// Архив

мистика и реалност

This tag is associated with 94 posts

Да усетиш нечия тайна мисъл.

„Каквото мисля и правя, това очаквам и от другите.“ Остава ли несъзнателното в полето на психологията, дори и в най-широк смисъл на думата или се съотнася към източника на всички неща, било то Разум, Небе, Земя или още нещо от онтологията на източните мислители, или пък ще го наречем “великото съвършено огледало на знанията”. Съществува […]

Нещо като „шесто чувство“.

„Нападай там, където врагът не очаква.: А сега да чуем съвета на Такуан, даден му от Яги Таджима-но-ками на неговия ученик за изкуството на владеенето на меча. Този съвет се касае преди всичко за умението да държиш ума си в състояние на “поток”, а това означава, че ако само за миг спрем, потока прекъсва, а […]

Осъзнаване на несъзнателното?

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Смисъла, който придава дзен на несъзнателното, разбира се представлява нещо тайнствено, невидимо, а не научно или до научно. Това не означава, че се намира зад пределите на достъпното за съзнанието, ние донякъде дори нямаме работа с него. То представлява само по себе си най-близкото за […]

Какво е “художник на живота”?

„Приличащия на теб, още не си ти.“ Както ни е известно всеки художник използва за само изразяването си теми или други инструменти, като по този начин той в една или друга форма демонстрира своето творчество. На скулптура са нужни камъни, дърво или глина, резец и други инструменти, за да изрази идеята си върху материала. На […]

Път към реалността.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Това, което Сузуки разбира под понятието “несъзнателно” се отличава от психоаналитичната трактовка на това понятие, но и именно затова той обяснява позицията си. Преди всичко, какъв е неговия подход към несъзнателното? Ако той въобще използва този термин, то тогава “несъзнателно” за него би означавало “мета научно” или “до научно”. За […]

От какво страда днес Запада?

„П-малко говори, повече ще чуеш.“ За Изтока говорихме достатъчно, а сега и няколко думи за Запада. Дени дьо Ружмон в книгата си “Любовта и Западът” посочва две отделящи се идеи, характерни за западната култура – “личност” и “машина”. Това е важно дотолкова доколкото “личността” и “машината” представляват сами по себе си две противоположни понятия и […]

Защо интелекта има първенство в живота?

„Където има желание, има и път.“ Изтока не се опълчва срещу ръчния труд, против черната работа, той е доволен от своето “неразвито” състояние на цивилизацията. На него не му харесва това, че всичко се замества от машини, той не иска да работи за машините. Любовта към работата, най-вероятно е характерна за Изтока. Историята за селянина, […]

Каква е отношението на Запада към природата?

„Човешкият живот е като полско цвете.“ Сега да видим, какво може да ни предложи сходната ситуация на Запад. Поетът Тенисон може и да не се явява типично западен за сравнение с поетите от Далечния Изток, но даденото за пример стихотворение донякъде е много сходно със стихотворението на Басе: Цвете в каменния зид, Късам те, сега […]

Какво е природата за хората от Изтока?

„Във всяко стъбълце има сок.“ И така, сега нека да преминем към Дзен с една дзен поговорка, такъв какъвто само Дзен може да бъде. “Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките – реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. […]

Какво е Дзен?

„Пръстенът няма край, а глупакът – начало.“ Той е и загадъчен, и същевременно напълно ясен. Успява да ти каже и да те накара да почувстваш толкова много неща само с една обикновена дума, само с едно изречение. Дзен е едно прекрасно изкуство в което всички са всичко. Ако кажем, че учителя е четката, а ученикът […]