// Архив

Лихварите

This tag is associated with 22 posts

Централната банка като първата власт.

„Богата жена взе, власт изгуби.“ Сега ще обърнем внимание на правовия статут на централните банки. Първоначално те били акционерни дружества, а акционерите били предимно отделни физически лица — банкери, а също и юридически лица — частни търговски банки. Съответно, централните банки управляват частните търговски банки. Една такава диалектика на „кокошката и яйцето“. Всъщност централните банки, […]

Раждане на федералния резерв.

„Бедните имат деца, богатите – добитък.“ Смърт на американската свобода. Едва през декември 1913 г. банкерите успели да „пробутат“ през Конгреса закона за Федералния резерв (Federal Reserve Act), който създавал Федералната резервна система на САЩ (ФРС), състояща се от 12 Федерални резервни банки (ФРБ). Този закон (известен още като Глас Оуен бил) бил подписан от […]

САЩ: дългият път към централната банка.

„Богатството е път към безчестието. От богат род бедни няма“ В САЩ централна банка в днешния си вид се появила след повече от два века от тази във Великобритания. Вярно, съвременната централна банка в САЩ има дълга предистория. Още от 18-ти век лихварите полагали немалко усилия за появата на тоя институт в Америка. За кратки […]

Банка на Франция.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Във Франция, съгласно официалните сведения, централна банка е била учредена след повече от сто години след Англия. Все пак трябва да се знае, че там е имало опит да се създаде такъв институт още в началото на 18-ти век. Идеята принадлежала на шотландския финансист Джон Лоу. Франция по това […]

Банката на Англия – възникване.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ По повод това, коя е била първата централна банка, в литературата съществуват разногласия. Едни автори считат, че това е Банка на Швеция, основана в 1668 г. Други сочат, че това е Банка на Англия, учредена през 1694 г. Ще съсредоточим вниманието си върху втората, понеже влиянието на […]

Генералния щаб на лихварите.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Аз смятам, че института на банките е по-опасен, от въоръжена армия. Ако американският народ позволи на частните банки да управляват издаването на пари, банките и корпорациите, които са управлявани от банкерите, постепенно ще отнемат от хората цялата им собственост до тогава, докато децата им не се събудят бездомни на земята, […]

Казино вместо икономика.

„Първият не печели, ако вторият не губи.“ Ако забравим „умните“ думи с които наричат тоя институт на „пазарната икономика“, като „фондова борса“, то може да я наречем обикновено „казино“ или „игрален дом“. В много страни се приемат закони, които забраняват или ограничават игралния бизнес. Ето и в Русия решиха да въведат ограничения на дейността на […]

Информацията е пари!

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ В случая с Натан Ротшилд през 1815 г. информацията за победата на англичаните в битката при Ватерло е била получена благодарение на това, че Ротшилд е проявил забележителни способности в организирането на информационното осигуряване на своята дейност и при това формално не е нарушил закона. Обаче днес […]

Тайните на фондовите факири.

„Печалбата за едни е загуба за друг.“ Печалба от учредителство се създава на «първичния» пазар на ценни книжа. Но покрай него е възникнал и «вторичния» пазар на ценни книжа, където първоначално пуснатите книжа се продават и купуват. Фондовите борси, с чието участие се провежда тази търговия, се учредяват и контролират от лихварите. За да могат […]

Ценни книжа и фондови борси.

„Парите са силни като парламент.“ Съвременната парламентарно буржоазна държава цялото си творчество отдава на борсата, тоест представителката на капитала. Деспотичната борса, притежаваща парите…, по естествен начин придобива и растящо господство над труда във всички негови видове. С.Ф. Шарапов (1855–1911), руски мислител, обществен деятел, икономист. Третият етаж на финансовата система. Частичното резервиране позволило на лихварите да […]