// Архив

влажност

This tag is associated with 14 posts

Какъв е състава на въздуха.

„Не се бой, че не знаеш, бой се, че не учиш.“ Състав на въздуха на земната повърхност. Атмосферата представлява сама по себе си механична смес от няколко газа. В състава на атмосферата винаги влизат три променливи, крайно важни съставни части – водна пара, озон и въглероден двуокис. Значението на тези газове се определя преди всичко […]

Могат ли валежите да пренасят инфекции?

Обилните валежи в съчетание с високи температури и влажност на въздуха в действителност способстват за разпространението на някои видове заболявания. Епидемии от малария, холера, дизентерия и чума в миналото са възниквали в някои райони на Земята с умерен климат именно в най-горещите години, както и след големи наводнения. Но основната причина за това не са […]

Какви са атмосферните условия при които ?

Какви са атмосферните условия при които растенията боледуват? Основните елементи от които зависят растенията са температурата и влажността на въздуха. Тласък за развитие на някои видови болести, в частност, спори, дава появата на влага по повърхността на растенията и вятърът, който ги разнася. Развитието, например на болестта фитофтора, започва с установяване на топло време (10ºС) […]

Какво е относителна влажност на въздуха?

  Въздухът може да бъде сух или влажен. При една и съща температура съдържанието на водна пара във въздуха може да се колебае в широки граници: от максимално възможно (пълно насищане) до нулево значение (абсолютно сух въздух). Относителната влажност характеризира степента на насищане на въздуха с водна пара. Относителната влажност представлява сама по себе си […]