// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 49 posts

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“ Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина. Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически […]

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“ Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби […]

Хидрометеорологично осигуряване при търсене и спасяване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Важен вид на СМХМО се явява осигуряването на координационните центрове при търсене и спасяване на море информацията за времето и състоянието на повърхността на морето в района на търсене в рамките на ГМССБ. Морската хидрометеорологична поддръжка на морските операции по търсене и спасяване (ОТС) която се осъществява […]

Защита на морската среда от замърсяване.

„Дори и само признаците за добро време са приятни.“ Сред важните задачи се явяват метеорологичната и океанографска поддръжка по защитата на обкръжаващата морска среда от замърсяване на морето по пътя на предоставяне на хидрометеорологична информация от организациите, занимаващи се с работи по ликвидирането на аварийни ситуации, свързани с изхвърляне на различни замърсители в морето. За […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Който се страхува от морето, никога не пътешества.“ Осигуряването на морските съдове с препоръчителни курсове за плаване се отнася към специализираното осигуряване. Ръстът на инфлацията и свързаните с нея ръст на цените на горивата, кораборемонта, а също допълнителните разходи, предизвикани от въвеждането на по-строги правила за безопасност на мореплаването, заставят корабособствениците да обръщат по-сериозно внимание […]

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва: – щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ; – кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето; – прогнози. Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на […]

Оперативно хидрометеорологично осигуряване.

„Имай ум, всичко останало ще дойде.“ Зони на отговорност. Към настоящия момент работят две взаимно свързани между себе си системи за морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО): едната функционира в рамките на Световната метеорологична организация (СМО), а другата функционира в рамките на международната служба ГМССБ (глобална морска система за свръзка и бедствия). С цел подготовка и издаването […]

Глобална морска система за свръзка и безопасност.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Прогнози, предупреждения, синоптични и други данни, предназначени за корабите се подготвят и се разпространяват от тази НМС, която се намира най-близо до обслужваните обекти, в съответствие с взаимните споразумения между Договарящите се правителства в рамките ГМССБ (глобалната морска система за свръзка и безопасност) са представени […]

Хидрометеорологично райониране на моретата и океаните.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Цифровия индекс, присвоен на всеки район, позволява да се съкрати и опрости текста на съобщенията, а следователно, и времето за довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите. Капитаните на кораби, изпращайки запитване в оперативните подразделения на НМС за получаване на хидрометеорологична информация за интересуващите ги райони от моретата и океаните, трябва […]

Сбор и разпространение на хидрометеорологични данни.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш в водата.“ Национална система за свръзка между наблюдателните платформи и прогностичните центрове се явява “Автоматизираната система за предаване на данни” (АСПД) на Ростхидромет. Сбор и разпространение на информационни данни се осъществява с помощта на арендовани от Министерството на свръзките и от собствени средства за свръзка, включващи […]