// Архив

Поврати

This tag is associated with 41 posts

Група приятели – другари.

„Където са приятелите там е богатството.“ Приятелският и спонтанен характер на първите стъпки на мозъчните тръстове е тема, която се появява при всички мозъчните тръстове, за които се говори в настоящето проучване. Разказите на Тихомир Безлов и Антоний Тодоров за първите стъпки на ЦИД акцентират върху неформалния характер на инициативата на група приятели, към които […]

Привилегированите бунтари на системата.

„Лицемерието е по-лошо от ненавистта.“ В действителност тези „момчета“ – „Иван Кръстев, Деян Кюранов и Генчо Дайнов“, – които поемат по пътя на експертизата и на мозъчните тръстове, до един са деца на номенклатурата, макар и по време на разговори с тях да избягваха да говорят за социалния си произход. Бащата на Иван Кръстев – […]

Кой кой е в „интелектуалната оргия“.

„Пременил се Илия, пак в тия.“ Случаят на Деян Кюранов (членството му в мозъчния тръст ЦЛС, в Клуба за гласност и преустройство, свързаността му с дейността на Екогласност и социалният му произход) е един от най-интересните примери за сложните връзки между номенклатура, дисидентство и мозъчните тръстове. Неговият път след 1989 г. пресича почти всички среди […]

„Интелектуална оргия“ под заслона на властта.

„Няма по-голям лъжец от онзи, който говори за себе си.“ Българската интелигенция, която участва активно в процеса на десталинизация през петдесетте и шестдесетте години на миналия век, продължава да поддържа климат на критична рефлексия спрямо системата през цялата комунистическа епоха. При това тя така и не поражда организации за вътрешна идеологическа съпротива срещу социализма, подобни […]

Интелектуалците и всеядните НПО.

„Слагай в устата си толкова, колкото можеш да преглътнеш.“ Думата „мозъчни тръстове“ не е навлязла във всекидневния език в България, нито пък във Франция, за разлика от много други страни. Дори в академичните, политическите или не правителствените среди се нуждаят да им се обяснява нейния точен смисъл, въпреки че може би са чували, но не […]

Театърът на българските анализатори.

„Лошите нрави развалят добрите дела.“ Теорията „хем си вътре, хем си вън“, непрекъснатото преобръщане на отношението вътре / вън, променящото се позициониране на мозъчните тръстове ту като агенти, ту като актьори на прехода, ту като вносители, ту като износители на знание и на ноу-хау, се оказват важни ключове за разбирането на легитимационните стратегии в национален […]

Световната банка в защита на американските интереси.

„Господарските права – дяволска трева.“ Себепредставянето на мозъчните тръстове като притежатели на локално знание е съществен елемент от дискурса за оправдаване на ролята им на градители на демокрация, адаптирана към специфичните национални контексти. Познанието и демократичното ноу-хау вече не се представят като резултат от трансфер от Запад на Изток, а като диалектически обмен, при който […]

Налагане на демокрацията „отдолу“.

„В тълпата човек не се наяжда, но и не гладува.“ Макар мозъчните тръстове да се представят като защитници на политическата парадигма за прехода, разбран като демократизиране отгоре (конституционни реформи, законодателна система, политически институции), те са също онези, които легитимират и конструират идеята за демократизиране на обществото отдолу. „Без активно, способно и силно гражданско общество няма […]

Гражданина от село Миндя.

„И от колиба може да излезе велик мъж.“ Директорът на ЦСП Евгений Дайнов се представя като „гражданин на село Миндя, който избира ректора на Оксфордския университет“. Действително неговият постоянен адрес е в това малко село от 320 души, разположено далеч от столицата. „Синият шаман“ на българския преход е поласкан от прякорите („Евгений от Миндя“, „графът […]

Управление и гражданско общество.

„Почестите променят нравите.“ Представянето на гражданското общество като специфична национална традиция, идея, диаметрално противоположна на тази за вноса на демократичните практики от чужбина, е в сърцевината на теоретичните рефлексии на проекта на ЦСП „Гражданското участие в публичните политики и локалното развитие“, финансиран от Американската агенция за развитие. Опозицията държава / гражданско общество се сдобива със […]