// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 78 posts

Света на Бъдещето.

„По-добре бедно да живееш, отколкото богато да бъдеш погребан.“ Ако погледнем по-дълбоко и се опитаме по-точно да формулираме характера на усещанията, преживявани от душата в Света на Бъдещето, можем да забележим, че главната особеност на съществуването там се явява липсата на задължения. Нашият свят е създаден за труд, но Светът на Бъдещето е устроен по […]

Интимност и морал.

„Далеч от очите, далеч от сърцето.“ За да разберем, как си взаимодействат висшите и нисшите светове, трябва да вникнем в същността на отношенията между мъжа и жената. Тук са особено важни такива качества, като чувството за дълг и вярност. Неслучайно деградацията на интимната сфера, която се наблюдава в съвременното общество играе ключова роля при обострянето […]

Задълженията предполагат ограничения.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Да разгледаме идеята „давам“ и „вземам“ в още по-дълбок смисъл. Взимащият действа в сегашно време: когато взимам, получавам, това, което искам сега. Даващият внася своя дял в бъдещето: когато давам, то наред с непосредственото удоволствие от самото действие, аз не виждам в него други дългосрочни последствия, в дадения […]

Съвременната демокрация.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Съвременното общество се стреми към свобода от задълженията. Говорейки за нравственото състояние на хората в пред месианската епоха, Тора с горест предсказва: „Лицето на поколението ще бъде като муцуна на пес“. В това сравнение има много скрити значения. Да приведем едно от тях. Кучето бяга пред господаря […]

Как да не изгубиш личното си щастие.

„Щастието и нещастието вървят по една и съща пътека.“ Как да не изгубиш личното си щастие. Да се дава е Божествено качество, да се взема – в най-добрия случай е човешко. Да погледнем как се осъществява на практика този фундаментален принцип, обливащ със светлина съвременното общество (и мястото на евреина в него). В човешките взаимоотношения […]

Да даваш и вземаш.

„Бедния го жени красотата, а богатия – парите.“ Да даваш и вземаш. Ние анализирахме някои разминавания между принципите на Тора и секуларните ценности и изследвахме структурата на материалния свят, нейната симетрия и ред. Сега ще разгледаме, как всичко това е свързано помежду си. Правилното разбиране на тази тема, ще ни помогне по-дълбоко, да се ориентираме […]

Не е важно количество, а качеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Не е важно количество, а качеството. В понятието „етикет” влизат правилата за добро поведение. Умението да се държим добре съответства на духа на Тора. Но тук възниква въпросът: къде е източникът за правилно поведение, какво го движи? Изразява ли той вкоренените положителни черти […]

Илюзорна ли е същността на думите?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Илюзорна ли е същността на думите? Думите на Тора винаги изразяват същността. Когато се зачетеш в тези думи, започваш да разбираш същността на описаните от тях идеи. В секуларния свят думите изпълняват подобна функция: езикът на всяка култура разкрива дълбочината й. Ако съсредоточено се вслушаш в […]

Светът, скрит и явен.

„Пътят назад е гибелен.“ Светът, скрит и явен. Да разгледаме сега по-подробно двойствеността на скрития – вътрешен свят и явния – открит свят. “Благословение може да се намери само в това, което е скрито за очите”. Когато някоя вещ се показва във външния, ограничения свят, това става само в рамките на физическата среда, в която […]

Той е нищо и той е всичко.

„Големият ум е по-добър от малките мисли.“ Той е нищо и той е всичко. Светът (и човешкия разум) съдържа три нива на устройство. Първото ниво е „ред, заради реда “. Това беше вече разгледано. Сега да разгледаме и второ ниво. На второ ниво – „порядъка се постига заради резултата “. Този ред на функциониране на […]