// Архив

бедствията

This tag is associated with 22 posts

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Могат ли да бъдат предсказани морските бури и урагани?

„Знания без приложение са, като облаци без дъжд.“ Доколкото бурите могат да възникват, както на атмосферните фронтове (фронтални бури), така и в термодинамично неустойчив въздух (вътрешно масови бури), тяхното предсказване се свежда, първо до наличието на атмосферни фронтове, тяхното състояние и време на преминаване, наличието на гръмотевична активност или развитието на неустойчивостта на въздушната маса […]

Може ли да се предвиди възникването на смерч?

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“ С помощта на радиолокационни наблюдения за облачността и радио сондиране на атмосферата е възможно да се открият облаци, които са способни да предизвикат явлението смерч. Това са купесто дъждовни облаци със силно вертикално развитие, носещи в […]

Може ли времето да е причина за горските пожари?

Много са причините за възникване на горските пожари – например, човешка дейност, само запалване на торфени наслагвания, а от тях и горите, както и метеорологичните условия. Времето в повечето случаи се явява фактор, способстващ или препятстващ разпространението на пожарите. Горещините и вятърът създават пряка заплаха за изгарянето на големи площи гори, като затрудняват борбата с […]

Как възникват и опасни ли са прашните бури?

Прашните бури, независимо, че са метеорологично явление са тясно свързани със състоянието на почвата и с релефа на местността. Те са явление сродно с вихрушките: за възникването на едните и другите е нужен силен вятър и достатъчно сух материал на земната повърхност, способен да го издигне във въздуха и продължително време да се намира там […]

Какви биват снежните виелици и колко са опасни поледиците?

Какви биват и как възникват снежните виелици? Различават следните снежни бури: обща, ниска и приземна. Приземната и ниската снежна виелици се наблюдават при наличие на не слегнал се сух или скоро навалял сняг, който лесно може да се повдига и пренася от вятър, влошавайки видимостта в низките слоеве въздух. Приземна виелица може да се наблюдава […]

Какво предизвиква лавините?

Лавините, още наричани Сели са кално каменни потоци, устремяващи се по планинските склонове, по руслата на планинските ручеи и реки надолу към долините, като разрушават всичко по пътя си. Това са едни от на опасните стихийни бедствия за планинските райони. В планинските клисури често възникват засипи от камъни, чакъл и късове лед или снежни прегради. […]

Колко са опасни градушките?

Градушката е само една от разновидностите на валежи, падащи от облаците. Това са ледени кристални ядра на снега, които са покрити с ледена корица, имащи преди всичко сферична форма. Ледената корица се образува при движението на снежните ядра вътре в облака, където наред с ледените кристали се намират и капки преохладена вода. Сблъсквайки се с […]

Какво представлява явлението Цунами?

Цунами в общия случай не е метеорологично явление, но понякога то бива свързвано и с времето. Това са вълни в океана, предизвикани от придвижването на земната кора. Тези вълни не зависимо, че се разпространяват с голяма скорост, могат и да не бъдат много опасни в открития океан, но на плитководни райони те се превръщат във […]

Свързани ли са наводненията с времето?

От какво възникват наводненията и винаги ли са свързани с времето? Същност на явлението, наречено наводнение – превишение разхода на вода над пропускателните способности на реките. Наводненията имат различна природа, но в болшинството си те така или иначе са свързани с времето. Причини: 1. Обилни валежи – както много продължителни, така и сравнително краткотрайни, но […]