// Архив

морската вода

This tag is associated with 39 posts

Биологични процеси в океана.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Биологични процеси в океана. Световният океан е най-обширният биотоп на Земята, в който е съсредоточена голяма част от нейната биосфера – съвкупността от всички живи организми. Морската биосфера е възникнала милиарди години преди наземната. Тя включва в себе си растения, животни и бактерии. Водите на Световния океан са богати […]

Течения в бреговата зона.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Течения в бреговата зона. Теченията в бреговата зона по своя генезис се поделят на невълнови (приливни, дрейфови, сгонно–нагонни, термохалинни) и вълнови, които имат най-голямо значение за динамиката на брега и морското дъно. Вълновите течения възникват частично вследствие стоковия пренос на маса, но основно в резултат […]

Морски течения в Световния океан.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морски течения в Световния океан. Пренасянето на водни маси на голямо разстояние в Световния океан в резултат на постъпателното им движение се нарича морско течение. Морските течения обхващат огромни водни маси в ширина и дълбочина. Посоката им се измерва в градуси, а скоростта им в м/s или възли […]

Оптични свойства на морската вода.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Оптични свойства на морската вода. Светлинното излъчване представлява поток от електромагнитни колебания с широк диапазон на дължината на вълните от радиовълни до гама-лъчи. За океана практическо значение имат видимата част на спектъра и инфрачервените лъчи с дължина на вълната в диапазон 10-7 – 10-4 м. Част от […]

Акустични свойства на морската вода.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Акустични свойства на морската вода. Водата е еластична среда, в която звуковите колебания добре се разпространяват. Механизмът на разпространение на звука във водата се изразява в това, че периодичните свивания и разреждания, създавани от вибриращ източник, се предават под формата на надлъжни вълни. Скоростта на […]

Физични свойства на морската вода.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Физични свойства на морската вода. Основните физически характеристики на морската вода се определят от нейния строеж, наличието на примеси и техните свойства. Водните молекули са образувани от различни изотопи на водорода (водород, деутерий, тритий) и кислорода, и др. При съприкосновение на атомите на кислорода с водорода, електронът […]

Състав и соленост на морската вода.

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Състав и соленост на морската вода. Световният океан за разлика от сушата е единно природно тяло, а морската вода е най-разпространеното вещество на повърхността на Земята. Тя представлява слаб около 4% разтвор и притежава всички физически и химически свойства […]

Строеж и елементи на дънния релеф.

„Празната глава е тежък товар.“ Строеж и елементи на дънния релеф. Формирането на релефа на Земята е резултат от съвместното действие на ендогенните и екзогенните фактори. Ендогенните или тектоно – магматичните процеси са процесите на движение на веществото от земните недра, които създават разнообразните форми на релефа. Към тях се отнасят радиоактивното разпадане на изотопи […]

Северен ледовит океан и морета.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Северен ледовит океан и морета. Северен ледовит океан (Студеното море). Най-малкият океан на Земята, разположен около Северния полюс между Евразия и Северна Америка. Площта му заедно с прилежащите морета е 14 788 000 км2, а обемът на водите – около 17 млн. км3. Най-голямата дълбочина е […]

Морета на Тихи океан.

„В голямото има нещо малко, в малкото – нещо голямо.“ Морета на Тихи океан. Молукско море. Междуостровно море, разположено между островите Минданао, Сулавеси, Молукските и Талауд. Площта му е 291 000 км2, максималната дълбочина е 4 180 м, а максималната височина на приливите–1,4 м. Солеността е 34–34,8‰. Новогвинейско море. Междуостровно море между Бисмарковия архипелаг и […]