// Архив

мистика и реалност

This tag is associated with 72 posts

Един нестандартен начин на мислене и чувстване.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Един нестандартен начин на мислене и чувстване. Какво означава Принцип на засмукването? Съществуват „Принцип на натиска“ и „Принцип на засмукването“. Почти всички хора живеят на Принципа на натиска, който може да се сравни с този на волята и своеволието, но не го забелязват. Принципът на засмукването всъщност […]

Знаците на живота.

„Ако знаех – идва не в началото, а в края.“ Знаците на живота. Базирайки се на Закона за причината и следствието, ние знаем, че всичко, което правим на другите, един ден ще изпитаме върху себе си като компенсация. Логичният извод е, че трябва да обръщаме внимание на мислите, думите и действията си и да „сеем“ […]

Кой и защо ни манипулира?

„Тежко на овцете, чийто войвода е вълк.“ Кой и защо ни манипулира? Вътрешно много хора усещат, че животът, който водят, не изразява истинския смисъл на битието им. Въпреки че са заети по цял ден, те все пак чувстват, че нещо им липсва. При всички виртуални впечатления, които ни се втълпяват от телевизия, видео, компютърни игри, […]

Какъв животът ни очаква?

„За сърце, което иска, няма нищо не възможно.“ Какъв животът ни очаква? Новият световен ред наистина предстои. Дали ще дойде няколко години по-рано или по-късно, не е толкова важно, защото по същия начин ще изчезне: малко по-рано или по-късно… Възможно е нашата цивилизация да изчезне и да дойде следващата. Ще има голям прелом, по-голям от […]

Да повярваш във възможното.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Да повярваш във възможното. Всичко, което днес притежаваме първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека, без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл. […]

Ще ни събуди ли новата епоха?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Ще ни събуди ли новата епоха? Слънчевата ни система се движи към центъра на галактиката по елиптична орбита в цикли от 25 920 години, а след това отново се отдалечава (един цикъл се подразделя на дванайсет периода от по 2160 години). Днес ние сме в процес, в […]

Страхувате ли се от Новия световен ред?

„Страхове много, а животът е един.“ Страхувате ли се от Новия световен ред? След като светът действително ще бъде контролиран в такава степен и щом илюминатите са толкова близо до целта си, тогава какъв е смисълът на живота, защо да ходим на работа, защо да имаме деца, нали всичко върви надолу… Въпросът е какво да […]

Силата на светлината над тъмнината.

„Докато свети слънцето – грей се.“ Силата на светлината над тъмнината. Образно можем да си представим отвъдното (духовния свят), където са духовното тяло, духовните водачи, ангелите-хранители и т.н., като високо здание. Ще е още по-ясно, ако си представим това здание направено от стъкло, прозрачно. Има само един светлинен източник някъде високо на покрива, следователно партерът […]

Видения и пророчества.

„Окото вижда далече, умът – още по-далече.“ Видения и пророчества. Видението е непосредствен акт. Той въздейства върху хората отвън и отвътре. Пример за външно видение е видението на Богородица, по време на което пред даден човек се явява нематериално същество и „дава“ съобщение, което той по-късно предава на хората. Вътрешното видение се явява чрез сънища, […]

Съществуват ли тъмни сили?

„Раждането е път към смъртта.“ Съществуват ли тъмни сили? За да отговорим на този въпрос ще трябва да проникнем още по-дълбоко във финия свят и да се запитаме друго: „Наистина ли отвъдното съществува?“ Всички знаят, че има тъмни субекти. Какво обаче има предвид Алберт Пайк, когато говори за Луцифер? Той човек ли е? Едва ли. […]