// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Смисълът на живота.

„Човешкият живот е като полско цвете.“ Илюзии и истината за нас. Ако не се откажем от собствените си илюзии, че сме нещо повече от другите, никога няма да се доближим до образеца на нашата природа, никога няма да постигнем единство със себе си и с другите. Същото се отнася и за парадокса, че сме най-великото […]

Въоръжения и тероризъм.

„Носи оръжието винаги със себе си – ще дойде време и ще послужи.“ Разпространението на военните потенциали е следствие от глобалното икономическо и социално развитие. Ставайки все по-богати в икономическо отношение, Япония, Китай и някои други азиатски държави ще стават по-силни и във военно отношение, както в крайна сметка ще се случи и с ислямските […]

Неравенствата и остаряването.

„Има десет годишни възрастни и четиридесет годишни деца.“ Светът старее, но населението в различните страни остарява с различни темпове. Това зависи от темповете на икономическо развитие, раждаемостта, смъртността, както и редица други социални и културни фактори. Промените в глобалната икономика, комуникационните технологии и моделите на заетост влияят върху остаряването във всички части на света. Доколкото […]

Предопределение и свободната воля.

„Който нехайно живее, без почит умира.“ Когато изучаваме връзката между висшия и нисшия светове, може би най-трудно от всичко е да се ориентираме в парадокса за Божественото провидение и свободната воля на човек. Този класически проблем възниква пред всеки, който разсъждава върху свободата на волята и знае, че на Бог трябва да му бъде известно […]

Знаем ли какво е Дзен будизъм?

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ За Дзен будизма можем да научим много по написаното от Д. Сузуки, познавач на тази материя. В неговите лекции Дзен будизма е представен по един своеобразен начин, но за да бъде разбран трябва да се отърсим от мисленето си. В случая разказите и самия текст така са […]

Западът и останалият свят.

„Позволено е да се отблъсне насилието с насилие.“ В оформящия се понастоящем свят отношенията между държави и етнически групи от различни цивилизации няма да бъдат особено близки, а често ще са и антагонистични. При все това някои между цивилизационни отношения са по-податливи на конфликти, отколкото други. На микро равнище най-заредени с насилие са линиите на […]

Манипулация чрез интриги.

„Когато роднините са дружни, трудностите не са страшни.“ Връзката със свекърва, която непрекъснато кове интриги, изисква крайна предпазливост. Това е най-лошото, което може да се случи на снахата, защото този тип свекърва води битките тайно и действа прикрито, винаги от задна позиция. Тя използва всеки удобен случай, за да развали отношенията между любимия син и […]

Природа и значение на Храма.

„Тялото е слуга на душата.“ Идеята за връзка между световете чрез Бейт аМикдаш може да се изрази и по друг начин. Мидрашът разказва: “Трима души имали имената, както на техните предшественици – Ицхак, Шломо и Йошияу”. (По нататък се уточнява, че някои включват в този списък и Ишмаел, защото името му е било дадено още […]

Как осъзнаваме реалността?

„Който лесно вярва, лесно загива.“ Взимайки под внимание влиянието на обществото, което води до отричане на реалността, а също така, какво е било казано за по-широкото понятие на несъзнателното, стигаме до ново разбиране на връзката съзнание – несъзнателно. Мислейки, че той бодърства, средния човек в реалността е полузаспал. Под това понятие “полузаспал” се подразбира, че […]

Ислямът: идентичност без единение.

„Грижите за света са много, но не са разпределени по равно.“ Структурата на политическата лоялност между арабите и мюсюлманите в общи линии е напълно противоположна на съществуващата в модерния Запад. На Запад националната държава представлява върховна форма на политическа лоялност. По-ограничените форми на лоялност са й подчинени и са съотносими към лоялността спрямо националната държава. […]