// Архив

морето

This tag is associated with 40 posts

Свързаност на Черно море.

„Колкото и да е пълна главата със знания, и за нови ще се намери място.“ Свързаност на Черно море. Черно море се свързва с Азовско море посредством Керченския пролив. Бреговата линия на Азовско море е силно изрязана. Най-значителните полуострови са Казантип на Керченския бряг и косите Бирючий остров, Обиточна, Бердянска, Белосарайска, Крива, Дълга и Арабатска […]

Ще се взриви ли Черно море?

„Без хляб – гладно, без огън – хладно, без учение – тъмно.“ Ще се взриви ли Черно море? Тази тема е била обект на изключително внимание на световните медии още в началото на 80-те години на миналия век. Тогава бяха разсекретени някои документи на руския военноморски флот, в които се описват странни природни явления в […]

Геоморфоложки типове бряг и плажови ресурси.

„Имаш ли цел – ще намериш път.“ Геоморфоложки типове бряг и плажови ресурси. Шелфът започва от съвременната брегова линия и завършва там, където наклонът на подводния склон рязко се променя. За Черно море ръбът на шелфа е на средна дълбочина 90–110 м, а само южно от Севастопол и Ялта се спуска на дълбочина 140–160 м. […]

Крайбрежие от Маслен нос до р. Резовска.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“ Крайбрежие от Маслен нос до р. Резовска. Регионът Маслен нос – н. Емберлер има източно – североизточна експозиция, дължина на бреговата линия 21 км и коефициент на разчлененост 2,11. Освен от вулканогенни материали предимно от псефитни туфи, брегът на отделни места (Приморско, Китен) е изграден от […]

Крайбрежие – от Поморие до Маслен нос.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Крайбрежие – от Поморие до Маслен нос. Регионът Поморие – Созопол има източна експозиция, дължина на бреговата линия 60 км и висок коефициент на разчлененост – 3.88 като обхваща изцяло Бургаския залив. Регионът е част от Бургаския синклинорий, който е изпълнен от горнокредни аргилитни и карбонатни […]

Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие.

„Обучавайки другите, човек двойно се учи.“ Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие. Бреговата линия в региона н. Емине – гр. Несебър има юг–югоизточна експозиция, дължина 24 км и коефициент на разчлененост 1,62. Неговата северна част попада в Еминската антиклинала, изградена от Еминската флишка свита, която се състои от редуващи се по-твърди и по-слабо […]

Крайбрежие – от н. Галата до н. Емине.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Крайбрежие – от н. Галата до н. Емине. Регионът н. Галата – н. Емине има източна експозиция, дължина на бреговата линия 61 км и коефициент на разчлененост 1.13. В посока от север на юг брегът е изграден от чокракски пясъчници, сарматски варовици, палеогенски […]

Крайбрежие – от н. Св. Георги до н. Галата.

„Всекиму се полага награда според заслугите.“ Крайбрежие – от н. Св. Георги до н. Галата. Регионът н. Св. Георги – н. Галата обхваща Варненският залив. Експозицията на залива е източно – югоизточна. Дължината на бреговата линия е 15 км с коефициент на разчлененост 1,67. Брегът е представен от абразионни, свлачищни и акумулационни участъци. Абразионният бряг […]

Крайбрежие – от н. Калиакра до н. Св. Георги.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Крайбрежие – от н. Калиакра до н. Св. Георги. Регионът н. Калиакра – н. Св. Георги има дължина на бреговата линия 50 км и коефициент на разчлененост 1,70. Западно от н. Калиакра брегът се издига от 60 до 120 м при пристанище Каварна. Изграден е от плътни черупчести […]

Крайбрежие – от н. Шабла до н. Калиакра.

„Всеки е умен: кой отначало, кой после.“ Крайбрежие – от н. Шабла до н. Калиакра. Регионът н. Шабла – н. Калиакра има източно–югоизточна експозиция с дължина на бреговата линия 26 км. Брегът е абразионно – свлачищен и слабо разчленен с коефициент на разчлененост 1,13. Изграден е от бели до сиви, дебело слойни, силно окарстени биогенни […]