// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 22 posts

Защита на бреговете и населените пунктове.

„Само глупакът е винаги прав.“ Защита на бреговете и населените пунктове. Крайбрежните територии и намиращите се на тях населени пунктове и стопански обекти са силно подложени на въздействието на такива хидрологични фактори, като ниво на морето, цунами, ветрови вълни и течения, щормови нагони, силен прибой и други. Разработването на мероприятия по защитата на бреговете и […]

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване. Надеждно планиране и осъществяване на транспортни операции в зимно време в замръзващи не арктически морета и моретата в Арктика, както и в устията на реките на арктическия басейн е невъзможно без хидрометеорологично и ледово осигуряване. Такова осигуряване позволява правилно да се оцени навигационната […]

Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване. Мореплаване и морски риболов – традиционни видове дейности на човека в морето и океана. През последните години е започнало активно да се експлоатират енергийните ресурси на шелфа на морето и океана – разузнаване на местата с залежи на газ и нефт, както и […]

Значение на Хидрометеорологичното осигуряване.

„Всичко си има причина. Значение на Хидрометеорологичното осигуряване. Значението на Световния океан като транспортна артерия и източник на огромни запаси от енергийни, минерални, биологични, химически, хранителни и други ресурси, които днес активно се експлоатират от цялото световно общество, да се преоцени е невъзможно и в бъдеще то само ще нараства. Значителна част от световните запаси […]

Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я.

„Малцина знаят колко много трябва да знаем, за да знаем, колко малко знаем.“ Морски дейности – Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Я. Цвят на морската вода. Цветът на морската повърхност непрекъснато се изменя и е в зависимост от външните условия, като ъгъл на зрение и коефициент на отражение, цвят на небето, облаци и състояние на […]

Морски дейности – Х.

„Начало на несъгласието е да превръщаш общото в свое.“ Морски дейности – Х. Характеристики на навигационна светлина, това са свойствата на светлината, като цвят, далечина на видимост, надморска височина, брой на проблясъци и период. Хелинг, това е съоръжение, което служи за изваждане и спускане във водата на ремонтиращите се (строящите се) плаващи съдове. Хелингът е […]

Морски дейности – У, Ф.

„Който успява в науката, но изостава в нравите, повече изостава, отколкото успява.“ Морски дейности – У. Управление на отпадъците, това са услуги по приемане, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците и обхващат твърди отпадъци и отпадъци от нефтопродукти. Управление на трафика при лоши атмосферни условия и морски произшествия, обхваща действия, като предоставяне на информация на […]

Морски дейности – Т.

„Опитът се придобива скъпо, но глупците нищо друго не може да ги научи.“ Морски дейности – Т. Такса за управление на отпадъците. Заплаща се за управление на отпадъците в резултат на корабоплавателна дейност от корабите за всяко посещение в пристанище за обществен транспорт. Танкер химикаловоз, това е кораб, построен или приспособен за превозване на товар, […]

Морски дейности – С.

„Златото се добива от земята, знанията – от книгите.“ Морски дейности – С. Сферични координати, представляват такъв вариант на географските координати, в който повърхността на Земята се отъждествява със сфера. Светлини такси се събират за навигационно осигуряване на корабоплаването. Светене на морето. Някои видове морски бактерии, планктонови организми и по-големи животни имат способността да светят. […]

Морски дейности – Р.

„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“ Морски дейности – Р. Равно ъгълна проекция. Проекция при която изображението на безкрайно малки фигури на картата са подобни на съответните фигури в натура се нарича равноъгълна. Равно площна проекция. Проекция при която мащаба на площите навсякъде е еднакъв и по такъв начин […]