// Архив

времето

This tag is associated with 14 posts

Метеорологична радиолокация за осигуряване на флота.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ Използване на метеорологичната радиолокация за хидрометеорологично осигуряване на флота. Основни задачи на хидрометеорологичното осигуряване на силите на флота се явяват: подготовка и предаване на данни в системата за управление на кораба за фактическата и очакваната хидрометеорологичната обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-високи […]

Прозорец във времето.

Под понятието „прозорец във времето” се разбират събития, когато хидрометеорологичните условия са благоприятни, при изпълнение на едни или други действия на море. Обикновено този термин се използва в по-тесен смисъл, като обратен на термина „щорм”, а благоприятни се считат условия, при които скоростта на вятъра и височината на вълните са по-ниски от някакво критично значение. […]

Разсейване на мъгли и облаци.

„Вятърничавия човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Методи и средства за разсейване на топли мъгли и слоесто образна облачност в интересите на хидрометеорологичното осигуряване на дейностите на военноморския флот. Същественото влияние на мъглите и облаците от различните форми, включително и слоесто образната облачност, на дейностите на ВМФ обуславят необходимостта от разработка на методи […]

Явлението Гало. (Ореол)

„Видяното не се нуждае от разяснение. То е истината.“ Явлението Гало. (Ореол) Явлението възниква при проникване на слънчевите лъчи през тънки пересто слоести облаци или кондензационни следи зад самолет, състоящи се от ледени кристали. Явлението Гало е много образно, като най-често се появява около Слънцето с ъглови радиус 22°, рядко с концентричен кръг с ъглови […]

Облачни системи в циклоните и фронталните зони.

„Първо послушай хората, след това говори.“ Как се образуват облачните системи в циклоните и фронталните зони? Основните сведения за облачните мащаби C и D вече бяха разгледани, затова основно ще разгледаме описанието на облачните системи A и B. Облачните системи имат, като правило, вихрова структура. Тя се състои от няколко спираловидни полоси, сходящи се в […]

Зависи ли температурния режим на атмосферата от океана?

„Старай се да спечелиш и от неуспеха. Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“ Какво е влиянието на океана върху температурния режим на атмосферата? Световния океан се явява устойчиво работещ нагревател на земната атмосфера. Неговата повърхност отразява незначителна част от падащите на Земята слънчеви лъчи, като по-голямата част от слънчевата топлина се […]

Защо състоянието на времето зависи от океана?

„Всеки има толкова грижи, колкото може да носи. Този, който иска спокойствие, винаги трябва да е глух, сляп и ням.“ Защо дългосрочното прогнозиране на времето е свързано със състоянието на океана? До толкова, до колкото топлинните запаси на атмосферата са относително не големи, то и така наречената топлинна памет на атмосферата не е голяма, тоест […]

Какво знаем за „белите дробове“ на нашата планета?

„Виждащият не пита слепия. Немият не може да учи глухия.“ Световния океан представлява сам по себе си не само колосален резервоар за вода, но е огромно хранилище на запас от топлина, постоянно постъпваща в атмосферата и е най-големия фактор за определяне на времето на Земята. Освен това, морската (океанската) вода активно поглъща въглеродния двуокис, съдържащ […]

На какво реагират животните и растенията?

Всички хора по един или друг начин се интересуват от състоянието на времето. В зависимост от характера на техните занимания, интересът им към времето е постоянен или епизодичен. Селските хора, рибарите, шофьорите, машинисти, пилоти, както и хора с други професии, работещи на открито, всекидневно са свързани с времето, което непосредствено влияе на тяхната производствена дейност, […]

Има ли основание дългосрочните прогнози да се считат за проблем?

На двадесети век се присвояваха множество епитети и събития, като знаменателни, сензационни, значителни и т.н. И нека да си припомним множеството открития на века, болести на века, мачове на века, убийства и даже кражби на века и накрая проблеми на века. Сред последните се нарежда и проблема за дългосрочното прогнозиране на времето. Имали основание за […]