// Вие четете...

Чиста вода

Kак да разбираме истината за нашето тяло?

„Което се среща често, омръзва. По-добре малко, но постоянно, отколкото много, но с прекъсване.“

Новият модел или как да разбираме истината за нашето тяло?

Истината и новият модел за наблюдаване на човешкото тяло, който поставя хората в положение сами да избират гласят следното: Веществото, което разтваря, а именно водата, е това, което регулира всички функции на организма, включително активността на всички разтворени в него твърди вещества. Нарушенията във водния баланс на организма подават многобройни сигнали и по този начин сигнализират за нарушения в системата, че определени оттичания, които гарантират снабдяването с вода и режима на разпределянето й, не функционират.
Всички изтичания в организма се регулират от водата и стават въобще възможни само чрез нея, затова изобилното снабдяване на тялото с вода е неизбежно. Целенасоченото разпределяне на водата е единственият начин да бъдем сигурни, че не само достатъчно вода, но и транспортираните от нея вещества, хормони, химически вещества, доставчици и хранителни вещества, достигат до жизненоважните органи. От своя страна всеки орган, който предоставя някакво вещество на разположение на организма, сам е отговорен за темпото и обема на своята продукция и за нейното предаване на водата и то в съответствие с изменящите се изисквания, определяни от мозъка. Когато водата достигне до сухите участъци, тя сама започва да изпълнява много от другите жизненоважни и отпаднали до този момент телесни и химически регулировъчни функции.
От тази гледна точка приемането на вода и разпределянето й според степенуваната важност на органите придобива огромно значение. Регулационните системи за пренасяне засилват активността си при снабдяването на организма с вода. Въздействието им не бива да се блокира постоянно от медикаменти. Трябва да разберем каква е тяхната задача и да я улесним чрез по-честото пиене на вода.
Този модел позволява въвеждането в разбирането четвърто измерение, а именно „времето“. Това улеснява разбирането на вредния ефект от дълготрайното и нарастващо обезводняване. По този начин става възможно предсказването на физиологичните процеси, които няколко години по-късно ще доведат до появата на неудобства и не разположения, включително и на такива, които днес се считат за генетично обусловени. Този модел ще направи възможни профилактичните предвиждания на хората изпаднали във властта на обезводняването.
Тъй като липсата на вода в различните части на тялото предизвиква различни симптоми и сигнали, а също води и до усложнения, наричани понастоящем болести, възможно е хората да се отнасят скептично към водата, като към естествено лечебно средство. Не е възможно обикновената вода да лекува толкова много „болести“, но дали пък точно нейната липса в организма да не води до нашите неудобствата!
Всеки, който си затваря очите за това разбиране губи своя шанс за запазване на собствения си здравословен комфорт.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар