// Архив

видимост

This tag is associated with 26 posts

Потенциал на замърсяване на атмосферата.

„Крадците вдигнаха скандал, и в суматохата откраднаха одеялото.“ Потенциал на замърсяване на атмосферата. На разпространението на примесите, постъпващи в атмосферата от различни източници голямо влияние оказват метеорологичните условия. Съвкупността от метеорологични фактори, оказващи влияние на концентрацията на примесите, нейното разпределение по вертикала и хоризонтала, а също и нейното изменение във времето е прието да се […]

Оптично помътняване на атмосферата.

„Който има стъклен дом, не хвърля камъни по хората.“ Оптични характеристики на облаците, мъглите и валежите. С облаците, мъглите и валежите е свързано най-силното оптично помътняване на атмосферата. Разсейването на светлината съществено зависи от размера на разсейващите частици и в частност то е различно за малките (молекулярни комплекси) и големите (аерозоли, капки на облака) частици. […]

Миражите.

„Недоброжелателното око вижда повече.“ Миражите. В случай на силна инверсия на температурата показателят на пречупване и плътността на въздуха могат да намаляват с височината толкова бързо, щото радиусът на кривината на лъча да стане равен на радиуса на Земята. Видимия хоризонт се е повдигнал на толкова, като чели повърхността на Земята се е „изправила“ и […]

Земна рефракция.

„Приятел, жена, слуга, храброст и разсъдък се познават в беда.“ Земна рефракция. Лъчите, разпространяващи се от наземни предмети също се разпространяват по криволинейна траектория. Ъгъл на земна рефракция се нарича ъгълът между направленията на видимото и действителното положение на наблюдавания предмет. Значението на ъгъла зависи до наблюдавания предмет и термичната стратификация на приземния слой въздух. […]

Далечина на видимост при излитане и кацане.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“ Далечина на видимост при излитане и кацане. Независимо от използването на съвременни радиотехнически, аеронавигационни и светло сигнални средства за кацане приземяването без участието на пилота е невъзможно. Поради това най-отговорния етап от кацането – приземяването – се осъществява от пилота визуално, […]

Далечина на видимост при полет.

„По-добре да вървиш само с тоягата си, отколкото с лош спътник.“ Далечина на видимост при полет. Далечина на видимост при полет, това е наклонена далечина на видимост на наземните обекти от самолета. Величината включва в себе си и понятията геометрична далечина на видимост, далечина на откриване на хоризонта и далечина на видимост на реалните обекти. […]

Праг на светлинна чувствителност.

„Бързо отваряй очи, бавно отваряй уста.“ Праг на светлинна чувствителност. Ако наблюдението за светлини се провежда визуално, то се създава осветеност от собствената светлина на обекта в зеницата на окото на наблюдателя. При увеличаване на разстоянието до светлината, създаваща тази осветеност, тя се понижава. На някакво разстояние осветеността в зеницата на окото на наблюдателя ще […]

Видимост през нощта.

„Който не съзнава грешката си, прави друга.“ Видимост през нощта. При разглеждане на въпросите за видимостта през нощта следва да се различават два вида задачи: 1. Определяне на далечината на видимостта на не самосветещи обекти, тоест на такива обекти които светят с отразена светлина. 2. Определяне на далечината на видимост на самосветещи обекти, тоест на […]

Метеорологична далечина на видимост.

„Знае не този, който много говори, а онзи, който много пътешества.“ Метеорологична далечина на видимост. Метеорологична далечина на видимост се нарича това най-голямо разстояние от което през светлата част на денонощието престават да бъдат видими абсолютно черни обекти с размери по-големи от 20′, проектиращи се на фона на небето на хоризонта. Метеорологичната далечина на видимост […]

Практическо значение на далечината на видимост.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“ Практическо значение на далечината на видимост. При разглеждане далечината на видимост на далечни обекти може да не се взема под внимание цветовия контраст тъй като прага на чувствителност на окото към цветовия контраст е по-голям от прага на контрастната чувствителност на окото. Между тези два прага е разположен […]