// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 18 posts

Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я.

„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем, колко малко знаем.“ Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я. Цвят на морската вода. Цветът на морската повърхност непрекъснато се изменя и е в зависимост от външните условия, като ъгъл на зрение и коефициент на отражение, цвят на небето, облаци и състояние на […]

Морски дейности – Х.

„Начало на несъгласието е да превръщаш общото в свое.“ Морски дейности – Х. Характеристики на навигационна светлина, това са свойствата на светлината, като цвят, далечина на видимост, надморска височина, брой на проблясъци и период. Хелинг, това е съоръжение, което служи за изваждане и спускане във водата на ремонтиращите се (строящите се) плаващи съдове. Хелингът е […]

Морски дейности – У, Ф.

„Който успява в науката, но изостава в нравите, повече изостава, отколкото успява.“ Морски дейности – У. Управление на отпадъците, това са услуги по приемане, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците и обхващат твърди отпадъци и отпадъци от нефтопродукти. Управление на трафика при лоши атмосферни условия и морски произшествия, обхваща действия, като предоставяне на информация на […]

Морски дейности – Т.

„Опитът се придобива скъпо, но глупците нищо друго не може да ги научи.“ Морски дейности – Т. Такса за управление на отпадъците. Заплаща се за управление на отпадъците в резултат на корабоплавателна дейност от корабите за всяко посещение в пристанище за обществен транспорт. Танкер химикаловоз, това е кораб, построен или приспособен за превозване на товар, […]

Морски дейности – С.

„Златото се добива от земята, знанията – от книгите.“ Морски дейности – С. Сферични координати, представляват такъв вариант на географските координати, в който повърхността на Земята се отъждествява със сфера. Светлини такси се събират за навигационно осигуряване на корабоплаването. Светене на морето. Някои видове морски бактерии, планктонови организми и по-големи животни имат способността да светят. […]

Морски дейности – Р.

„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“ Морски дейности – Р. Равно ъгълна проекция. Проекция при която изображението на безкрайно малки фигури на картата са подобни на съответните фигури в натура се нарича равноъгълна. Равно площна проекция. Проекция при която мащаба на площите навсякъде е еднакъв и по такъв начин […]

Морски дейности – П.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Морски дейности – П. Падина, това е затворено понижение на дъното с различна форма. Пал, това е конструкция от няколко забити в дъното пилота или железобетонна тръба, запълнена с пясък, горната част на която остава над водата така, че на нея да може да […]

Морски дейности – О.

„От торбата можеш да извадиш само това, което е вътре в нея.“ Морски дейности – О. Обичаи на пристанище, това са съвкупност от правила, нормативи и трайно установени практики, приложими в съответното пристанище. Облаци. Наблюденията на облачността включват определяне на общото количество облаци, като степен на покритие на небето, определяне на ниските облаци, чиято височина […]

Морски дейности – Н

„Колкото някой е по-учен, толкова е по-скромен.“ Морски дейности – Н. Навигационен ориентир е всяко средство за навигационно оборудване или обект, позволяващо да се измери съответния навигационен параметър. Навигационна опасност е всяко естествено или изкуствено надводно или подводно препятствие (скала, риф, банка, потънал кораб и др.), което е опасно за корабоплаването. Навигационни услуги са предоставяне […]

Морски дейности – М.

„Ако нещо не го вижда окото, чува го ухото, ако не го чува ухото, вижда го окото.“ Морски дейности – М. Море. Това е част от океана, вдаваща се в сушата или отделена от другите му части с острови, в която вследствие на нейната обособеност се формират специфични характеристики на хидрологичния режим. По своето разположение […]