// Архив

Животните

This tag is associated with 6 posts

Как се ориентират прелетните птици?

„И добрият човек има недостатъци. Който има много недостатъци, лесно ги открива у другите.“ Как прелетните птици откриват пътя? Различните птици се ориентират по различен начин. Някой птици използват за ориентировка добре различими от въздуха големи постоянни ориентири, като крайбрежие, морския бряг, планински вериги, речни долини по които минава маршрутът им на прелитане. Има птици, […]

Какви шумове и звуци могат да се чуят в морето?

В морето почти винаги и навсякъде могат да се регистрират различни шумове и звуци, обусловени от движението на водните маси и въздушните потоци над тях или от организми живеещи в него. Особено интензивни шумове възникват в морето в зоните със силно вълнение, които могат да се регистрират на няколко стотен километра. Непрекъснатото разрушаване на вълните […]

Телесната температура на животните

У всички ли животни температурата на тялото е приблизително постоянна? Не, далече не у всички. По топлинния режим на тялото животните се делят на две групи: студенокръвни – не притежаващи механизъм за терморегулация, който е причина за поддържането на температурата на тялото на относително постоянно ниво и топлокръвни – притежаващи такъв механизъм. Температурата на телата […]

Как влияе температурата на въздуха на …?

Как влияе температурата на въздуха на жизнеността на животните с различен топлинен режим? Температурата на външната среда категорично влияе на живота на всички животни, но възможностите за активна жизнена дейност при неблагоприятен температурен режим у висшите животни – бозайниците и птиците са значително по-големи, отколкото при нисшите. В същото това време последните са способни да […]

Ветропоказател!

Поради каква причина един от най-древните метеорологични прибори – ветропоказателят е фигура на петел? В английския език такъв ветропоказател носи названието „петел показващ вятъра” (weathercock). В Европа има обичай да се украсява указателят за посоката на вятъра с фигурата на петел. Този обичай води началото си от IX век, когато по указание на папата на […]

Могат ли живите организми да предсказват времето?

За много хилядното си съществуване човечеството е натрупало солиден опит в наблюдения за времето и за неговите изменения, както и за свързаните с тях поведение на животни и растения. Резултатите от такива наблюдения са намерили място и са отразени в приказките, песните, пословиците и поговорките на много народи. Голяма част от този фолклор е достигнала […]