// Архив

величини

This tag is associated with 10 posts

Далечина на видимост при излитане и кацане.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“ Далечина на видимост при излитане и кацане. Независимо от използването на съвременни радиотехнически, аеронавигационни и светло сигнални средства за кацане приземяването без участието на пилота е невъзможно. Поради това най-отговорния етап от кацането – приземяването – се осъществява от пилота визуално, […]

От какво зависи фазовия преход на водата?

„Всичко видимо е непостоянно.“ От какво зависи фазовия преход на водата? Ако в някакъв затворен обем се намират вода в течно и парообразно състояние, то непрекъснато ще протича процес на откъсване на молекули от повърхността на течността и връщането на молекули от водната пара в течността. Най-голямото налягане на водната пара, възможно при дадена температура […]

Физични свойства на леда, водата и водната пара.

„Гледай не манерката, а съдържанието.“ Физични свойства на леда, водата и водната пара. Водната пара за разлика от другите газове, съставящи атмосферата, при наблюдаваните температури на въздуха може да изменя своето агрегатно състояние, преминавайки във вода (течно състояние) или лед (твърдо състояние). При това капките вода и кристалите на леда могат да се намират на […]

Разпределение на температурата на въздуха в тропосферата.

„Лошият оратор е многословен.“ Разпределение на температурата а въздуха в тропосферата. За определяне на термичния режим в тропосферата основно внимание се отделя на зоналното разпределение на температурата на въздуха. Полето на температурата на въздуха се нарича зонално, ако температурата не зависи от изменението на географската дължина, а се явява функция само на ширината и височината […]

Слънчева радиация.

„След прибързаността идва и разкаянието.“ Слънчева радиация. Енергията, излъчвана от Слънцето се нарича слънчева радиация. Постъпвайки на Земята, слънчевата радиация в по-голямата си част се превръща в топлина. На практика слънчевата радиация се явява единствения източник на енергия за Земята и атмосферата. В метеорологията основно се разглежда температурното или топлинното излъчване. Енергията на излъчване е […]

Понятие за барични системи.

„Ако си премълчиш когато влезе, той ще си вкара и магарето.“ Градиент на метеорологичните величини. Метеорологичните величини се изменят, както във времето, така и в пространството, тоест те се явяват, като функция на координатите на точка и времето. Съвкупността от значенията на определена метеорологична величина във цялото пространство или ограничена област от него се нарича […]

Величини и атмосферни явления.

„За магарето винаги ще се намери товар.“ Метеорологични величини и атмосферни явления. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Тя участва напълно във въртеливото движение на Земята около собствената и ос и около Слънцето. Освен това периодично движение, атмосферата се намира в сложно движение относно повърхността на Земята. Под влияние на взаимодействието със земната повърхност, притокът […]

Какви са значенията на метеорологичните величини?

Какви са средни значения на метеорологичните величини? Установено е, че северното полукълбо е по-топло в сравнение с южното. В северното полукълбо средната температура на нивото на метеорологична станция, тоест на 2 м от земната повърхност, през януари е 9ºС, юли 22,4ºС, годишна 15,2ºС, а в южното тя през януари е 16,4ºС, юли 11,4ºС, а годишната […]

Какво е това радиационен баланс?

Какво е това радиационен баланс? Това е важна характеристика на потока на лъчистата енергия, поглъщана и излъчвана от атмосферата. Алгебричната сума, от поглъщаната от атмосферата слънчева радиация, от дълго вълновото излъчване на земната повърхност и от собственото излъчване на атмосферата в световното пространство и към земната повърхност, представлява именно и радиационен баланс на атмосферата. По […]

Величини, Явления, Време

Метеорологични величини – това са температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане, скорост и направление на вятъра, далечина на видимост, количество и височина на облаците и други характеристики за състоянието на атмосферата, които могат да бъдат изразявани в различни измерителни единици. Метеорологични явления –  това са мигли, поледица, виелица, прашни и пясъчни бури, проливен дъжд […]