// Архив

Лихварите

This tag is associated with 35 posts

Офшорните зони – „данъчен рай.“

„Когато кражбата е направила крадеца богат, той минава за джентълмен.“ Офшорни зони – „Данъчни убежища“ + „юрисдикция на финансова секретност“. От една страна, се дава вид, че се води безкомпромисна бора с криминалния бизнес и „прането“ на „мръсните“ пари. От друга страна, по тяхна инициатива и в техен интерес се създават различни офшорни зони, където […]

„Сенчестата икономика“ – вреди и ползи.

„Най-хубавото място под слънцето — сенчестата икономика.“ „Сенчеста икономика“ – „сив“ бизнес + „черен“ бизнес. Още един важен аспект на либерализацията на „икономиката“ станало поощряването по всякакъв начин от лихварите на „сенчестите“ й сектори, в които либерализацията достига своя апогей. Тази сфера на „икономиката“ въобще е извън сферата на държавно регулиране, и живота тук се […]

Финансите като пирамида.

„Няма печалба без загуба.“ Фактически по времето на Гринспен финансовата система от три пластова се е превърнала в четири пластова. По-рано системата е имала следните нива: 1) „истински“ пари (злато или други „законни платежни средства“); 2) задължения, имащи форма на депозити (депозитни пари); 3) задължения във вид на традиционни ценни книжа (полици, акции, облигации и […]

Инструменти за съзнателно въвеждане в заблуждение.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Поредния сеанс на финансовата магия: CDS. На пазара на ПФИ в началото на миналото десетилетие инвестиционната банка „Морган Стенли“ „пуснал“ такъв „вълшебен“ инструмент, като CDS (Credit Default Swap), който изиграл не най-последната роля в подготовката на условията за сегашната криза. На руски език това название може да бъде […]

Валутните резерви – инструмент на неолибералния колониализъм.

Борсовият спекулант е човек, изучаващ бъдещето и действащ преди то да настъпи. Бернард Барух(1870–1965), американски финансист, спекулант и съветник на редица американски президенти. Усилването на неустойчивостта на финансовите пазари, за която вече повече от десетилетие пишат „професионалните икономисти“, се явява не страничен ефект на общата либерализация, а една от главните й цели. Такава неустойчивост е […]

Какво са държавните кредити?

„Да вземеш в заем е лесно, трудно е да го върнеш.“ Сега да поговорим за „работата“ на лихварите по създаването на „търсене“ на кредити от страна на правителството на държавата. Много от „технологиите“ на тази „работа“ са стари като света. Става дума само за частичното им усъвършенствуване. Един от древните способи за създаване на „търсене“ […]

Какво е виртуална икономика?

„Стопанството на длъжника е като пробита лодка.“ „Нематериални активи“ или производство на стоки „от въздуха“. Днес бизнесът активно и целенасочено се е заел да конструира нови „нематериални активи“, а, главно, формиране на тяхната „пазарна стойност“. Това вече се отнася към сферата на „виртуалната икономика“: „стойността“ се ражда не в сферата на материалното производство, а в […]

Либерализация, или превръщане на света в пазар.

Безграничната свобода и, да добавим, безграничната власт на капитала — капиталът, не знаещ ни родина, ни нравствени закони, — такъв е еврейският имперски идеал. И този идеал, тази власт, постигната чрез основана на златото парична система, открито е провъзгласена и могъществено се простря над света. С.Ф. Шарапов, руски мислител, икономист. Днешната световна криза също е […]

„Отвързването“ на парите от златото.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Няма тук да описваме всички подробности на процеса на размиване на решенията на Бретон Уудската конференция. Ще отбележим само, че на 15 август 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявил, че Америка „затваря златния прозорец“, тоест прекратява размяната на долари на САЩ за […]

Доларът – като средство за международни разплащания.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Лихварите обаче не са склонни към догматизъм: при изменение на ситуацията те са готови да променят своята тактика на движение по пътя към световно господство. Това, което е било добро за тях през 19-ти век, вече не е интересно и дори обременително през 20-ти век. Последното […]