// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 81 posts

Началото на грехопадението.

„Срамното не представа да бъде срамно дори когато се пази в тайна.“ Някои тайни, които формират връзката между скрития и външния свят се отнасят към темата за Пурим. Изучавайки Пурим ние по нов начин ще оценим разгледаните до тук идеи, ще ги сравним във всички исторически епохи: от Адам и Дървото на Познанието, та чак […]

Наградата в този свят.

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“ Съществува общият талмудически принцип: “Няма награда за заповед в този свят”. Ние изпълняваме заповедите тук, а наградата за тях е подготвена за нас в Света на Бъдещето. Този свят има граници и всички действия в него са ограничени, завършени. За разлика от него Света на Бъдещето е безкраен, […]

Светът на Бъдещето.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ На всеки от нас се е случвало, дори и само един път да усети безграничната ценност на живота. Обикновено това се случва в минутите на смъртоносна опасност, когато животът ни виси на косъм. Именно тогава ние започваме да разбираме какъв безценен дар притежаваме. Не по-малко убедителна е и обратната […]

Страдания и радост.

„Мъдростта е в главата, а не в брадата.“ Страданието е нещо особено. В какво се състои значението на това явление? Как можеш да се радваш, когато светът е пълен със страдания? Радостта е мицва, но възможна ли е тя, ако хората така често страдат, ако непрекъснато ни преследват мъчения? Възможно ли е да забравиш цялата […]

Съд и милосърдие.

„Благодеянието сътворява човека.“ Наставленията на мъдреците в това число и посочените в “Пирекей авот”, винаги изразяват определена дълбочина на мислене на тези мъдреци. Всеки раби изказва „брилянта на своите устни“, своето лично неповторимо виждане на Тора, своя част в разбирането на нейната дълбочина. Той формулира тези драгоценни идеи на Тора, заради откриването на които е […]

Предопределение и свободната воля.

„Който нехайно живее, без почит умира.“ Когато изучаваме връзката между висшия и нисшия светове, може би най-трудно от всичко е да се ориентираме в парадокса за Божественото провидение и свободната воля на човек. Този класически проблем възниква пред всеки, който разсъждава върху свободата на волята и знае, че на Бог трябва да му бъде известно […]

Природа и значение на Храма.

„Тялото е слуга на душата.“ Идеята за връзка между световете чрез Бейт аМикдаш може да се изрази и по друг начин. Мидрашът разказва: “Трима души имали имената, както на техните предшественици – Ицхак, Шломо и Йошияу”. (По нататък се уточнява, че някои включват в този списък и Ишмаел, защото името му е било дадено още […]

Връзката между световете.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко“. И така ние изяснихме, че устата изпълнява свързваща функция. В мащабите на вселената тази функция е съсредоточена там, където е стоял Храмът и е отразена в неговата същност. Храмът – това е място, където се съединяват физическите и духовни светове и в техните Божествени източници […]

Смисълът на жертвоприношението.

„Който няма храна – съблюдава постите, който няма работа, уважава молитвата.“ Висшата форма на възвишаване и освещаване на храната е заключена в сферата на “корбанот”, жертвоприношенията. За да се разбере правилно истинския смисъл на жертвоприношението е необходимо да се направи дълбок анализ. На практика, защо Тора изисква да се принасят в жертва животни? Какво е […]

Законите за хранене.

„Човек не живее, за да яде, а яде, за да живее.“ За да се разбере двойствената същност на духа и материята, душата и тялото, нека разгледаме, какво е това храна и каква е функцията и в нашия живот. Да отбележим още в началото, че функцията хранене се явява неразделна част от Творението, още повече самият […]