// Архив

Поведенчески поврати

This tag is associated with 64 posts

Битката на Запада.

„Който заповядва, не познава умора.“ Идентифицирането на Европа със западното християнство предлага ясен критерий за приемането на нови членове в западните организации. Европейският съюз е най-важната структура на Запада в Европа и членството в него бе разширено през 1994 г. с приемането на принадлежащите в културно отношение към Запада Австрия, Финландия и Швеция. През пролетта […]

Къде свършва Европа?

„Ако ракът се окаже твърде малък сред своите, той се присъединява към групата на по-дребните раци.“ В очертаващата се глобална политика държавите – ядра на основните цивилизации заменят двете свръхсили от периода на Студената война като полюси, които привличат или отблъскват другите страни. Тези промени са най-ясно забележими, що се отнася до западната, православната и […]

Западния „вирус“ и в Австралия.

„Тежко на овцете, чийто войвода е вълк.“ За разлика от Русия, Турция и Мексико Австралия е западно общество според самия си произход. През по-голямата част от XX в. тя е тясно свързана първо с Великобритания, а после със Съединените щати; по време на Студената война тя не просто е част от Запада, но е във […]

Прилики и разлики между Турция и Мексико.

„Хубаво е да бъдеш господар, слуга можеш да станеш, когато поискаш.“ Турция става раздвоена страна през 20-те години, а Мексико едва през 80-те години на нашия век. При все това в техните исторически отношения със Запада има известни сходства. Също като Турция Мексико има характерна не западна култура. Дори и през XX в., както казва […]

Възраждането на исляма в Турция.

„Никой не слугува на двама господари.“ Чрез внимателно калкулирана поредица от реформи в Турция през 20-те и 30-те години на XX в. Мустафа Кемал Ататюрк се опитва да откъсне народа си от неговото османско и мюсюлманско минало. Основните принципи или „шестте стрели“ на кемализма са популизъм, републиканство, национализъм, секуларизъм, етатизъм и реформаторство. Отхвърляйки идеята за […]

Раздвоение на Русия.

„Светлината ще победи тъмнината, а мирът – войната.“ От времето на Петър Велики насам Русия е раздвоена страна, разделена по въпроса дали е част от западната цивилизация, или е ядро на съвсем различна евразийска православна цивилизация. Необходими са най-малко три предпоставки, за да може една раздвоена страна успешно да предефинира своята цивилизационна идентичност. Първо, политическият […]

Съюзи и разломи между народите.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му Съюзи и разломи между народите. По време на Студената война държавите влизаха в отношения с двете свръхсили в качеството си на съюзници, сателити, клиенти, съответно като неутрални или като необвързани страни. В света след Студената война страните влизат в отношение с цивилизациите като страни – членки, страни […]

Култура и икономическо сътрудничество.

„Трима живеят мирно, когато двама от тях отсъстват.“ Култура и икономическо сътрудничество. В началото на 90-те години се заговори много интензивно за регионализма и регионализацията на световната политика. Регионалните конфликти изместиха глобалния конфликт в дневния ред на световната сигурност. Велики сили като Русия, Китай и САЩ, както и второстепенни сили като Швеция и Турция предефинираха […]

Идентичност и принадлежност.

„Не можеш да разбереш какво носи в сърцето си друг.“ Идентичност и принадлежност. Защо културната общност улеснява сътрудничеството и сцеплението между народи, докато културните различия водят до разцепления и конфликти? На първо място всеки има най-различни идентичности, които може да са в противоречие една с друга или да се подсилват взаимно: роднинска, професионална, културна, институционална, […]

В търсене на идентичност?

„Човек без родина е като земя без семена.“ В търсене на идентичност? Пришпорена от модернизацията, световната политика се преструктурира съобразно културни критерии. Сближават се народи и страни със сходни култури. Народите и страните с различни култури се разединяват. Съюзи, дефинирани от идеологията и от отношенията между свръхсилите, отстъпват място на съюзи, основаващи се на обща […]