// Архив

Лихварите

This tag is associated with 77 posts

Играта – национализация на банки.

„Печалбата за един е загуба за друг.“ Национализация на банковата система — прехвърляне на частните банки и другите кредитни организации в държавна собственост. Както и всяка национализация, национализацията на банките може да се осъществява в условията на пълна или частична компенсация или без компенсация (в зависимост от политическата и икономическата ситуация, поведението на собствениците на […]

Губи ли държавата играта с банките?

Битка, която преминава през вековете и в която рано или късно ще се сразят, това е сражение на хората против банките. Лорд Актон, главен съдия на Англия; 1875 Ранните социалисти: проекти за преобразуване на кредитната система. На лихварската кредитно парична система като основа за капиталистическото устройство и източник за неговия безпорядък обръщали внимание много критици […]

„Вируса“ на лихварството.

„В основата на организацията на съвременната държава лежат парите.“ „Икономическата опозиция“ на Запада. Читателю, може би, може да ти се стори, че авторът сгъстява боите, че, може би, авторът тук там сам допуска логическа грешка и има надежда, че не всичко е така лошо. Ще отговорим кратко: вашият покорен слуга нищо в дадения случай не […]

„Рицари“ на икономиката.

„За победата се гарантира не с главата, а с учението.“ Хенри Форд, Хенри Джордж, Силвио Гезел — икономисти без кавички. Разликата между предприемача, организиращ процеса на производство на материални блага и банкера, организиращ производството на пари „от въздуха“, прекрасно е показал известният индустриалец Хенри Форд. Той бил един от малкото предприемачи, който разбирал, че, в […]

Учебниците по „икономика“ – инструмент за зомбиране.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ Всяка наука покрай всичко останало има система устойчиви понятия, която позволява на учените да общуват на понятен език и да предават своите знания на учениците си и следващите поколения учени. Нищо такова в „икономическата наука“ няма. Ние вече изяснихме, че под формата на „икономика“ „професионалните икономисти“ незабелязано […]

Реформа, икономика, анти икономика.

Да, икономическата наука дойде до банкрут, превърна се в схоластика и младият, свеж ум, който се вглъбява и жадно се стреми да я усвои и на нейна основа да построи своя мироглед, рискува да не намери нищо в нея, освен игра на думи и понятия и да излезе осакатен. С.Ф. Шарапов (1855–1911), руски мислител, обществен […]

Единствено вярното учение.

„Онези немного, които са в състояние да разберат системата (на чекове и кредити), ще бъдат така заинтересовани в нейните възможности или така зависими от нейните услуги, че от тази група може да не очакваме никаква съпротива. Между това, от друга страна, по-голямата част от хората ще бъдат неспособни поради своето ниво на образование да разберат […]

Лъжливи „учители“ и печалби.

Всички трудности, сложности и беди в Америка възникват не от несъвършенство на конституцията, не от недостатъчно благочестие и нравственост, а изключително от пълното невежество на народа по въпросите на парите, кредитите и тяхното обръщение. Джон Адамс (1735–1826), втория американски президент (1797–1801) „Професионалният икономист“ Маркс като изпълнител на „социална поръчка“. Въпреки очевидните факти, класикът на марксизма […]

Битки между обитателите на Олимп.

„Господарите съчувстват, но пари не дават.“ Световните лихвари: диалектика на единството и борбата. След началото на съвременната криза рязко се усилила централизацията на банковия капитал, което се изразило в съкращаване на банките от световен калибър, много банки банкрутирали и прекратили своето съществуване или били погълнати от по-могъщи. Оцелелите банки станали по-големи. В края на 2009 […]

Принципи за оцеляване на световните лихвари.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Бизнесът на световните лихвари: международен обхват. В Европа международна финансова мрежа е възникнала още при тамплиерите, които имали свои „опорни точки“ в пространството от Скандинавия до Средиземно море и даже в Северна Африка и Близкия Изток. Обаче след ликвидирането на ордена в началото на 14-ти век финансовата дейност на лихварите […]