// Архив

Поведенчески поврати

This tag is associated with 103 posts

„Абсолютния хаос“ в световното развитие.

„Разединените гъски са плячка за сплотените гарги.“ Някои американци се стремят да насаждат мулти културализъм у дома; други се опитват да насаждат универсализъм навън; а някои правят и двете. Мулти културализмът у дома е заплаха за Съединените щати и за Запада; универсализмът в чужбина е заплаха за Запада и за света. И двете гледни точки […]

Просто не е истина.

„Овцете трябва да се стрижат, а не да се дерат.“ Съхраняването на западната цивилизация. В ново възникващия свят на етнически конфликти и на цивилизационен сблъсък западната убеденост в универсалността на западната култура страда от три недостатъка: тя е погрешна; тя е безнравствена; и тя е опасна. Тезата за погрешността заема централно място и е чудесно […]

Принадлежност на Американците.

„Огън и барут не спят заедно.“ Стълкновението между мулти културалистите и защитниците на западната цивилизация и на американското кредо е, по думите на Джон Кърт, „същинският сблъсък“ в американската част от западната цивилизация. Американците не могат да избегнат въпроса: Ние западен народ ли сме, или сме нещо друго? Бъдещето на Съединените щати и на Запада […]

Упадъкът на Запада.

„Когато загине свободата, никой не смее да говори.“ За Запада от много по-голямо значение в сравнение с икономиката и демографията са проблемите на моралния упадък, културното самоунищожение и политическата разединеност. Често сочените проявления на морален упадък са: 1) нарастване на антисоциалното поведение като престъпността, употребата на наркотици и най-общо насилието; 2) упадък на семейството, включително […]

Вътрешно разпадане на Запада.

„Гарван от проклятие не умира.“ В съществуването на всяка цивилизация историята свършва поне веднъж, а понякога и по-често. Когато дадена цивилизация достигне универсално състояние, нейните народи биват заслепени от това, което Тойнби нарича „мираж на безсмъртието“, и са убедени, че пребивават във финалната форма на човешко общество. Така е било при Римската империя, Халифата на […]

Играта на великите.

По-добре да имаш явен враг, отколкото лицемерен приятел.“ Робърт Пътнам посочва до каква степен преговорите между държави представляват „игри на две равнища“, в които дипломатите преговарят едновременно с избирателите в собствената си страна и с колегите си от другата страна. В паралелен анализ Хънтингтън показва, че реформаторите в дадено авторитарно правителство, които водят преговори за […]

Причини за възникване и прекратяване на конфликти.

„Една искра е достатъчна, за да запали голям пожар.“ „Всяка война трябва да има своя край“, повелява традиционната мъдрост. Но дали това е валидно и за войните по линията на разлома? Насилието по линията на разлома може да спре изцяло за известен период, но то рядко приключва завинаги. Войните по линията на разлома са белязани […]

Двойните стандарти на Съединените щати.

„Когато лошият се престврува на добър, тогава той е най-лош.“ Войната в Босна беше война на цивилизации. Тримата участника от първо ниво принадлежаха към различни цивилизации и изповядваха различни религии. С едно частично изключение участието на вторичните и третичните актьори напълно следваше цивилизационния модел. Мюсюлманските държави и организации повсеместно застанаха зад босненските мюсюлмани и се […]

Организацията „Ислямска конференция“.

„За военни дела не се съветвай със страхливец.“ По време на югославските войни гръцкото правителство се дистанцира от мерките, приети от западните страни – членки на НАТО, противопостави се на военните действия на НАТО в Босна, подкрепи Сърбия в ООН и лобира пред американското правителство за вдигане на наложените на Сърбия икономически санкции. През 1994 […]

Истината за разпадането на Югославия.

„Хубаво е да си господар, слуга можеш да станеш, когато поискаш.“ Бивша Югославия е арена на най-сложната, объркана и всеобхватна поредица от войни по линията на разлома в началото на 90-те години на XX в. На първо ниво в Хърватска правителството на страната и хърватите се сражават срещу хърватските сърби, а в Босна и Херцеговина […]