// Архив

Лихварите

This tag is associated with 14 posts

Тайните на фондовите факири.

„Печалбата за едни е загуба за друг.“ Печалба от учредителство се създава на «първичния» пазар на ценни книжа. Но покрай него е възникнал и «вторичния» пазар на ценни книжа, където първоначално пуснатите книжа се продават и купуват. Фондовите борси, с чието участие се провежда тази търговия, се учредяват и контролират от лихварите. За да могат […]

Ценни книжа и фондови борси.

„Парите са силни като парламент.“ Съвременната парламентарно буржоазна държава цялото си творчество отдава на борсата, тоест представителката на капитала. Деспотичната борса, притежаваща парите…, по естествен начин придобива и растящо господство над труда във всички негови видове. С.Ф. Шарапов (1855–1911), руски мислител, обществен деятел, икономист. Третият етаж на финансовата система. Частичното резервиране позволило на лихварите да […]

Лихвари и балами.

„Да вземеш заем е лесно, трудно е да го върнеш.“ Ако погледнем на депозитно кредитните операции на банките като на процес на изграждане на „пирамида“, ще прогледнем, че банковата дейност не е нищо друго освен „хазартна игра“. В тази игра винаги печелят банкерите. Що се касае до вложителите, то те в началото получават стабилни доходи, […]

Кражбата, като „банкова дейност“!

„Малките крадци наказваме, а на големите – сваляме шапка.“ За това, как постепенно и незабележимо е ставала „мутацията“ на обикновените „складови“ услуги на лихварите и тяхното превръщане в „депозитни“ (тоест кредитни, без необходимото обезпечение за клиентите на банките), може да прочетете в книгата „Пари в закона: национален и международен аспекти“, написана от известния историк на […]

Банките – „бели и пухкави“.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Политици на служба на фалшификаторите на пари: Франклин Рузвелт.Банкерите (и съдиите, защитаващи банкерите) нерядко си партнират с политици, купени от банкерите. Ето само един пример на такава политическа поддръжка — от всички (не само в Америка, но и в Русия) възхвалян президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт. Първото, което направил […]

Държавата, съюзник на лихварите.

„Няма печалба без загуба.“ Разбираемо е, всяко мошеничество трябва да се наказва от закона. Лихварите за многото векове на тяхната криминална дейност са успели да решат невероятно сложна задача: те съумели да убедят почти всички (преди всичко законодателите, прокурорите и съдиите, а днес и „професионалните икономисти“) в това, че „частичното резервиране“ — това е „норма“ […]

Двойните стандарти при операции на банките.

„Парите и закона ще очароват.“ Получава се така, че нашите пари са отдадени на милостта на кредитните операции на банките, които дават в заем не пари, а само обещания да платят пари, които те нямат. Ирвинг Фишер (1867–1947), известен американски икономист. Банките създават кредит. Би било грешка да смятаме, че банковият кредит е съставен от […]

Изгонването и завръщането на евреите – лихвари.

„Дългът е най-лошия вид бедност.“ Първият период на „паричната революция“ — легализирането на лихварските дейности — е разтеглен доста по време. В западна Европа периоди на легализация на лихварската дейност са се сменяли с периоди на гонения на лихварите и възстановяване на забраните за взимане на процент. В отмяна на забраните и смекчаване на ограниченията […]

Настъплението на лихварите.

„Малките крадци наказваме, а на големите – сваляме шапка.“ Счита се, че „църковната революция“ във вида на Реформацията е започнал Мартин Лютер, и много автори го считат за „предтеча“ на капитализма. Интересно е да се знае, че този отец основател на протестантизма е бил настроен крайно негативно по отношение на лихварството. По–дълбоко изучаване на историята […]

Лихварите излизат от нелегалност.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Средновековна Европа. Етапът на пълна легализация на лихварството започнал още в средните векове и се простира във времето до наши дни. И в този етап е имало не малко приливи и отливи, тоест изменения по посока на либерализация на дейността на лихварите и по посока на втвърдяване на […]