учителя на Черното братство с неговите ученици! Учителят на Черната ложа поздравил: – Няма Бог! Учителят на Бялата ложа отговорил: – Няма Бог! – и след това всеки продължил по пътя си. Учудени учениците на Бялата ложа попитали Учителя си, защо така […]

Едно е да си мислиш, друго е да го знаеш?

ЕДНО И СЪЩО. Както си вървели заедно в съгласие четирима души – турчин, персиец, арабин и грък, отнякъде се сдобили с един динар. Този динар станал причина да се скарат помежду си, защото, получавайки го те започнали да решават, как да го похарчат. Персиецът казал: – Хайде да купим ангур! – Защо да купуваме ангур, […]

За да растеш, трябва да си бъдеш „у дома“!

ИЗЯСНЕТЕ КАКВО ЗАЩИТАВАТЕ. Веднъж Гюрджиев, седейки заобиколен от учениците си, казал: – Докато не узнаете основната си черта и не я осъзнаете, няма да успеете да осъзнаете истинската си природа. Един от учениците попитал: – Приведете ни, моля, някакъв пример. – Добре. Погледнете човека, седящ пред мен. Основната му черта се изразява в това, че […]

За да придобиеш, трябва да се стремиш!

ЕФИРЪТ! Стремящият се към целта намира пътя към нея, но самата цел остава недостъпна. Стремящият се да намери истинския път не го намира, но придобива добродетел. Мечтаещият да стане добродетелен никога не става такъв, но се сдобива с човеколюбие. Стараещият се да обича хората става само справедлив. Мечтаещият за справедливост придобива само ритуалност. Затова за […]

Каква е истинската ти природа?

Истинската ти природа. При учителя Банкеи дошъл ученик с молба да му помогне да се освободи от своята гневливост. – Покажи ми тая своя гневливост – подхванал Банкеи. – Изглежда е много интересна. – В момента не е у мен, затова не мога да Ви я покажа – отвърнал ученикът. – Добре тогава – продължил […]

ЩЕ ТИ ОЛЕКНЕ ЛИ?

На ученика Докен заръчали да отиде до един далечен манастир. Той много се разстроил, защото смятал, че това ще забави учението му с няколко месеца. Затова казал на приятеля си, по-напредналия ученик Соген: – Моля те, поискай позволение да дойдеш с мен. Има толкова неща, които не зная, а ако сме заедно, ще можем да […]