// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 95 posts

Петокнижието Тора.

„У всеки човек началото на живита предвещава неговия край.“ Периодът от историята, последвал след Авраам, не ни е оставил писмени източници на кабалистичното знание. Възможно е неговите потомци – Исаак (Ицхак), Яаков и кабалистите от периода на Египетското изгнание – да са внасяли своята лепта в разработването на тази наука, но резултатите от техните усилия […]

История на развитието на Кабала.

„Казаното се забравя, написаното остава.“ „Отворете тези книги и там вие ще намерите всички добри пътища на живота, които ще се разкрият в края на дните. Има възможност да се изучава историята на миналото, благодарение на която ние поправяме историята на бъдещето. Всичко това аз приемам толкова близко до сърцето, че не мога повече да […]

Често задавани въпроси – 7, 8, 9, 10, 11.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ 7. Как разглежда Кабала понятието „време“? Отговор: Тъй като ние говорим за силите, въздействащи на цялото мироздание, ние си служим с понятията „разум“, „желание“, „информация“ и нямаме предвид тялото. По такъв начин трябва веднага да се договорим, че Кабала не споменава нито за онова, което се намира […]

Често задавани въпроси – 3, 4, 5, 6.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ 3. Къде пребивава душата в периода между въплъщенията? Отговор: Душата между въплъщенията – това е „Азът“ на човека, той не изчезва. Смъртта засяга само тялото, а „Азът“ остава отвъд неговите предели с усещането, че той съществува в друга реалност. Нещо подобно усещат хората, преживели клинична смърт. Дошли […]

Често задавани въпроси.

„Празен е онзи, който е пълен само със себе си.“ В какво се състои разликата между Кабала и източните учения? Отговор: Разликата между източните учения и Кабала се състои в това, че те са изградени върху изкореняването на желанията, върху отказа от тях или свеждането им до минимум. Кабала учи, че желанията не трябва да […]

Митове за Кабала – 8, 9, 10.

„Противопоставяй се на първите изкушения.“ Мит 8: За изучаването на Кабала е необходимо предварително да се изучи Тора (Петокнижието) и да се получи религиозно възпитание. Отговор: За да се пристъпи към изучаването на Кабала не е необходимо да се притежават някакви специални предварителни знания, защото Кабала е наука, предоставяща възможност да се установи връзка с […]

Митове за Кабала – 5, 6, 7.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“ Мит 5: Кабала предсказва бъдещето на човечеството. Отговор: Кабала свидетелства за това, че ако ние не започнем да осъществяваме програмата за поправяне, то ни очаква възможността за трета и четвърта световна ядрена война, в резултат на които ще останат буквално няколко милиона души, но те все пак ще изпълнят […]

Митове за Кабала – 1, 2, 3, 4.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ Тук ние ще разкажем за всевъзможните митове и заблуждения, съпровождащи Кабала в продължение на хиляди години. Какво ли не се е представяло под името Кабала – това са и магическите ритуали, в които се посвещават само високо образованите и истински вярващите юдеи от мъжки пол, достигнали 40 годишна възраст, […]

За какво е нужна Кабала.

„Радостта не е вечна, тъгата не е безкрайна.“ Нека да си спомним, кога за първи път ни е дошла наум мисълта: „За какво живея аз? Защо съм се родил на тази огромна земя?“ Да, трябва да сте били на шест или седем години… Сигурно с вас тогава не е имало никого, защото такива мисли, по […]

Кабала – книга за всички.

„Всичко минава, истината остава.“ Идеята на учението Кабала се е зародило в града Ур Халдейски на територията на Междуречието през Вавилонския период – преди около четири хиляди години. В следващите публикации ще бъдат представени историческата верига на развитие на тази древна методика, най-разпространените митове и заблуждения за нея, цитати от велики кабалисти, изказвания на известни […]