// Архив

Поведенчески поврати

This tag is associated with 62 posts

Ислямските организации и миграцията.

„Моллата, каквото знае, това чете, кокошката каквото види, това кълве.“ Ислямските организации и миграцията. В повечето страни централен елемент на ислямизацията е развитието на ислямски социални организации и завладяването на съществуващите дотогава организации от ислямистки групи. Ислямистите обръщат специално внимание както на изграждането на ислямски училища, така и на разширяването на ислямското влияние в държавните […]

Ислямът, като идентичност.

„Водата и огъня имат различни цели. Ислямът, като идентичност. Докато азиатците стават все по-агресивни в резултат от икономическото си развитие, по същото време мюсюлманите масово се обръщат към исляма като към източник на идентичност, смисъл, легитимност, перспектива, сила надежда, която е резюмирана в лозунга „Единственото решение е ислямът“. По своите мащаби и по дълбочината си […]

Защо да се дистанцираме от Запада?

„Който върви едновременно по два пътя, ще си изкълчи краката.“ Защо да се дистанцираме от Запада? В началото на XX в. китайските интелектуалци, успоредно с Вебер, но независимо от него, посочват конфуцианството като източник за изостаналостта на Китай. В края на XX в. китайските политически лидери подобно на някои западни социални учени възхваляват конфуцианството като […]

Азиатското предизвикателство.

„Ние, китайците, като никога досега се чувстваме националисти.“ Азиатското предизвикателство. Индигенизацията и възраждането на религията са глобални явления. Те обаче са забележими най-вече в културната агресивност и в предизвикателствата, които Азия и ислямът отправят към Запада. Това са динамично развиващите се цивилизации от последната четвърт на XX в. Предизвикателството на исляма се изразява в неговото […]

Религиозно равновесие ли?

„Бог е на страната на силните.“ Религиозно равновесие ли? Ако традиционно наложилите се религии не съумеят да посрещнат емоционалните и социалните нужди на лишените от корени хора, това ще направят други религиозни групи, които бързо увеличават числеността си и разширяват влиянието си в социално-политическия живот. В историческо отношение Южна Корея е предимно будистка страна, като […]

Религиозно възраждане.

„Хората приличат повече на своето време, отколкото на родителите си.“ Религиозно възраждане. През първата половина на XX в. интелектуалните елити като цяло предполагат, че икономическото и социалното модернизиране води до отмиране на религията като значим елемент от човешкото съществуване. Това допускане се споделя както от тези, които приветстват тази тенденция, така и от онези, които […]

Възраждането на не западните култури.

„Мъдър е онзи, който върви от заблуждението към истината.“ Възраждането на не западните култури. Разпределението на културите в света отразява разпределението на силата. Търговията може да върви или да не върви след победителите, но културата почти винаги ги следва. През цялата история експанзията на силата на дадена цивилизация обикновено се съпровожда от разцвет на нейната […]

Промени в контрола на света.

„Не на войните се крепи Земята.“ Промени в контрола на света. Военната мощ има четири измерения: количествено — изразяващо се в броя на хората, оръжията, оборудването и ресурсите; технологично — изразяващо се в ефективността и степента на съвършенство на оръжията и оборудването; организационно — изразяващо се в съгласуваността, дисциплинираността, натренираността и морала на войските, както […]

Баланс между цивилизациите.

„Начало на несъгласието е, да превърнеш общото в свое.“ Баланс между цивилизациите. Територия и население. През 1490 г. западните общества контролират по-голямата част от европейския полуостров извън Балканите или около 1,5 милиона кв. мили от общата сухоземна площ, която (без Антарктика) е 52,2 милиона кв. мили. Към 1920 г., в апогея на териториалната си експанзия, […]

Запада – господство и упадък.

„Богатството погубва своя притежател.“ Запада – господство и упадък. Съществуват две представи за силата на Запада по отношение на другите цивилизации. Първата от тях разкрива непреодолимото, триумфиращо, почти пълно господство на Запада. Разпадането на Съветския съюз премахна единствения сериозен конкурент и в резултат от това светът се формира и ще бъде формиран в съответствие с […]