// Архив

Хората

This category contains 0 posts

Неравенствата и остаряването.

„Има десет годишни възрастни и четиридесет годишни деца.“ Светът старее, но населението в различните страни остарява с различни темпове. Това зависи от темповете на икономическо развитие, раждаемостта, смъртността, както и редица други социални и културни фактори. Промените в глобалната икономика, комуникационните технологии и моделите на заетост влияят върху остаряването във всички части на света. Доколкото […]

Предопределение и свободната воля.

„Който нехайно живее, без почит умира.“ Когато изучаваме връзката между висшия и нисшия светове, може би най-трудно от всичко е да се ориентираме в парадокса за Божественото провидение и свободната воля на човек. Този класически проблем възниква пред всеки, който разсъждава върху свободата на волята и знае, че на Бог трябва да му бъде известно […]

Знаем ли какво е Дзен будизъм?

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ За Дзен будизма можем да научим много по написаното от Д. Сузуки, познавач на тази материя. В неговите лекции Дзен будизма е представен по един своеобразен начин, но за да бъде разбран трябва да се отърсим от мисленето си. В случая разказите и самия текст така са […]

Западът и останалият свят.

„Позволено е да се отблъсне насилието с насилие.“ В оформящия се понастоящем свят отношенията между държави и етнически групи от различни цивилизации няма да бъдат особено близки, а често ще са и антагонистични. При все това някои между цивилизационни отношения са по-податливи на конфликти, отколкото други. На микро равнище най-заредени с насилие са линиите на […]

Манипулация чрез интриги.

„Когато роднините са дружни, трудностите не са страшни.“ Връзката със свекърва, която непрекъснато кове интриги, изисква крайна предпазливост. Това е най-лошото, което може да се случи на снахата, защото този тип свекърва води битките тайно и действа прикрито, винаги от задна позиция. Тя използва всеки удобен случай, за да развали отношенията между любимия син и […]

Природа и значение на Храма.

„Тялото е слуга на душата.“ Идеята за връзка между световете чрез Бейт аМикдаш може да се изрази и по друг начин. Мидрашът разказва: “Трима души имали имената, както на техните предшественици – Ицхак, Шломо и Йошияу”. (По нататък се уточнява, че някои включват в този списък и Ишмаел, защото името му е било дадено още […]

Как осъзнаваме реалността?

„Който лесно вярва, лесно загива.“ Взимайки под внимание влиянието на обществото, което води до отричане на реалността, а също така, какво е било казано за по-широкото понятие на несъзнателното, стигаме до ново разбиране на връзката съзнание – несъзнателно. Мислейки, че той бодърства, средния човек в реалността е полузаспал. Под това понятие “полузаспал” се подразбира, че […]

Ислямът: идентичност без единение.

„Грижите за света са много, но не са разпределени по равно.“ Структурата на политическата лоялност между арабите и мюсюлманите в общи линии е напълно противоположна на съществуващата в модерния Запад. На Запад националната държава представлява върховна форма на политическа лоялност. По-ограничените форми на лоялност са й подчинени и са съотносими към лоялността спрямо националната държава. […]

Манипулиране чрез обвинения.

„Забрадката на снахата винаги виси по-близо до вратата. Най-голямото й желание: „Ще построим голяма къща и аз ще живея на горния етаж.“ Но аз знам, че няма да го направя. Не бих могла да го понеса. Мъжът ми е лекар. Майка му е госпожа доктор. Тя е вечно недоволна. Мъжът й е починал рано. Най-малкият […]

Връзката между световете.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко“. И така ние изяснихме, че устата изпълнява свързваща функция. В мащабите на вселената тази функция е съсредоточена там, където е стоял Храмът и е отразена в неговата същност. Храмът – това е място, където се съединяват физическите и духовни светове и в техните Божествени източници […]