// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 57 posts

Хидрометеорологично осигуряване на източните морета.

„Зиме без дрехи, а лете без хлаб не тръгвай на път.“ Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на далекоизточните морета и северозападната част на Тихия океан се осъществява от Управление ХМО на далеко източния регион на Русия. Те подготвят издаването на следните видове информация с общо назначение: – денонощна и полу денонощна прогноза за времето […]

Хидрометеорологично осигуряване на южните морета.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Хидрометеорологичното осигуряване на южните морета (Черно, Азовско, Каспийско) се осъществява по своите зони на отговорност от Северно Кавказкото управление на ХМС. За пунктовете Новоросийск и Астрахан, хидрометеорологичното осигуряване се извършва по системата НАВТЕКС на регулярна основа. Освен това на регулярна основа се извършва СМХМО на пристанищата, работите на […]

МХМО на моретата в Атлантическия океан.

„Лошите вести летят, добрите спят.“ За морското хидрометеорологично осигуряване на този регион носят отговорност Северозападните управления на ХМС. Наред с издаваната хидрометеорологична информация с общо назначение тези управление подготвят и издават специализирана информация на договорна основа. Северозападните УХМС изпълняват СМХМО на основата на стопански договори. Изпълняват се работи по привеждането на кораби по препоръчани курсове, […]

Моретата на Арктика – осигуряване.

„В училището на живота няма ваканции.“ Държавно учреждение „ААНИИ” подготвя и издава следните видове информационни процедури: – фонови дългосрочни метеорологични прогнози и уточнения към тях; – дългосрочни ледови прогнози (мартенски за първата половина на навигацията и августовски – за втората половина на навигацията) и едно уточнение (през юни) за арктическите морета (приложение 21); – дългосрочни […]

Северния морски път.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Особеното стратегическо значение и суровите природни условия на арктическата зона обуславят повишените изисквания към МХМО на мореплаването в Арктика, главно от които се явява осигуряването на безопасността и повишаването на ефективността на провежданите морски операции в условията на арктическа навигация. Системата на МХМО в Арктика се подразделя на […]

Ежедневни хидрометеорологични бюлетини.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Причислената информация е достъпна в операционна среда на Държано учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” и може да се предоставя на заинтересованите ползватели при заявка. Обзорът за текущата хидрометеорологична обстановка по морета и океани се помества в ежедневните хидрометеорологични бюлетини (приложение 16). Приложение 16 Раздел от ежедневния хидрометеорологичен бюлетин (текущата […]

Морско хидрометеорологично осигуряване в Световния океан.

„При буря всяко пристанище е добро.“ Териториалните управления на Хидрометеологичната служба (ХМС) осъществяват морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на Световния океан за пределите на своите зони на отговорност. Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия”, като главен институт в областта на хидрометеорологичните прогнози, подготвят и разпространяват диагностична и прогностична информация за хидрометеорологичната обстановка както от […]

Хидрометеорологично осигуряване на пристанища.

„Ако всичко можеше да се прави два пъти, всички работи биха вървели много по-добре.“ Специалното морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на пристанищата и районите на заливите включва издаването на пристанищни метеорологични бюлетини и морски материали, включващи: – крайбрежни метеорологични и морски бюлетини; – морски бюлетини за състоянието на леда, в случай на необходимост; – климатично обслужване; […]

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“ Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина. Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически […]

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“ Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби […]