// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Принципи на пророчеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Ние определихме пророчеството, като връзка между световете и изяснихме, че това е канал, през който се проявява Източника. Самото пророчество има различни нива, оптическите стъкла на пророческото озарение могат да бъдат ясни или затъмнени. Да се опитаме да погледнем в света на пророчеството […]

Власт на малцинството.

„Слепият върви право напред; подчиненият се съгласява с всичко.“ Най-характерният елемент на психоаналитичният подход, разбира се е стремежа да се направи несъзнателното съзнателно или казано с думите на Фройд да преобразува „То” в „Аз”. Разбира се, тази формулировка не е толкова проста, колкото изглежда. Веднага ще възникнат въпроси, като какво е това несъзнателно? Какво е […]

Битката на Запада.

„Който заповядва, не познава умора.“ Идентифицирането на Европа със западното християнство предлага ясен критерий за приемането на нови членове в западните организации. Европейският съюз е най-важната структура на Запада в Европа и членството в него бе разширено през 1994 г. с приемането на принадлежащите в културно отношение към Запада Австрия, Финландия и Швеция. През пролетта […]

Защо майките са голяма сила?

„За мъжа се съди по жената, за майката – по детето.“ Мъжът ми е плод на една малко или повече случайна връзка. Свекърва ми го е родила без брак, но никога не си признава. По-късно все пак се омъжила за бащата на сина си. Въпреки това мъжът ми си е останал нежеланото дете, появило се […]

Защо изпитваме удоволствие от празнословието?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Една от формите за злоупотреба с речта, заслужаваща специален разбор, е празнословието. Празното говорене създава особен проблем, даже ако казаните думи сами по себе си не са лъжливи и по същността си не са греховни. На практика пред нас е един от аспектите на един по-общ […]

Индивида и религиите.

„Няма опасност там, където не се плашат от нея.“ За да очертаем паралелите в развитието на индивида и историята на религиите е необходимо в крайна сметка да обсъдим някои психологически аспекти на религиозното развитие. Човекът задава въпроси още от самото си съществуване, тези въпроси се появяват от вътрешните противоречия, които се състоят в това, че […]

Къде свършва Европа?

„Ако ракът се окаже твърде малък сред своите, той се присъединява към групата на по-дребните раци.“ В очертаващата се глобална политика държавите – ядра на основните цивилизации заменят двете свръхсили от периода на Студената война като полюси, които привличат или отблъскват другите страни. Тези промени са най-ясно забележими, що се отнася до западната, православната и […]

Бягството – спасение от свекървата.

„Което вреди на бащата, вреди и на сина.“ Свекърва ми е вложила цялата си власт, за да попречи на мъжа ми да се развива и да разгърне способностите си. Това семейство се е капсулирало и не допуска до себе си външни хора. Свекърва ми също нямаше приятели, нямаше дори познати. Никога не идваха гости. Най-важното […]

Съединяване на абстрактното с материалното.

„Не умее да мълчи, който не умее да говори.“ Идеята за съюза с Бог, е двустранно отразена в човека: това са обрязване, и съюза на езика. И двата са съзидателни, и в двата е заключена енергията на свързване с Твореца, но и двата трябва да се ползват внимателно и правилно. Ние вече разбрахме значението на […]

Нарцисизъм и благоденствие.

„Само при умерен начин на живот може да се доживее до старост, при излишества е близка смъртта.“ Кога се преодоляват нарцистичните нагласи у човека? По някое време у всяко дете се развива способност за разграничение, проявяваща се само в очевиден смисъл, като способността да се прави разлика между Аз и не-Аз. В афективен смисъл на […]