// Архив

изборът

This tag is associated with 62 posts

Нужда от власт и упражняване на контрол.

„Който заповядва, не знае умора.“ Някои от нас изпитват силна нужда от любов и усещане за привързаност. Други – от власт или свобода. Силата на всяка човешка нужда е закодирана в нас по рождение и не се променя. Страдащите от аутизъм деца изпитват слаба или почти никаква нужда от любов и усещане за привързаност. Това […]

Защо избираме депресията?

„Страхливецът не обича живота, той само се страхува да не го загуби.“ Често използваме депресията като извинение, за да избегнем нещо, което не желаем да направим или от което се страхуваме. Когато някой настоява да направим това, което искаме да избегнем, обикновено се съгласяваме, но с думите: „Да, прав си, но в момента просто съм […]

Гневът като модел на поведение.

„Опасен е не силния, а отмъстителният. Омразата е застарял гняв.“ Гневът. Когато не сме в състояние да контролираме живота си ефективно, механично се насочваме към едно цялостно поведение, което ни е вродено – гневът. Гневът е заложен в човешките гени, за да помага за оцеляването на вида. Още от самото си раждане всички ние започваме […]

Какво е „цялостно поведение“?

„Човек живее с ум, а се бори с умения.“ Всеки от нас през целия си живот, от раждането до смъртта, прави само едно – избира начин на поведение. Подложете на анализ собствения си живот и потърсете дори един кратък миг от него, в който да не сте прибягвали до някакъв начин на поведение. Всички значителни […]

Отчуждение и недоверие в стойностния ни свят.

„Ругаят като баща си, нагрубяват като майка си.“ Добрите родители, които изясняват на децата си какво точно ще направят за тях и какво децата трябва да направят сами за себе си, допринасят много за изграждането на разумни стойностни светове. Разведените родители, които се състезават за по-добра позиция в очите на децата си, не могат да […]

Как се формира стойностния ни свят?

„Причините са у родителите, последствията – у децата.“ Реки от кръв са се пролели във войните,водени в името на една единствена цел – да се убеди огромното мнозинство да повярва в идеите на отделни, често ненормални лидери. Затъването на САЩ в тресавището на Виетнамската война е пример за нежеланието на политиците да се откажат от […]

Източници на чувството за удовлетворение и щастие.

„Щастието прави глупав онзи, който прекалено покровителствува.“ Как да се разбираме по-добре? Всички ние се нуждаем от щастливи и желаещи да ни помагат хора в своите стойностни светове. Нищо друго не е от значение. Родителите, учителите и работодателите са длъжни да бъдат такива. Но твърде малко учители и началници съзнават колко е важно да бъдат […]

Какво знаем за собствения си стойностен свят?

„Който живее сам, с никого не се кара.“ Всички ние съзнаваме, че живеем в свят, който можем да видим, чуем, докоснем, вкусим и помиришем. Наричаме го реалния свят или действителността, склонни сме да приемем, че той е един и същ за всички нас. Но както в приказката за слепеца и слона, няма дори двама души, […]

Нужди от любов, власт и свобода.

„Противопоставяй се на първите изкушение. Всеки е ковач на своето щастие“ Власт. Ако съществува нужда, която да е характерна за всички представители на човешкия род, това без съмнение е властта. Като част от стремежа си към оцеляване, някои висши животни се нуждаят от любов; преобладаващата част имат нужда от лична свобода; много, поне докато са […]

Външен контрол, любов и притежание.

„Не се зглеждай в чуждите жени, ще загубиш своята.“ Почти всяка хубава книга, пиеса или опера описва историята на хора, които търсят чувствената любов. Всичко започва добре, всичко е прекрасно, но после изведнъж нещата се променят. Героите започват да критикуват обекта на своята любов, засипват го с обвинения и оплаквания, на преден план във взаимоотношенията […]