// Архив

Управлението

This category contains 130 posts

Икономическите кризи или „Стригане на овцете“.

„Стопанството на длъжника е като пробита лодка.“ Кредитни пари: рискове за лихварите и обществото. Възниква естествен въпрос: засяга ли кризата кредиторите, не възниква ли „ефект на доминото“, когато банкрутиралият получател на кредита влече със себе си в ямата и банкера? Нищо подобно! Банкерите не обичат да рискуват, а за защита от подобни ситуации имат проверен […]

Кредитните пари — „вирус на икономическия спин“.

„Дългът е най-лошия вид бедност.“ Съвременната банкова система произвежда пари от нищо. Този процес, напълно възможно, е най-невероятния фокус някога измислян. Лихварството е замислено беззаконно и родено от порока. На банкерите принадлежи целия свят, отнемете им го, но им оставете властта да създават пари само с драсването на перо върху хартия и те ще го […]

Измамата „пазарна икономика“.

„Който лъже, краде, който краде, трябва да лъже.“ „Демократична“ Русия в световната лихварска пирамида. След разпадането на Съветския съюз и създаването върху неговите останки много „суверенни“ и „демократични“ държави, всички те моментално се оказали вмъкнати в световната финансова пирамида. Естествено, на приготвеното за тях място на долния етаж на пирамидата. Всъщност, тези нови държави станали […]

Съвременни инструменти на грабежа.

„Много роби не чувстват, че са роби.“ Съвременното човечество: „хранителни вериги“ и „хранителни пирамиди“. От това, което ние казахме, може да се направи извод, че в „капиталистическата икономика“ съществува многослойна (пирамидална) система на експлоатация на обществото, която с нещо напомня на това, което в биологията и екологията се нарича „хранителна верига“. Ако не използваме изтънчените […]

Съвременните „събирачи на данъци“.

„Господарското куче има повече права, отколкото кучето на селянина.“ Корупционно – разбойническа вертикала на властта. Корупционно – разбойническа вертикала на властта е съществувала още в Римската империя. Вертикалата на властта в Римската империя била предназначена, на първо място, за събиране на данъците в провинциите и доставката им в метрополията. Но там, където има държавни пари, […]

Порочния кръг на Запада.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Секретът за „дълговото процъфтяване“ на Запада — военната сила. Да се върнем към официалната статистика за външния дълг на САЩ. Основната част на този дълг се пада на задълженията на съкровищницата на САЩ от разполагането на своите облигации. Тези облигации съкровищницата продава както на резиденти (американски граждани), така и на […]

„Цивилизования“ грабеж на Запада.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Ние вече говорихме за паразитизма на западното общество, което употребява повече, отколкото произвежда. Своите потребности Западът все повече и повече удовлетворява за сметка на останалия свят. В САЩ и Западна Европа от целия свят се стича продоволствие, нефт, текстил, дрехи, автомобили, обувки, битова техника, кожи, украшения, […]

Съвременния западен паразитизъм.

„Умния крадец в своя квартал не краде.“ Съвременният западен паразитизъм има две взаимно свързани основи: а) военна; б) финансово икономическа. Такова делене е доста условно. Формално постъпленията на различни материални ресурси от най-отдалечените кътчета на света в страните от Запада се осъществява не под формата на данъци, както е ставало в Римската империя, а на […]

Истината за „Американската мечта“.

„Тежко на овцете, чиито войвода е вълк.“ Паразитизмът на Запада. Както и древния Рим, съвременна Америка се явява потребителско общество. Достатъчно е да кажем, че на САЩ се пада 4–5% от световното население, а дялът им в потреблението на природни ресурси се оценява на 40%. По данни, съдържащи се в доклад на ООН, например, американците […]

Съвременният финансово-лихварски империализъм.

Колониите не престават да бъдат колонии от това, че са придобили независимост. Бенджамин Дизраели. Федералният резерв е създал свръх държава, която се управлява от международните банкери и индустриалци, които са се обединили за това, че да поробят света заради собствените си печалби. Луи Макфедден, бивш председател на Комитета по банките и валутата в Конгреса на […]