// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 105 posts

Национална морска политика.

„Не морето поттопява корабите, а ветровете.“ В съответствие с техническото задание за НИР на „Мореход 2030” са били проанализирани повече от 50 основополагащи документа, регламентиращи морската и военно морска дейност на Русия. Към тях, в частност, се отнасят: – Стратегия за национална безопасност на РФ до 2020 година; – Военната доктрина на РФ; – Концепция […]

Национална морска политика.

„На силния и правото е силно.“ През последните години в Руската Федерация се отделя особено внимание на националната морска политика. Основополагащ документ в сферата на националната морска политика към настоящия момент се явява Морската доктрина на РФ за периода до 2020 година, утвърдена от Президента на РФ на 27 юли 2001 година. По своята същност […]

Ролята на държавата в изучаването на Световния океан.

„Пасажерът не управлява лодката.“ Изучаване на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интерес на флота. Успешните действия на силите на флота, ефективността на използването на оръжията и безопасността на плаване в значителна степен зависи от отчета на влиянието на външната среда. Изучаването на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интересите на навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване […]

Осигуряване на морските пристанища.

„Който мисли за последствията, отклонява бедата от себе си.“ Специализираното хидрометеорологично и екологично осигуряване (СХМЕО) представлява само по себе си добре отработена система за изготвяне на информация за текущото и очакваното състояние на обкръжаващата среда и предаването й в профилираните подразделения на потребителя. Основно отличие на информационната продукция на СХМЕО от продукцията, предоставяна от регионалните […]

Системи за осигуряване на мореплаването.

„Човек живее с ум, а се бори с умение.“ Автоматизирани системи за избор на оптималния път на плаване. Съществуват редица системи за разчет на оптималния (най-изгодния) път за плаване. Най-простия способ е реализиран в хидрометеорологичния център на Русия. Зад граница са разработени бордови системи за избора на оптималния път, например, с упоменатата по-горе система VOSS […]

Системи за осигуряване на мореплаването.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Зад граница интензивно се развиват системите за информационна поддръжка на мореплаването със сведения за състоянието на природната среда. Могат да бъдат отделени системите за осигуряване на мореплаването на, океански и морски акватории, в крайбрежни зони и в райони на пристанища. По мястото на поставяне, тези системи могат да бъдат разделени […]

Структурата на Международна хидрографска организация.

„Думите учат, примерите привличат.“ Действаща структура на Организацията. Към настоящия момент МХБ осъществява постоянна връзка с националните хидрографски служби, съдейства за обмен на морски навигационни карти и документи между тях, провежда необходимите консултации в държавите, създаващи или развиващи своите хидрографски служби, сътрудничи с международни организации и научни учреждения, имащи родствени задачи. Текущата работа на Бюрото […]

Международна хидрографска организация.

„Облекчи товара на кораба и той ще заплува.“ МХО и електронната картография. Както се отбелязва в Резолюцията на Генералната Асамблея на ООН A/Res/61/222 „Световния океан и морско право”, приета на 20 декември 2006 г. на 61-та сесия на Асамблеята и разпространена на 16 март 2007 г., „ ..преходът на електронна карта не само дава значително […]

Международна хидрографска организация.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Регионални хидрографски комисии. Сериозна крачка в развитието на МХО е направена със създаването на регионалните хидрографски комисии (РХК), в които влизат хидрографските служби на страните от региона. Първата от тях – Хидрографска комисия за Северно море – била сформирана през 1967 г. До 1976 г. […]

Международна хидрографска организация.

„Хубавият град се познава по покрайнините.“ Световния ден на хидрографията. Организацията на Обединените Нации в резолюция на Генералната Асамблея на ООН A∕Res∕60∕30 от 29 ноември 2005 година „.. приветства установяването от Международната хидрографска организация на „Световен ден на хидрографията”, който ще бъде отбелязван ежегодно на 21 юни с това, щото по подходящ начин да се […]