// Архив

Вярвания и заблуди

This tag is associated with 55 posts

Тора – учението на Самия Бог.

„Боже, не давай на човека толкова, колкото може да изтърпи.“ Тора – учението на Самия Бог. По думите на Рамбам, този който в своята представа поставя на Твореца телесна обвивка се лишава от своята част в Света на Бъдещето. Под телесна обвивка се подразбира всяка концепция от рода: физическо тяло, както при човек, отделен елемент […]

Да забележиш ръката на Всевишния.

„По начина на живот на човека, съдят за ума му.“ Да забележиш ръката на Всевишния. Сега ние стигнахме до четвъртото ниво, което е достъпно за болшинството от нашите съвременници. На това ниво човек не притежава духовна енергия, способност да прави чудеса. Бихме казали, че чудесата тук са неуместни, те могат само да принизят духовния статус […]

Баланс между усилия и упование.

„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“ Баланс между усилия и упование. В сфера на човешката дейност можем да видим пет нива. Вече беше разгледано първо ниво към което се отнасят хората, за които природата не представлява независима реалност. А сега ще разгледаме следващите две нива. Второто духовно ниво достигат тези хора, […]

Физическите действия – ключ към духовния свят.

„Бог помага и подава ръка на този, който става рано.“ Физическите действия – ключ към духовния свят. Когато се случва чудо светът ясно вижда своя истински Господар, но когато природата излиза на преден план, присъствието на Твореца е скрито. И така чудесата свидетелстват, че природата е маска, зад която не се крие никой друг освен […]

Маска ли е природата?

„Свободен е само онзи, който владее себе си.“ Маска ли е природата? Хората, които са избрали за себе си пътя на духовността по различен начин възприемат обкръжаващата ги действителност. Ние различаваме четири основни нива на техните взаимоотношения с физическия свят. Третото ниво достигат тези, които имат кристално чисто възприятие на всеобхващащото Единство на Твореца. На […]

Нива на възприятие на действителността.

„Ако сам не знаеш, питай знаещия.“ Нива на възприятие на действителността. Да проникнем в духовния свят можем само чрез маската на физическото битие. Светът на природата скрива духовността; за това той се опитва да изглежда самодостатъчен, движейки се по отъпкания път с обнадеждаващо постоянство. Разликата между природата и чудото се състои в това, че чудесата […]

Тора – механизмът за защита.

„Съмнението е по-лошо от смъртта.“ Тора – механизмът за защита. В Йерусалимския Талмуд е описано известно положение: алахическо постановление на мъдреците може да доведе до изменения в човешкия организъм. Признавайки, че светът се формира съгласно учението на мъдреците, ние получаваме ключа за разбиране на много, на пръв поглед, загадъчни талмудически епизоди. Да приведем конкретен пример. […]

Устният Закон – Тора.

„Което е минало, минало да си остане.“ Устният Закон – Тора. И така знаейки, че Тора е първична, ние сме длъжни да попитаме: “Къде е Тора?” Нима тази първична Тора, която е източника на всички начала, която ние сега обсъждаме, е скрита в пергаментния свитък и в нищо друго? Какво конкретно имаме пред вид, когато […]

Какво е Тора?

„Тялото е слуга на душата“ Какво е Тора? Тора и нашият свят съвсем точно съответстват един на друг. Тора – това е духовното ядро, а светът е нейното физическо въплъщение. Тази връзка е добре известна, но тя има някои особености, които често не се забелязват или неправилно се тълкуват. Да разгледаме взаимоотношенията между Тора и […]

Вярата бележи хората.

„Недостатъците на хората не са написани на челата им.“ Вярата бележи хората. Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от Аллах по багра? Само на Него служим. Под “баграта на Аллах” се има предвид ислямската религия. Вярата бележи хората. Ако наблюдаваме двама души, единият от които се придържа към религията, а другият не, разликата между […]