// Архив

Дяволско влияние

This tag is associated with 67 posts

Божието дело ще бъде спасено.

“Господи, отвори му очите, за да види!” Закрилата на свободата на съвестта е дълг на държавата и е границата на нейния авторитет по религиозните въпроси. Всяко светско управление, което се опитва да регулира или да налага спазването на религиозни норми чрез гражданската власт, жертва принципа, за който така благородно се бореха християните – евангелисти. Папистите […]

Въпросът е решен, остава подчинението.

„Какъвто е кралят, такива са му и слугите.“ Рим – непогрешимият съдия. Едно от най-благородните свидетелства, дадени някога в полза на реформацията, бе в 1529 г. протестът на християнските принцове в Германия пред Народното събрание. Куражът, вярата и твърдостта на тези Божии мъже осигуриха свободата на съвестта за следващите векове. Техният прочут протест даде на […]

Битки за контрол върху ума и съвестта на хората.

„Грешката може да се прости, лъжата – никога.“ Великата борба между истината и заблудата, между Христос и Сатана ще расте по сила и размери до края на световната история. Онези, които представят истината за сегашното време, не трябва да очакват, че ще бъдат приети с по-голямо благоволение от по-ранните реформатори. Исус каза на учениците Си: […]

Антихрист ли е папата?

„Дървото се познава по плодовете, а човекът – по делата.“ Писанията и ученията на реформатора Лутер се разпространиха сред всички християнски народи. Делото проникна в Швейцария и в Холандия. Копия от писанията му преминаха във Франция и Испания. В Англия се приеха като слово на живота. Истината проникна също в Белгия и Италия. Хиляди се […]

Папските декрети и постановления срещу Святото слово.

„Една правда е по-добра от сто неправди.“ Обвинението на Рим в еретичество. Евангелието на Христос е най-ценното съкровище на църквата и че разкритата в него Божия благодат е готова да дарява щедро всички, търсещи я с покаяние и вяра. Ученията на Лутер привлякоха вниманието на сериозните умове в цяла Германия. Проповедите и писанията му пръскаха […]

Изобретение за погубване на душите.

„Пасторите броят парите, а не душите.“ Сред най-видните от призованите да изведат църквата от мрака на папството в светлината на една по-чиста вяра е Мартин Лутер. Ревностен, пламенен и посветен, не познаващ страх, освен страха от Бога, и не признаващ нищо друго за основа на религиозна вяра, освен Свещеното писание, Лутер бе човекът на своето […]

Власт чрез лицемерие и измама.

„Лицемерието е по-лошо от ненавистта.“ Екзекуцията на Хус бе запалила огъня на възмущението и ужаса в цяла Бохемия. Нацията чувстваше, че реформаторът бе станал жертва на злобата на свещениците и на коварството на императора. Хус бе обявен за верен учител на истината, а съборът, който постанови смъртта му, бе обвинен в убийство. Сега ученията на […]

Цената да казваш истината.

„По-добре славна смърт, отколкото срамен живот.“ Жестокостта на Рим. В мрака на затвора Хус предвидя триумфа на истинската вяра. В сънищата си, завръщайки се в църквичката в Прага, където бе проповядвал евангелието, той видял папата и неговите епископи да изтриват образите на Исус Христос, които бе нарисувал на стените. “Този сън го наскърбил; но на […]

Присъда за унищожаване.

„Тъмните дела се боят от светлината.“ По онова време подобна присъда създаваше всеобщ страх и смут. Придружаващите я церемонии бяха организирани така, че да всяват всред народа поразяващ ужас. А народът гледаше на папата като на представител на самия Бог, който държи ключовете на Небето и ада и притежава властта да раздава както земни, така […]

Битка за власт над съвестта на хората.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ Разпространителите на светлината – подложени на гонение. Евангелието бе занесено в Бохемия още в началото на IX век. Библията бе преведена и публичните богослужения се водеха на езика на народа. Но когато мощта на папата нарасна, Божието слово биваше замъглявано все повече и повече. Григорий VII, присвоил […]