// Архив

мистика и реалност

This tag is associated with 83 posts

Знаем ли какво е Дзен будизъм?

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ За Дзен будизма можем да научим много по написаното от Д. Сузуки, познавач на тази материя. В неговите лекции Дзен будизма е представен по един своеобразен начин, но за да бъде разбран трябва да се отърсим от мисленето си. В случая разказите и самия текст така са […]

Как осъзнаваме реалността?

„Който лесно вярва, лесно загива.“ Взимайки под внимание влиянието на обществото, което води до отричане на реалността, а също така, какво е било казано за по-широкото понятие на несъзнателното, стигаме до ново разбиране на връзката съзнание – несъзнателно. Мислейки, че той бодърства, средния човек в реалността е полузаспал. Под това понятие “полузаспал” се подразбира, че […]

Социалната природа на несъзнателното.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Трябва да се направят две уточнения във връзка с акцента, който поставяме на социалната природа на несъзнателното. Първото от тях е напълно ясно, че покрай социалните табута съществуват индивидуални техни вариации в различните семейства. В този случай детето се страхува, че родителите му ще го „изоставят”, ако […]

Логиката и съзнание.

„Празен е онзи, който е пълен само със себе си.“ Логиката се явява друг аспект на действието на филтъра, направляващ мисленето на хората в дадена култура. Подобно на това, как по-голямата част от хората смятат, че техния език е “естествен”, а другите езици само изразяват същото, но с други думи, те точно по същия начин […]

Какво съдържа съзнанието?

„Не показвай с лицето си, какво имаш в сърцето си.“ В своето историческо развитие всяко общество се стреми към оцеляване, като става заложник на тази определена форма в която се е развивало и точно за това в полза на самосъхранението се игнорират широките цели, общи за всички хора. Такова противоречие между социалното и универсалното води […]

Власт на малцинството.

„Слепият върви право напред; подчиненият се съгласява с всичко.“ Най-характерният елемент на психоаналитичният подход, разбира се е стремежа да се направи несъзнателното съзнателно или казано с думите на Фройд да преобразува „То” в „Аз”. Разбира се, тази формулировка не е толкова проста, колкото изглежда. Веднага ще възникнат въпроси, като какво е това несъзнателно? Какво е […]

Индивида и религиите.

„Няма опасност там, където не се плашат от нея.“ За да очертаем паралелите в развитието на индивида и историята на религиите е необходимо в крайна сметка да обсъдим някои психологически аспекти на религиозното развитие. Човекът задава въпроси още от самото си съществуване, тези въпроси се появяват от вътрешните противоречия, които се състоят в това, че […]

Нарцисизъм и благоденствие.

„Само при умерен начин на живот може да се доживее до старост, при излишества е близка смъртта.“ Кога се преодоляват нарцистичните нагласи у човека? По някое време у всяко дете се развива способност за разграничение, проявяваща се само в очевиден смисъл, като способността да се прави разлика между Аз и не-Аз. В афективен смисъл на […]

Човекът – зависим, независим.

„Жизнения опит е майка на мъдростта.“ Еволюцията на човека от момента на неговото първоначално отделяне от майката и бащата до постигане на неговата пълна независимост и просветеност е чудесно описана от М. Екхарт в „Книга за Бенедикт”: Първото духовно стъпало или новия човек, по думите на св. Августин, върви по следите на добрите, благочестиви хора, […]

Каква е човешката природа?

„Изключението потвърждава правилото.“ За да се пристъпи към обсъждане на този въпрос е необходимо най-напред да се разгледа духовната криза, преживявана от човека на Запада в нашата решаваща историческа епоха. Докато изумителна част от живеещите на Запад може би не чувстват кризата на западната култура, защото повечето от хората никога, даже и в най-критичните ситуации […]