// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 71 posts

Принципи на пророчеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Ние определихме пророчеството, като връзка между световете и изяснихме, че това е канал, през който се проявява Източника. Самото пророчество има различни нива, оптическите стъкла на пророческото озарение могат да бъдат ясни или затъмнени. Да се опитаме да погледнем в света на пророчеството […]

Защо изпитваме удоволствие от празнословието?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Една от формите за злоупотреба с речта, заслужаваща специален разбор, е празнословието. Празното говорене създава особен проблем, даже ако казаните думи сами по себе си не са лъжливи и по същността си не са греховни. На практика пред нас е един от аспектите на един по-общ […]

Съединяване на абстрактното с материалното.

„Не умее да мълчи, който не умее да говори.“ Идеята за съюза с Бог, е двустранно отразена в човека: това са обрязване, и съюза на езика. И двата са съзидателни, и в двата е заключена енергията на свързване с Твореца, но и двата трябва да се ползват внимателно и правилно. Ние вече разбрахме значението на […]

Света на Бъдещето.

„По-добре бедно да живееш, отколкото богато да бъдеш погребан.“ Ако погледнем по-дълбоко и се опитаме по-точно да формулираме характера на усещанията, преживявани от душата в Света на Бъдещето, можем да забележим, че главната особеност на съществуването там се явява липсата на задължения. Нашият свят е създаден за труд, но Светът на Бъдещето е устроен по […]

Интимност и морал.

„Далеч от очите, далеч от сърцето.“ За да разберем, как си взаимодействат висшите и нисшите светове, трябва да вникнем в същността на отношенията между мъжа и жената. Тук са особено важни такива качества, като чувството за дълг и вярност. Неслучайно деградацията на интимната сфера, която се наблюдава в съвременното общество играе ключова роля при обострянето […]

Задълженията предполагат ограничения.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Да разгледаме идеята „давам“ и „вземам“ в още по-дълбок смисъл. Взимащият действа в сегашно време: когато взимам, получавам, това, което искам сега. Даващият внася своя дял в бъдещето: когато давам, то наред с непосредственото удоволствие от самото действие, аз не виждам в него други дългосрочни последствия, в дадения […]

Съвременната демокрация.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Съвременното общество се стреми към свобода от задълженията. Говорейки за нравственото състояние на хората в пред месианската епоха, Тора с горест предсказва: „Лицето на поколението ще бъде като муцуна на пес“. В това сравнение има много скрити значения. Да приведем едно от тях. Кучето бяга пред господаря […]

Как да не изгубиш личното си щастие.

„Щастието и нещастието вървят по една и съща пътека.“ Как да не изгубиш личното си щастие. Да се дава е Божествено качество, да се взема – в най-добрия случай е човешко. Да погледнем как се осъществява на практика този фундаментален принцип, обливащ със светлина съвременното общество (и мястото на евреина в него). В човешките взаимоотношения […]

Да даваш и вземаш.

„Бедния го жени красотата, а богатия – парите.“ Да даваш и вземаш. Ние анализирахме някои разминавания между принципите на Тора и секуларните ценности и изследвахме структурата на материалния свят, нейната симетрия и ред. Сега ще разгледаме, как всичко това е свързано помежду си. Правилното разбиране на тази тема, ще ни помогне по-дълбоко, да се ориентираме […]

Не е важно количество, а качеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Не е важно количество, а качеството. В понятието „етикет” влизат правилата за добро поведение. Умението да се държим добре съответства на духа на Тора. Но тук възниква въпросът: къде е източникът за правилно поведение, какво го движи? Изразява ли той вкоренените положителни черти […]