// Архив

Дяволско влияние

This tag is associated with 75 posts

Битки за контрол върху ума и съвестта на хората.

„Грешката може да се прости, лъжата – никога.“ Великата борба между истината и заблудата, между Христос и Сатана ще расте по сила и размери до края на световната история. Онези, които представят истината за сегашното време, не трябва да очакват, че ще бъдат приети с по-голямо благоволение от по-ранните реформатори. Исус каза на учениците Си: […]

Антихрист ли е папата?

„Дървото се познава по плодовете, а човекът – по делата.“ Писанията и ученията на реформатора Лутер се разпространиха сред всички християнски народи. Делото проникна в Швейцария и в Холандия. Копия от писанията му преминаха във Франция и Испания. В Англия се приеха като слово на живота. Истината проникна също в Белгия и Италия. Хиляди се […]

Папските декрети и постановления срещу Святото слово.

„Една правда е по-добра от сто неправди.“ Обвинението на Рим в еретичество. Евангелието на Христос е най-ценното съкровище на църквата и че разкритата в него Божия благодат е готова да дарява щедро всички, търсещи я с покаяние и вяра. Ученията на Лутер привлякоха вниманието на сериозните умове в цяла Германия. Проповедите и писанията му пръскаха […]

Изобретение за погубване на душите.

„Пасторите броят парите, а не душите.“ Сред най-видните от призованите да изведат църквата от мрака на папството в светлината на една по-чиста вяра е Мартин Лутер. Ревностен, пламенен и посветен, не познаващ страх, освен страха от Бога, и не признаващ нищо друго за основа на религиозна вяра, освен Свещеното писание, Лутер бе човекът на своето […]

Власт чрез лицемерие и измама.

„Лицемерието е по-лошо от ненавистта.“ Екзекуцията на Хус бе запалила огъня на възмущението и ужаса в цяла Бохемия. Нацията чувстваше, че реформаторът бе станал жертва на злобата на свещениците и на коварството на императора. Хус бе обявен за верен учител на истината, а съборът, който постанови смъртта му, бе обвинен в убийство. Сега ученията на […]

Цената да казваш истината.

„По-добре славна смърт, отколкото срамен живот.“ Жестокостта на Рим. В мрака на затвора Хус предвидя триумфа на истинската вяра. В сънищата си, завръщайки се в църквичката в Прага, където бе проповядвал евангелието, той видял папата и неговите епископи да изтриват образите на Исус Христос, които бе нарисувал на стените. “Този сън го наскърбил; но на […]

Присъда за унищожаване.

„Тъмните дела се боят от светлината.“ По онова време подобна присъда създаваше всеобщ страх и смут. Придружаващите я церемонии бяха организирани така, че да всяват всред народа поразяващ ужас. А народът гледаше на папата като на представител на самия Бог, който държи ключовете на Небето и ада и притежава властта да раздава както земни, така […]

Битка за власт над съвестта на хората.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ Разпространителите на светлината – подложени на гонение. Евангелието бе занесено в Бохемия още в началото на IX век. Библията бе преведена и публичните богослужения се водеха на езика на народа. Но когато мощта на папата нарасна, Божието слово биваше замъглявано все повече и повече. Григорий VII, присвоил […]

Реформацията – големият протест срещу Рим.

„Който има много, иска още повече.“ Преди Реформацията се намираха много малко екземпляри от Библията, но Бог не допусна Неговото Слово да бъде напълно загубено. Истините Му не трябваше да останат скрити завинаги. Той можеше така лесно да освободи думите на живота от оковите, както можа да отвори тъмничните врати и да отключи железните порти, […]

Папският указ към кръстоносен поход.

„Твоята предишна лъжа вреди на сегашната ти истина.“ Кръстоносния поход – дело на Сатана. Странна и тържествена сила се криеше в думите на Писанието. Тя говореше пряко на сърцата на всички, които копнееха за истината. Това бе Божият глас и Той убеждаваше слушателите. Вестителят на истината продължаваше по пътя си. Но неговият скромен вид, неговата […]