// Архив

Парите

This tag is associated with 55 posts

За Централните банки и Еврозоната.

„Което идва от дявола, се връща при дявола.“ Централните банки (наричани също Емисионни банки) отговарят за паричната и валутна политика или по-точно за „банкнотната“ политика на дадена държава или дадено икономическо пространство (каквото например е Европейският съюз). В Германия Централната банка се нарича Бундесбанк, в Австрия и Швейцария Национална банка, а в Европейския съюз Европейска […]

Прилики в икономиката на бедните.

„Бедните имат деца, богатите – добитък.“ Неформалната икономика. Хората, обитаващи гетото на книжните пари, са много по-склонни от средния американец да извършват различни услуги „на черно“ — срещу недекларирано заплащане в брой. Често те вършат това в допълнение към друга, редовна работа извън квартала, в който живеят — било като наемни служители в легитимно предприятие […]

Безграничната власт на Банките.

„Ходът на действията, чрез които банките „произвеждат“ пари е толкова прост, че умът почти не успява да го схване.“ „Съвременното банково дело произвежда пари от нищото. Този процес е може би най-удивителното изобретение в историята на човечеството. Банкерите притежават Земята. Ако им отнемете планетата, но им оставите правото да „сътворяват“ пари, тогава те само след […]

Култура на бедността – що е то?

„Бедността е най-голямото зло и най-ужасното престъпление.“ Гетото на книжните пари. Юнивърсити Авеню е дълго единадесет километра и свързва в посока изток-запад Университета на Минесота в Минеаполис със сградата на щатския Капитолий в съседния град Сейнт Пол. През десетилетията непосредствено след Втората световна война авенюто преминава през зона на богати предградия; самото то е оживена […]

Защо няма инфлация при златото?

„Няма парична реформа, която някога да е била провеждана в полза на народа!“ Златото е пари и нищо друго. Златото е благороден метал и не се разяжда под действието на въздух, влага, горещина и почти всички разтворители. Заради своята рядкост, ценност, своите красота, цвят и специфично излъчване то е предпочитано от древни времена както за […]

Скрит данък ли е Инфлацията.

„Хората живеят не с прихода, а с разхода.“ Не е нужно инфлацията да прерасне в хипер инфлация, за да представлява сериозна заплаха за икономиката и да води до тежки последици. Тя може да протича като някоя лека форма на пневмония, която заболелият прекарва на крак, тъй като си дава вид, че нищо му няма, а […]

Кой печели от инфлацията и дефлацията?

„Лъжата е оръжието на крадеца.“ Хиперинфлация възниква, когато инфлацията и нарастването на паричната маса излязат извън контрол и не могат повече да бъдат спрени. Официално количеството пари в обръщение в Еврозоната се е повишило със 130% през последните 10 години. Едновременно с това увеличение се засилиха и опасенията за отключване на световна хиперинфлация, По причина […]

Причини за появата на инфлационна спирала.

„С думи се не плаща дълг.“ Макар периоди на инфлация да са наблюдавани и преди в историята, например в течение на един цял век след откриването от конкистадорите на златните и сребърните залежи в Централна и Южна Америка, явлението хипер инфлация се заражда и достига своя зенит през двайсти век. Дотогава, докато парите запазват златното […]

Защо милионерите отново са повече?

„Печалбата за едни е загуба за други.“ Понякога и по някой въпроси статистическата служба „леко“ послъгва. Но тук същественият въпрос е, защо една официална институция може да си позволи да използва заблуда? И защо тези лукави „данни“ се приемат от почти всички средства за масова информация за по-нататъшно разпространение, без всякакъв коментар? Защото съществуват кръгове, […]

Животът в условия на хиперинфлация.

„Ако печеленето на пари е бавен процес, загубата им се постига лесно.“ Двамата мъже крачат тромаво по улицата, като носят помежду си тежък кашон с пари. Те с мъка прекарват кашона през вратата на туристическата агенция; той не е кой знае колко голям, но е пълен догоре с банкноти и тежи ужасно. След като влизат, […]