// Архив

Океанът

This tag is associated with 13 posts

Океанографията, като наука за Световния океан

Естествено, нивото на развитие на океанографията, в настоящия момент изисква определено разделяне, бившата единна наука за океана на частни науки. Океанология, това е съвкупност от научни дисциплини, изучаващи различни аспекти на природата на Световния океан, като физични, химични, биологични и геологични. Океанография, това е наука, изучаваща физичните и химичните свойства на водната среда, закономерностите на […]

Първите комплексни океанографски изследвания

Решаващо значение за океанографията е изиграла специалната океанографска експедиция с корвета „Челинджър” подготвена за тази експедиция в Англия. За три и половина години от 1872 – 1876 г корабът е преплавал 68900 мили и е направил 362 дълбоководни хидрологични станции в Атлантическия, Тихия и Индийския океан, провеждайки на практика първите комплексни океанографски изследвания. По нататък […]

Първи сведения за Океана

Първите сведения за Океана, хората започнали да събират паралелно с географското изучаване на Земята и се отнасят към IX – VIII век преди новата ера. Но, примерно до XVIII век на нашата ера, тоест почти три хиляди години, океанографските сведения имали случаен характер и те са постъпвали изключително от мореплавателите извършили търговски или завоевателни походи. […]