// Архив

Освобождение

This tag is associated with 55 posts

Боя при Шейново на 8-9 януари 1878 година.

„Оборудвай и времената позиция добре, за да не останеш на нея навеки.“ С утрото на 8 януари лявата колона на руснаците започнала движение през Янина към Хасия. В боевата част били назначени седем батальона, девет батальона се намирали в общия резерв, три батальона били оставени в Гюсово за охрана на тила и шест батальона се […]

Преминаване на Балкана от Шипченския отряд на Радецки.

„Благодарността е по-скъпа от помощ.“ Към 13 декември в състава на Шипченския отряд на Радецки се числели около 24000 човека; главните сили на отряда първоначално заемали шипченските позиции. Балканската турска армия на Вейсел паша към това време наброявала около 25000 човека, от които само около 17000 били разположени срещу руските шипченски позиции, останалите сили били […]

Предложение за мирни преговори в Казанлък – 15.01.1878.

„Да приемеш подарък е лесно, много по-трудно е да отговориш достойно.“ Настъплението на отряда на Гурко към Татар Базарджик. След превземането на София от руснаците турските войски разполагали срещу отряда на Гурко с две отделни групировки. Западната групировка представлявала войските от оттеглящите се от София към Радомир, Кюстендил и Дупница; общата численост на тази групировка […]

Преминаване на Балкана от Троянския отряд – 7.01.1878.

„Каквито са офицерите, такава е и войската.“ Ловешкия отряд на генерал Карцов към края на декември наброявал в своя състав малко над 6000 човека с 24 оръдия. На 31 декември на отряда била поставена задачата да премине Балкана и с енергични демонстрации да съдейства на прехода на Балкана от отряда на Радецки; на 1 януари […]

Превземането на София от отряда на Гурко.

„Висота, щурмувана от герои, става подножие на тяхната слава.“ Огромна помощ на руските войски била оказана в този преход от братския български народ. Българите помагали с всичко с каквото можели: разчиствали пътя, донасяли продоволствие и транспорт, били водачи, спасявали замръзналите. Най-близкия резултат от придвижването на отряда на Гурко през Балкана било това, че турските войски […]

Преминаване на Балкана от отряда на Гурко.

„Героите коват победата.“ Преминаване на Балкана от отряда на Гурко 25-31 декември 1877. Независимо от това, че подготовката на отряда на Гурко към преминаване в настъпление преминала в много тежки условия, настроението на войските било добро, бойния порив в тях не угасвал, те се стремили към настъплението. При вземането на решението за настъпление съществена роля […]

План за настъпление на Дунавската армия – зимата на 1877/78.

„В боя побеждава само онзи, който не се бои да загине.“ След превземането на Плевен се освободили 96000 човека от руската войска с 394 оръдия. Възникнал въпросът за това, как да бъдат използвани в интерес на настъплението. За първи път въпросът за предстоящите настъпателни действия фактически поставили в докладите си генералите Милютин и Обручев до […]

Резултати във втория етап от войната – 1877.

„По-добре успех в малкото, отколкото провал в голямото.“ Какви били общите резултати от целия втори отбранителен етап от войната? В стратегическо отношение този етап е довел до това, че войната се проточила, но при това на войските от руската действаща армия напълно се отдало да измени съотношението на силите в своя полза. На балканския театър […]

Руския военно морски флот – 1877.

„Който не рискува не печели.“ Активните действия на руския военно морски флот в Черно море на втория етап от войната се изразяват преди всичко в минната атака на Макаров. Атаката била извършена на 23 август на рейда на Сухуми. Цел на атаката се явявал турския броненосец 3 ранг „Асари Шефкет”, който бил командван от Исмаил […]

Осигуряване на блокадата на Плевен от запад.

„Висота, щурмувана от герои, става подножие на тяхната слава.“ На Западния фронт на Дунавската армия блокадата на Плевен се осигурявала основно с активни, настъпателни действия на руските войски. Яростен защитник на настъпателния образ на действие на своят отряд е бил самият Гурко; той считал, че настъплението – е единствения способ за сигурно осигуряване на блокадата […]