// Архив

Поведенчески поврати

This tag is associated with 80 posts

Баланс на силите между Азия и Америка.

„Господарското сега три години се влачи.“ Докато източниците на конфликтите между Съединените щати и Азия се намират в техните културни различия, резултатите от тези конфликти отразяват променящото се съотношение на силите между САЩ и Азия. Съединените щати отбелязаха няколко победи в споровете, но общата тенденция е в полза на Азия и промяната в баланса на […]

Отношенията на САЩ с Япония и Китай.

„Господарското СЕГА четири години ще се влачи.“ В края на 80-те и в началото на 90-те години американските отношения с Китай също стават все по-антагонистични. Конфликтите между двете страни, заяви Дън Сяопин през септември 1991 г, представляват „нова студена война“, фраза, която китайската преса често повтаря. През август 1995 г. правителствената агенция по печата декларира, […]

Икономическото развитие на Източна Азия.

„Знай всичко за врага, но врагът не бива да знае нищо за теб.“ Врящият котел на цивилизациите. Икономическите промени и особено в Азия са един от най-важните процеси в света през втората половина на XX в. Към 90-те години това икономическо развитие предизвикваше икономическа еуфория у много наблюдатели, които гледат на Източна Азия и на […]

Безбожния Запад.

„Което е прекалено, не е полезно.“ През 80-те и 90-те години общата ориентация на исляма е антизападна. Това отчасти е естествено следствие от ислямското възраждане и реакция срещу очакваното или позападняване на мюсюлманските общества. „Възвръщането на позициите на исляма, независимо от конкретната му сектантска форма, означава отхвърляне на европейското и на американското влияние върху местното […]

Ислямът и Западът.

„Не на войните се крепи Земята.“ Някои западни представители, включително и президентът Бил Клинтън, твърдят, че Западът има проблеми не с исляма, а само с ислямистките екстремисти. Хиляда и четиристотин годишната история показва обратното. Отношенията между исляма и християнството, както православното, така и западното, често са били бурни. Всяка от страните е олицетворявала другостта за […]

Държави и конфликти по линията на разлома.

„Светлината ще победи тъмата, а мирът – войната.“ Цивилизациите са пределната форма на човешките племена и сблъсъкът на цивилизациите е всъщност племенен конфликт в глобален мащаб. Във формиращия се понастоящем свят държави и групи от две различни цивилизации могат да образуват ограничени по време тактически съюзи и коалиции, за да налагат интересите си срещу общности […]

Имиграция и анти имиграция.

„Нищо не е това, което изглежда и още по-малко за каквото се представя.“ Ако приемем, че демографията е съдбата, то придвижванията на населението са моторът на историята. През миналите векове различната норма на демографски растеж, икономическите условия и държавната политика водят до масова миграция на гърци, евреи, германски племена, нордически племена, турци, руснаци, китайци и […]

Всеобщата декларация за правата на човека.

„Малка е ползата от даровете на бедняка и помощта на богаташа.“ Различията между Запада и другите цивилизации по проблемите на човешките права, както и ограничените възможности на Запада да постига целите си, проличаха най-ясно по време на Световната конференция по правата на човека, организирана от ООН във Виена през юни 1993 г. На едната страна […]

Правата на човека и демокрацията.

„Колкото и да отричаш, уличат ли те, няма къде да се денеш.“ През 70-те и 80-те години повече от тридесет държави преминаха от авторитарни към демократични политически системи. За тази вълна на преход има няколко причини. Икономическото развитие безусловно е най-важният фактор, лежащ в основата на тези политически промени. В допълнение към това политиката и […]

Битката за запазване на хегемонията на Запада.

„Ако искаш мир, готви се за война.“ Разпространение на оръжия се извършва навсякъде, където конфуцианско – ислямската връзка е най-обхватна и най-конкретна и където Китай играе централна роля в трансфера на конвенционални и неконвенционални оръжия към много ислямски страни. Този трансфер включва следното: изграждане на секретен, силно охраняван ядрен реактор в Алжирската пустиня привидно за […]