// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 63 posts

Океанографски изследвания.

„Не се гордей с звание, а се гордей със знание.“ Въведение. Важен етап от океанографските изследвания се явява непосредственото изпълнение на океанографските работи. От организацията на работите зависи тяхната ефективност и качество. Организира океанографските работи в района на изследване назначения от командването ръководител, на които се подчиняват командирите на кораби, катери, отряди и партии, заделени […]

Термини, определения, съкращения.

„Цената на човека са неговите дела.“ АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ – обработка на данни, изпълнявана, основно с изчислителна техника. АВТОМАТИЗИРАНО РАБОТНО МЯСТО (АРМ) – индивидуален комплекс от технически и програмни средства, предназначени за автоматизация на професионалния труд на специалиста и осигуряващи подготовката, редактирането, търсенето и издаването (на екран и печат) на необходимите му документи и […]

Климатично осигуряване на морските дейности.

„Което морето е глътнало, не можеш да го върнеш.“ Данни за климата на морето и океана се явяват съставна част от хидрометеорологичните справочници и атласи, навигационни пособия и карти, които се използват в корабоплаването, корабостроенето, проектирането на хидротехнически съоръжения, разузнаване и усвояване на ресурсите на шелфа на океана и морето. Ръководителите на риболовните организации и […]

Информационни технологии при прогнозиране на времето.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ На основата на фондовите материали се формира специализирана база данни (БД), предназначени за създаване на методи за метеорологични и морски хидрологични прогнози. Към специализираната БД се предявяват следните изисквания: – трябва да включват данни от наблюдения за всички основни елементи за хидрометеорологичния режим […]

Фонд за морски прогнози.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Дейността на органите от службите за морски хидрометеорологични прогнози (СМХМП) се основава на анализа на условията за формиране на хидрологичните процеси в миналото, настоящето и бъдещето, на дълбоки знания за хидрометеорологичния режим на моретата и океаните, както и на научно обоснованите методи за неговата прогноза. За нейното […]

Прогнозиране на цунами.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Един от важните обекти на прогнозирането по крайбрежието на моретата от Далечния Изток се явява прогнозирането на цунами. Съвременната оперативна прогноза за цунами се основава, преди всичко, на сеизмична информация. Регистрация на силно подводно земетресение, способно да предизвика цунами се явява сигнал за оперативни действие, […]

Хидрометеорологично осигуряване на източните морета.

„Зиме без дрехи, а лете без хлаб не тръгвай на път.“ Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на далекоизточните морета и северозападната част на Тихия океан се осъществява от Управление ХМО на далеко източния регион на Русия. Те подготвят издаването на следните видове информация с общо назначение: – денонощна и полу денонощна прогноза за времето […]

Хидрометеорологично осигуряване на южните морета.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Хидрометеорологичното осигуряване на южните морета (Черно, Азовско, Каспийско) се осъществява по своите зони на отговорност от Северно Кавказкото управление на ХМС. За пунктовете Новоросийск и Астрахан, хидрометеорологичното осигуряване се извършва по системата НАВТЕКС на регулярна основа. Освен това на регулярна основа се извършва СМХМО на пристанищата, работите на […]

МХМО на моретата в Атлантическия океан.

„Лошите вести летят, добрите спят.“ За морското хидрометеорологично осигуряване на този регион носят отговорност Северозападните управления на ХМС. Наред с издаваната хидрометеорологична информация с общо назначение тези управление подготвят и издават специализирана информация на договорна основа. Северозападните УХМС изпълняват СМХМО на основата на стопански договори. Изпълняват се работи по привеждането на кораби по препоръчани курсове, […]

Моретата на Арктика – осигуряване.

„В училището на живота няма ваканции.“ Държавно учреждение „ААНИИ” подготвя и издава следните видове информационни процедури: – фонови дългосрочни метеорологични прогнози и уточнения към тях; – дългосрочни ледови прогнози (мартенски за първата половина на навигацията и августовски – за втората половина на навигацията) и едно уточнение (през юни) за арктическите морета (приложение 21); – дългосрочни […]