// Архив

Дяволско влияние

This tag is associated with 70 posts

Цената да казваш истината.

„По-добре славна смърт, отколкото срамен живот.“ Жестокостта на Рим. В мрака на затвора Хус предвидя триумфа на истинската вяра. В сънищата си, завръщайки се в църквичката в Прага, където бе проповядвал евангелието, той видял папата и неговите епископи да изтриват образите на Исус Христос, които бе нарисувал на стените. “Този сън го наскърбил; но на […]

Присъда за унищожаване.

„Тъмните дела се боят от светлината.“ По онова време подобна присъда създаваше всеобщ страх и смут. Придружаващите я церемонии бяха организирани така, че да всяват всред народа поразяващ ужас. А народът гледаше на папата като на представител на самия Бог, който държи ключовете на Небето и ада и притежава властта да раздава както земни, така […]

Битка за власт над съвестта на хората.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ Разпространителите на светлината – подложени на гонение. Евангелието бе занесено в Бохемия още в началото на IX век. Библията бе преведена и публичните богослужения се водеха на езика на народа. Но когато мощта на папата нарасна, Божието слово биваше замъглявано все повече и повече. Григорий VII, присвоил […]

Реформацията – големият протест срещу Рим.

„Който има много, иска още повече.“ Преди Реформацията се намираха много малко екземпляри от Библията, но Бог не допусна Неговото Слово да бъде напълно загубено. Истините Му не трябваше да останат скрити завинаги. Той можеше така лесно да освободи думите на живота от оковите, както можа да отвори тъмничните врати и да отключи железните порти, […]

Папският указ към кръстоносен поход.

„Твоята предишна лъжа вреди на сегашната ти истина.“ Кръстоносния поход – дело на Сатана. Странна и тържествена сила се криеше в думите на Писанието. Тя говореше пряко на сърцата на всички, които копнееха за истината. Това бе Божият глас и Той убеждаваше слушателите. Вестителят на истината продължаваше по пътя си. Но неговият скромен вид, неговата […]

Мисионери, срещу измамите на Рим.

„Дървото и учителят се познават по плода.“ Христовият дух е мисионерски. Първият подтик на обновеното сърце е да доведе и други при Спасителя. Такъв беше духът и на валденсите християни. Те чувстваха, че Господ изисква нещо повече от това да запазят само чистата истина в собствените църкви, че имат тържествената отговорност да осветят със светлината […]

Истината като причина за омраза.

„Търси доброто, лошото само ще дойде.“ Христови последователи – преследвани и потискани. Една от главните причини, довели до отделянето на истинската църква от Рим, бе омразата му към библейската събота. Както бе предсказано от пророчеството, римската власт потъпка истината. В същото време, докато Божият закон бе погазван, човешките традиции и обичаи се възвеличаваха. Църквите, управлявани […]

Домогванията на папската власт.

„Папския стомах от седем кожи е ушит.“ В мрака, обгърнал земята през дългия период на папско владичество, светлината на истината не можа да бъде напълно изгасена. Във всеки век е имало свидетели за Бога – хора, съхранявали грижливо вярата в Христос като единствен посредник между Бога и човека, издигали истината като единствено правило на живота […]

Светът във времето на среднощния мрак.

„На света няма чак толкова много истина, че да я намаляваме с лъжа.“ Папско потисничество. В началото на четвъртото столетие император Константин издаде декрет, с който обявяваше неделята за официален празник на Римската империя. Денят на слънцето се почиташе от неговите езически поданици и се спазваше от християните; с подобна политика императорът искаше да съедини […]

За заместника на Бога на земята.

„Около светците се въдят дяволи.“ Измамна праведност. Във второто си послание към солунците апостол Павел предсказва голямото отстъпничество, което ще настане след установяването на папската власт. Той заявява, че Христовият ден няма да дойде, “докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се […]