// Архив

Вълните

This tag is associated with 17 posts

Сейши и Цунами.

„Мнозина знаят много, но всичко не знае никой.“ Сейши и Цунами. Изведената от равновесие под действие на някаква сила вода в затворен или полузатворен басейн след прекратяване на силата до възстановяване на своето равновесие извършва свободни затихващи колебания, наречени сейши. Вълни сейши: а) едновъзлова, б) двувъзлова, в) многовъзлова. Те са особено характерни за Женевското езеро, […]

Морски вълни.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Морски вълни. Морските вълни представляват периодични трептения на водните частици около тяхното равновесно положение. По своя генезис наблюдаваните вълни могат да бъдат отнесени към четири основни типа: ветрови, предизвикани от ветровото въздействие върху водната повърхност; цунами, възникнали от сеизмични въздействия и тектонски движения в земната кора; приливни, обусловени от […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Особености на вълнението в Черно море.

„Ако има какво да кажеш, има и какво да чуеш. За да говориш, трябва да знаеш за какво.“ Особености на вълнението в Черно море. В прибрежната зона също така се наблюдава изменение на направлението на движение на фронта на вълните. Много често може да се наблюдава следната картина, когато вълните премествайки се в открито море […]

Вълнови режим на Черно море.

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“ Вълнови режим на Черно море. Значителните размери на Черно море, разположение на бреговете, малка изрязаност на бреговата линия, слабото и кратковременно развитие на ледово покритие, често посещаващите го циклони и силните особено през зимата, северни и […]

Кога вълнението е най-силно?

„Почти успехът прилича на успеха, но той не е дори начало на успеха; почти несполуката прилича на несполуката, но тя не е дори начало на несполуката. Заблудата се поражда от подобието. Границите на подобието са неразличими, но оня който ги вижда няма да се бои от нещастие отвън, няма и да се радва на вътрешното […]

Какво наричаме прибой?

Прибой. Намаляването на дължината на вълната при едновременно увеличаване на нейната височина води до бързо нарастване на стръмнината на вълната. Когато стръмнината достигне пределното си значение, гребенът на вълната се разрушава, образувайки прибой. Но главната причина за образуването на прибой на плитък бряг, това е трансформацията на вълната. Физическата природа на трансформацията на профила на […]

Какво наричаме рефракция на морските вълни?

Рефракция на вълните. Лесно е да се забележи, че като чели далече от брега вълните са в някакъв безпорядък, но при достигане на плитко, на малки дълбочини то става по подредено. Вълните на маловодие се разпространяват по-малко или по-вече като правилни паралелни хребети. Преобразуването на вълните е обусловено от затихването на по-малките, обладаващи малко енергия […]