// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 52 posts

Името на Бог в Библията.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Името на Бог в Библията. Бог в Стария завет е познат като ЙХВХ, а когато се поставят правилните гласни – Йахве. Това се превежда като „Самосъществуващият” и е производна на еврейската дума хавах, която означава „съществувам”. Както Аллах е името на бога от Свещените Писания на мюсюлманите […]

Провъзгласяване на пророка – говорител.

„Рождението е път към смъртта.“ Провъзгласяване на пророка – говорител. И Господ рече на Моисея: виж, Аз те поставих за Бог фараону; а брат ти Аарон ще бъде твой пророк; ти ще (му) говориш всичко, що ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона, да пусне синовете Израилеви от земята си. И слезе […]

Явяването на Господ.

„Сърцето няма да се убеди в това, което не се говори от сърце.“ Явяването на Господ. Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, Мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори […]

Заветът на Бог.

„Ако живееш много, много неща ще видиш.“ Заветът на Бог. И живя Иосиф в Египет, той и бащината му челяд; а Иосиф живя всичко сто и десет години. И видя Иосиф деца от Ефрема до трета рода, също и синовете на Махира, син Манасиев, се родиха Иосифу на коленете. Тогава Иосиф каза на братята си: […]

Същност на Сатаната.

„Когато реч държи лисицата, нека добре да я обмислят петлите. Когато лисицата чете морал, пази гъските.“ Същност на Сатаната. „Сатаната е индивидуалист. Той нарушава заповедите на Небето, които налагат спазването на определено морално поведение.” След това определение трябва да се каже, че мнозина от днешните Сатанисти са просто „хуманисти”, които използват Сатаната като архитип на […]

Сатанинските правила и грехове.

„Преди да скочиш, погледни, но скочил ли си, не се обръщай.“ Сатанинските правила и грехове. Преди да кажем какво същество е Сатаната нека да видим сатанинските правила и неговите грехове. Сатанински правила: Не давай мнения или съвети, ако не ти ги искат. Не говори за проблемите си, ако не си сигурен, че някой иска да […]

Магическите призиви на Сатаниста.

„Светът е и сладък, и горчив, но горчивините в него са повече.“ Магическите призиви на Сатаниста. В Сатанинските ритуали се използва Еноховият език, който е Магическият език и е считан за по-древен от санскритския. Ползва се със собствена граматическа фонетика и синтактична основа. По някои звуци напомня на арабския, а по други на иврит и […]

Най-мощното оръжие на магьосника.

„Който обича меда, трябва да търпи и ужилванията на пчелите.“ Най-мощното оръжие на магьосника. Според Сатаниста една от най-важните съставки на магьосника е балансиращият фактор. Това е съставка, която се използва в практиката на ритуалната магия, касаеща повече заклинанията за страст или съчувствие, отколкото запращането на проклятия. Това е малка, но изключително важна съставка. Пълното […]

Насочване на сатанинската магия.

„Който обича враговете ти, не обича и тебе. Подкупеният враг приятел не става.“ Насочване на сатанинската магия. Сатанистите смятат, че една от най-недоглежданите съставки при правенето на магия е акумулирането на сила и насочването й към ефективен резултат. Общо взето, има твърде много псевдо вещици и вещери, които след като изпълнят някакъв ритуал, започват с […]

Образност на сатанинската магия.

„Ако не си чародей, следвай стъпките на чародея. Ако искаш да плача аз, започни ти.“ Образност на сатанинската магия. Образността е важен елемент в живота на хората, но не всички я използват за постигане на егоистичните си желания. Могат ли да бъдат определени като магьосници, вещици и вещери, юношата, който най-грижливо дяла върху някое дърво, […]