// Архив

изборът

This tag is associated with 34 posts

Перспектива ли е алтернативата?

На пръв поглед въпроса изглежда като безсмислен или да кажем малко „откачен”, но до сега нали точно това определяхме. Какво значи перспектива, дали не е онова чувство, което всеки от нас е изпитвал при липсата на всяка възможност за изход от създалата се ситуация, а може би е липса на идея? Всеки би си казал, […]

Защо, защо?

Защо и трябва ли винаги и за всяко нещо да си задаваме въпроса „Защо”? Какво точно означава и защо трябва да задаваме въпроси, докъде с въпросите и какво те могат да ни донесат? Да, въпросът накратко казано е ново търсене, задавайки си въпросът, защо, ние вече сме задали задача на нашата база данни да търси […]

Защо изследовател?

Вече казахме, че в основата на творческото мислене е базата данни и според заложеното там ще се определя степента на нестандартното ни поведение, тоест ще се определя творческото ни състояние. Творчески мислещия човек преди всичко е изследовател, той не е само отворен за нови идеи, той активно ги търси, непрекъснато изпробва непознати, различни начини за […]

Какви са хората с идеи?

В живота, както по рано споменахме има една група хора, които генерират идеи и модели, а друга, която ползва наготово създаденото от първи, има и такава група хора, които и това не могат. Но, нека се спрем по-подробно на първата група хора, на тази, която притежава творческите заложби да генерира идеи. За да бъдат генерирани […]

Как да оценим себе си?

Защо е важно да оценяваме сами себе си? Ако не знаем, какви сме, как ще можем да знаем, какво да променим. В името на промяната към добро всеки трябва да си прави самооценка, защото само ние ще я направим по съвест, без да преследваме користни цели и ще се стремим към по-добро бъдеще. До тук […]

Ще получим ли това в което вярваме?

В живота всеки от нас има своите убеждения и вярвания, като много от тях възникват още от нашето ранно детство, а някои остават и за цял живот. Веднъж възприели нещата за които сме убедени и в които вярваме рядко се усъмняваме в тях, в правилността на избора си. Всеки сам избира в какво да вярва […]

Какво е нужно, за да променим действителността?

До тук стана ясно през какви етапи трябва да преминем за да стигнем до успеха, тоест до промяна на действителността, да достигнем желаното състояние. В основата е концентрацията, тя е валидна на всички етапи на реализацията на нашите идеи, превръщайки въображаемото в действителност. Много често сме чували да ни казват „концентрирай се и работи повече […]

Защо нашето „сега“ е заложено в нашето минало?

Какво в действителност се случва? Ясно е, че това което се случва точно сега в нашия живот, не е случайно и нашето съзнателно мислене в предишни моменти е довело до създаването му или накратко казано, причините за нашето „сега” се коренят в нашето минало. На всички нас ни е ясно, че ако няма подготовка, няма […]

Имали хаос понякога в базата данни?

Преди да кажем, какво е всъщност сънят, нека да споменем, че сънят е нещо, което е извън контрола на нашето съзнание. Ние не сме в състояние на контролираме този вътрешен процес, но явно сънуването е отражение на външната действителност, отражение на събития, чийто елементи са сглобени от нашето под съзнание по някакви негови вътрешни правила. […]

Какво да правим, когато имаме проблем?

Всеки от нас е изпадал в ситуация, когато нещата вървят, като по мед и масло, нещата се случват, като чели от само себе си, но има моменти, когато решението на проблема не се появява или пък проблемите вървят един след друг. Имаме чувството, че всичко и всички са против нас. Причината за не успеха най-вероятно […]