// Архив

Парите

This tag is associated with 61 posts

Защо няма инфлация при златото?

„Няма парична реформа, която някога да е била провеждана в полза на народа!“ Златото е пари и нищо друго. Златото е благороден метал и не се разяжда под действието на въздух, влага, горещина и почти всички разтворители. Заради своята рядкост, ценност, своите красота, цвят и специфично излъчване то е предпочитано от древни времена както за […]

Скрит данък ли е Инфлацията.

„Хората живеят не с прихода, а с разхода.“ Не е нужно инфлацията да прерасне в хипер инфлация, за да представлява сериозна заплаха за икономиката и да води до тежки последици. Тя може да протича като някоя лека форма на пневмония, която заболелият прекарва на крак, тъй като си дава вид, че нищо му няма, а […]

Кой печели от инфлацията и дефлацията?

„Лъжата е оръжието на крадеца.“ Хиперинфлация възниква, когато инфлацията и нарастването на паричната маса излязат извън контрол и не могат повече да бъдат спрени. Официално количеството пари в обръщение в Еврозоната се е повишило със 130% през последните 10 години. Едновременно с това увеличение се засилиха и опасенията за отключване на световна хиперинфлация, По причина […]

Причини за появата на инфлационна спирала.

„С думи се не плаща дълг.“ Макар периоди на инфлация да са наблюдавани и преди в историята, например в течение на един цял век след откриването от конкистадорите на златните и сребърните залежи в Централна и Южна Америка, явлението хипер инфлация се заражда и достига своя зенит през двайсти век. Дотогава, докато парите запазват златното […]

Защо милионерите отново са повече?

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Понякога и по някой въпроси статистическата служба „леко“ послъгва. Но тук същественият въпрос е, защо една официална институция може да си позволи да използва заблуда? И защо тези лукави „данни“ се приемат от почти всички средства за масова информация за по-нататъшно разпространение, без всякакъв коментар? Защото съществуват кръгове, […]

Животът в условия на хиперинфлация.

„Ако печеленето на пари е бавен процес, загубата им се постига лесно.“ Двамата мъже крачат тромаво по улицата, като носят помежду си тежък кашон с пари. Те с мъка прекарват кашона през вратата на туристическата агенция; той не е кой знае колко голям, но е пълен догоре с банкноти и тежи ужасно. След като влизат, […]

Случайна ли е Инфлацията.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Ако в дадено икономическо пространство се пускат все повече пари в обръщение посредством печатане на нови банкноти или генериране на жиро-пари, а същевременно не се увеличава производството, тогава парите все по-активно се обезценяват. Колкото повече има в наличност от едно нещо, толкова по-ниска е стойността му. Този начин на […]

Замразяване цените на стоките и услугите.

„Добрата надежда е по-добра от лошото изпълнение.“ Безумието на Никсън. В резултат от вътрешни икономически затруднения, допълнително усложнени от сериозното финансово бреме на Войната във Виетнам, Съединените щати са обхванати от тежка инфлация. Както своя предшественик Линдън Джонсън, така и Ричард Никсън не е в състояние да набави от Конгреса необходимите средства за водене на […]

Какво всъщност са парите?

„Парите и закона ще очароват.“ Ние „отчитаме“ факта, че срещу пари, дадени назаем банките получават още повече пари. Но преди всичко те придобиват власт. Парите обаче, няма как да са цел на играта, понеже банките ги имат. Валутите се появяват и изчезват. Днес парите имат конкретна стойност, а утре отново никаква. Те са просто средство […]

Златната ясла на политиката.

„Парите са кръвта на една нация.“ В една строго охранявана военна база сред хълмовете на Северен Кентъки правителството на Съединените щати съхранява най-големите запаси от злато в света. Златното хранилище във Форт Нокс съдържа приблизително 4600 тона чисто злато, чиято пазарна стойност възлиза на около 56 милиарда долара. Ако към това количество злато се прибавят […]