// Архив

начин на живот

This tag is associated with 34 posts

Политика на “активно остаряване”.

„Самотната жена е безкрила птица.“ Намалелият брой на роднините на близка възраст вследствие на намалялата раждаемост води до намаление на техните възможности да оказват помощ при хронично заболяване или инвалидност. Това налага нуждата от разширяване на обществената система за оказване на такива грижи. Световната банка предлага възможно решение на този проблем: да се извърши преминаване […]

Глобален процес ли е остаряването?

„Който почита родителите си, ще бъде почитан от своите деца.“ В световен мащаб през 21 век сме свидетели на увеличаване на темповете на остаряването без аналог в историята. Преди това децата на възраст 5 и повече години винаги са превъзхождали числено броя на старите хора (на възраст 65 и повече години). Така през 2000 г. […]

Неравенствата и остаряването.

„Има десет годишни възрастни и четиридесет годишни деца.“ Светът старее, но населението в различните страни остарява с различни темпове. Това зависи от темповете на икономическо развитие, раждаемостта, смъртността, както и редица други социални и културни фактори. Промените в глобалната икономика, комуникационните технологии и моделите на заетост влияят върху остаряването във всички части на света. Доколкото […]

Можем ли да се освободим от миналото си?

„За да литнеш, са нужни крила, за да заслужиш уважение, нужен е труд.“ Можем ли да се освободим от миналото си? „Само призракът броди в миналото си и сам себе си описва с избрани от него определения, като изхожда от изживяния си живот.” Вие сте такъв, какъвто решите да бъдете днес, а не какъвто сте […]

Как да се отървем от магията на неодобрението?

„Уважавай се сам, ако искаш да те уважават другите.“ Как да се отървем от магията на неодобрението? За да се отървете от магията на одобрение ще трябва да осъзнаете невротичните ползи, които извличате, като поддържате такъв модел на поведение. Ще трябва да откриете нови само възвисяващи мисли, когато се сблъсквате с неодобрението и това е […]

Носи ли щастие пълното одобрение?

„Безсрамните нямат съвест, безсъвестните – срам.“ Носи ли щастие пълното одобрение? Представете си, че действително търсите одобрение от всички и, че е възможно да го получите. Да допуснем също, че целта ви е съвсем истинска. Като имате предвид това, отговорете кой ще е най-подходящият, най-ефективният път да постигнете тази цел? Преди да отговорите, си помислете […]

Има ли ползи от стремежа към одобрение?

„Добрата слава пълзи като костенурка, а лошата като вятър лети.“ Има ли ползи от стремежа към одобрение? При разглеждане на причините за само погубващото поведение се разкриват и някои пътища за премахването на потребностите, свързани със стремежа към одобрение. Какви могат да бъдат по-честите причини за подобни поведенчески прояви, както и ползите от стремежа към […]

Трябва ли да угаждаме на всички?

„От благодарността мъжът разцъфтява, от добро земята зеленее.“ Трябва ли да угаждаме на всички? Нека се замислим над нещата в живота. Казано с няколко думи, не можете да угодите на всички. Ако едни хора са доволни от вас, други ще са недоволни. Известно ви е, че поне половината от хората във вашия кръг няма да […]

Влиянието на институциите?

„Когато няма водач, стадото се разпръсва.“ Влиянието на институциите? Сигнали, свързани със стремежа към одобрение, получаваме и от други източници. Религиозните институции безспорно оказва голямо влияние и в тази насока. Трябва да се угоди на Йехова, на Христос, на Мохамед или на някого, който е извън вас. Религиозните водачи преиначават ученията и се опитват да […]

Как училището формира моделите на поведение?

„Какъвто е царя, такива са и придворните му.“ Как училището формира моделите на поведение? Когато тръгнахте на училище, влязохте в институция, специално създадена, за да насажда нагласи на мислене и модели на поведение, свързани със стремежа към одобрение. Никога не разчитайте на собствената си преценка. Питайте учителя дали може да отидете в тоалетната. Сядайте на […]