// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Икономическото развитие на Източна Азия.

„Знай всичко за врага, но врагът не бива да знае нищо за теб.“ Врящият котел на цивилизациите. Икономическите промени и особено в Азия са един от най-важните процеси в света през втората половина на XX в. Към 90-те години това икономическо развитие предизвикваше икономическа еуфория у много наблюдатели, които гледат на Източна Азия и на […]

Кумулативните неравенства.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Перспективата за двойния риск. Сред социологическите перспективи, които фокусират експлицитно върху корелационния анализ между възрастта и етноса, най-често се среща идеята за двойния риск. Тя е използвана широко в социалните, поведенческите и медицинските науки, за да опише как два фактора взаимодействат, като причиняват […]

Защо сме създадени такива?

„Свободен е само онзи, който владее себе си.“ Много е важно да се изясни, каква е нашата роля при установяване на контакта между висшия и нисшия светове. Затова трябва да се върнем към източниците, да разгледаме внимателно събитията от първия ден на историята на света, когато Адам се сблъсква с проблема за подчинение на Висшата […]

Какво е “художник на живота”?

„Приличащия на теб, още не си ти.“ Както ни е известно всеки художник използва за само изразяването си теми или други инструменти, като по този начин той в една или друга форма демонстрира своето творчество. На скулптура са нужни камъни, дърво или глина, резец и други инструменти, за да изрази идеята си върху материала. На […]

Безбожния Запад.

„Което е прекалено, не е полезно.“ През 80-те и 90-те години общата ориентация на исляма е антизападна. Това отчасти е естествено следствие от ислямското възраждане и реакция срещу очакваното или позападняване на мюсюлманските общества. „Възвръщането на позициите на исляма, независимо от конкретната му сектантска форма, означава отхвърляне на европейското и на американското влияние върху местното […]

Етнически измерения на остаряването.

„Живей, както живеят хората и хората ще живеят като теб.“ Социолозите приемат, че възрастта и етническият произход са ключови характеристики на социалната реалност, особено в населения с хетерогенен етнически състав и бързо променяща се възрастова структура. Така наречените „водещи променливи” като възраст, етнос заедно с пола, се оценяват като статуси, детерминанти на всеки аспект на […]

Реалността под маска.

„Понякога истината е по-невероятна от измислицата.“ Няколко века по-късно, след като Амалек атакувал евреите в пустинята, става още един сблъсък. Цар Шаул се отправил на война с Амалек – било му заповядано да разгроми и напълно да унищожи врага. Трябва да се отбележи, че физическата битка между армията на цар Шаул и силите на Амалек […]

Път към реалността.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Това, което Сузуки разбира под понятието “несъзнателно” се отличава от психоаналитичната трактовка на това понятие, но и именно затова той обяснява позицията си. Преди всичко, какъв е неговия подход към несъзнателното? Ако той въобще използва този термин, то тогава “несъзнателно” за него би означавало “мета научно” или “до научно”. За […]

Ислямът и Западът.

„Не на войните се крепи Земята.“ Някои западни представители, включително и президентът Бил Клинтън, твърдят, че Западът има проблеми не с исляма, а само с ислямистките екстремисти. Хиляда и четиристотин годишната история показва обратното. Отношенията между исляма и християнството, както православното, така и западното, често са били бурни. Всяка от страните е олицетворявала другостта за […]

Демографски различия в остаряването.

„И старостта не е страшна, ако младите помагат.“ Независимо, че средната продължителност при мъжете е по-ниска от тази при жените, трябва да отбележим, че през последните години продължителността на живота при мъжете се увеличава с по-бързи темпове, отколкото при жените. В резултат на това например в Англия се очаква намаляване на относителния дял на жените […]