// Архив

Паисий

This tag is associated with 17 posts

Под гръцка власт.

„Човек без родина е като земя без семена.“ Под гръцка власт. След Самоила на престола се качил неговият син Радомир, но царувал една година и бил убит на лов по подстрекателство на гръцкия цар Никифор. Той тайно изпратил едного и го убил на лов. След Радомир се възцарил Йоан-Владимир. Българите изгонили Гаврила, Самоиловия син, във […]

Нечувано от века мъчителство.

„Ако искаш да си най-добрият сред хората, не жали нищо за тях.“ Нечувано от века мъчителство. Цар Роман изпратил войска срещу българите с някой си деспот, наричан Аргир. Но цар Симеон го победил и разбил окончателно и онзи се върнал в Цариград, без да може да го надвие. После (Симеон) втори път тръгнал за Едрене. […]

Приемане на християнската вяра.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Приемане на християнската вяра. В 813 г. близо до Адрианопол, сиреч Едрене, гърци и българи се сразили. И така гърците започнали да бягат. Българите не смеели да ги подгонят, за да не би да се измамят някак ненадейно. Но когато ги видели, че наистина бягат, спуснали се […]

Между светата вяра и езичеството.

„Армията отстъпва пред мъжеството, а не пред оскърбленията.“ Между светата вяра и езичеството. Тоя крал Тривелия пръв възприел християнската вяра в лято господне 703. След възприемане на светата вяра отнасял се с голямо благоговение и усърдие към Христа, затова си съградил манастир, оставил доброволно кралската си власт на най-стария си син и му заповядал да […]

Българите, покрай Дунав.

„Крал без поданици няма и власт.“ Българите, покрай Дунав. След цар Уалент цар станал Теодосия. Той отишъл с войска срещу готите и българите и ги усмирил. Отнел от тях град Свищов, но не можал съвършено да го покори под римска власт. Те от онова време се отделили съвсем и били независими. И малко по малко […]

Историческо събрание за българския народ.

„Човек се познава по това, което го обкръжава.“ Историческо събрание за българския народ. Изпърво откъде са произлезли (българите), понеже ни се случи много пъти да прочитаме различни ръкописни и печатни истории, които русите и московците са издали отделно за славянския род: откъде са повели своето племе и после как се отделили от тях българите и […]

Ползата от историята.

„Никой не обича родината си за това, че е голяма, а за това, че е негова.“ История славянобългарска. Паисий Хилендарски Текстът е предаден на съвременен книжовен език по Зографски ръкопис, обнародван от проф. Йордан Иванов: История славеноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом… Стъкми за печат по първообраз Йордан Иванов, София, 1914. Ползата от историята. Да […]