// Архив

времето

This tag is associated with 13 posts

Съществува ли на Земята „кухня на времето”?

„Кухня на времето” на Земята се явява цялата земна атмосфера, взаимодействаща с повърхността на океаните, моретата и континентите, която е прието да се нарича постилаща повърхност. Да се указва, каквото и да е особено място, където да се зараждат най-съществените изменения на времето, е несъстоятелно. Разбира се, до неотдавна някой метеоролози считаха, че съществуват места […]

Защо времето е талкова разнообразно?

Защо времето е талкова разнообразно? Наистина защо? Източник на топлината, идваща на Земята, винаги е бил един и същ, количеството на слънчевата енергия достигаща Земята на практика е непроменлива, така както е непроменлива формата на Земята, нейната повърхност и газовия състав на въздушната обвивка на нашата планета. А времето е разнообразно не само на различните […]

Въпроси задавани от всички

Сред множеството въпроси за времето се срещат такива, които може да зададе всеки човек, независимо от пол и възраст, образование и професия. Обикновено тези въпроси за времето като такова, тоест за неговата същност и природа, а също така за причините за неговите промените, струващи ни се необичайни, за възможните връзки на тези промени и изменения […]