// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Кой и защо ни манипулира?

„Тежко на овцете, чийто войвода е вълк.“ Кой и защо ни манипулира? Вътрешно много хора усещат, че животът, който водят, не изразява истинския смисъл на битието им. Въпреки че са заети по цял ден, те все пак чувстват, че нещо им липсва. При всички виртуални впечатления, които ни се втълпяват от телевизия, видео, компютърни игри, […]

Идентичност и принадлежност.

„Не можеш да разбереш какво носи в сърцето си друг.“ Идентичност и принадлежност. Защо културната общност улеснява сътрудничеството и сцеплението между народи, докато културните различия водят до разцепления и конфликти? На първо място всеки има най-различни идентичности, които може да са в противоречие една с друга или да се подсилват взаимно: роднинска, професионална, културна, институционална, […]

Кой е по-голям манипулатор?

„За мъжа се съди по жената, за майката – по детето.“ Кой е по-голям манипулатор? Моята свекърва е обикновена жена, такова е и жилището й: в стил барок, бягащи елени, глинени стомни по шкафовете, във вазата тъмночервена изкуствена роза от някакъв панаир – веднъж мъжът ми я спечелил на стрелбището и я подарил на майка […]

Не е важно количество, а качеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Не е важно количество, а качеството. В понятието „етикет” влизат правилата за добро поведение. Умението да се държим добре съответства на духа на Тора. Но тук възниква въпросът: къде е източникът за правилно поведение, какво го движи? Изразява ли той вкоренените положителни черти […]

Какъв животът ни очаква?

„За сърце, което иска, няма нищо не възможно.“ Какъв животът ни очаква? Новият световен ред наистина предстои. Дали ще дойде няколко години по-рано или по-късно, не е толкова важно, защото по същия начин ще изчезне: малко по-рано или по-късно… Възможно е нашата цивилизация да изчезне и да дойде следващата. Ще има голям прелом, по-голям от […]

В търсене на идентичност?

„Човек без родина е като земя без семена.“ В търсене на идентичност? Пришпорена от модернизацията, световната политика се преструктурира съобразно културни критерии. Сближават се народи и страни със сходни култури. Народите и страните с различни култури се разединяват. Съюзи, дефинирани от идеологията и от отношенията между свръхсилите, отстъпват място на съюзи, основаващи се на обща […]

Власт чрез внуците.

„Причините са у родителите, последствията – у децата.“ Власт чрез внуците. „Но баба ми дава“ – заявяват сърдито децата и с това поставят родителите си в неловко положение. Или трябва да признаят на „милата баба“ известна компетентност и права във възпитанието на децата, или ще се наложи да се откажат от ефективната й помощ. Последното […]

Илюзорна ли е същността на думите?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Илюзорна ли е същността на думите? Думите на Тора винаги изразяват същността. Когато се зачетеш в тези думи, започваш да разбираш същността на описаните от тях идеи. В секуларния свят думите изпълняват подобна функция: езикът на всяка култура разкрива дълбочината й. Ако съсредоточено се вслушаш в […]

Да повярваш във възможното.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Да повярваш във възможното. Всичко, което днес притежаваме първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека, без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл. […]

За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция.

„Нищо не цъфти вечно.“ За мюсюлманската войнственост, милитаризъм и миграция. Нормите на демографски растеж в страните от Магреба и другаде вече са достигнали връхната си точка и започват да отслабват, но нарастването в абсолютни числа ще продължи да бъде голямо и въздействието на този растеж ще се почувства през първата половина на XXI век. През […]