// Архив

Управлението

This category contains 102 posts

„Отвързването“ на парите от златото.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Няма тук да описваме всички подробности на процеса на размиване на решенията на Бретон Уудската конференция. Ще отбележим само, че на 15 август 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявил, че Америка „затваря златния прозорец“, тоест прекратява размяната на долари на САЩ за […]

Доларът – като средство за международни разплащания.

„Взел плява, а се налага да връща със зърно.“ Лихварите обаче не са склонни към догматизъм: при изменение на ситуацията те са готови да променят своята тактика на движение по пътя към световно господство. Това, което е било добро за тях през 19-ти век, вече не е интересно и дори обременително през 20-ти век. Последното […]

Ротшилдите и „златния стандарт“.

Златото — отживелица на варварството. Джон М. Кейнс (1883–1946), известен английски икономист. Въвеждането в Англия в началото на 19-ти век на тъй наречения „златен стандарт“ поставило началото на нов етап на „паричната революция“ в интерес на онези лихвари, които към това време са натрупали големи запаси от жълтия метал и са наложили контрол над неговото […]

Органът, който управлява държавата.

„И старият дълг е винаги пресен.“ Какво се крие зад надписа „Банка на Русия“. Логично е да завършим разказа за централните банки с нашата руска централна банка. Поради важната роля на централната банка в „икономиката“ и финансовата система на Руската Федерация тази тема заслужава особено внимание. Но ще се ограничим само с няколко щриха. Статут, […]

Централните банки в началото на XXI век.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Да отбележим, в страните, където централните банки не са се „еманципирали“ напълно от държавата с нейните традиционни разклонения на властта, успехите в областта на икономиката са съществено по-забележими, отколкото в ония, където банките напълно „командват парада“. Най-видно е в примера с Китай, където централната банка (Народна банка на Китай) се […]

Централната банка като първата власт.

„Богата жена взе, власт изгуби.“ Сега ще обърнем внимание на правовия статут на централните банки. Първоначално те били акционерни дружества, а акционерите били предимно отделни физически лица — банкери, а също и юридически лица — частни търговски банки. Съответно, централните банки управляват частните търговски банки. Една такава диалектика на „кокошката и яйцето“. Всъщност централните банки, […]

Раждане на федералния резерв.

„Бедните имат деца, богатите – добитък.“ Смърт на американската свобода. Едва през декември 1913 г. банкерите успели да „пробутат“ през Конгреса закона за Федералния резерв (Federal Reserve Act), който създавал Федералната резервна система на САЩ (ФРС), състояща се от 12 Федерални резервни банки (ФРБ). Този закон (известен още като Глас Оуен бил) бил подписан от […]

САЩ: дългият път към централната банка.

„Богатството е път към безчестието. От богат род бедни няма“ В САЩ централна банка в днешния си вид се появила след повече от два века от тази във Великобритания. Вярно, съвременната централна банка в САЩ има дълга предистория. Още от 18-ти век лихварите полагали немалко усилия за появата на тоя институт в Америка. За кратки […]

Банка на Франция.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Във Франция, съгласно официалните сведения, централна банка е била учредена след повече от сто години след Англия. Все пак трябва да се знае, че там е имало опит да се създаде такъв институт още в началото на 18-ти век. Идеята принадлежала на шотландския финансист Джон Лоу. Франция по това […]

Банката на Англия – възникване.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ По повод това, коя е била първата централна банка, в литературата съществуват разногласия. Едни автори считат, че това е Банка на Швеция, основана в 1668 г. Други сочат, че това е Банка на Англия, учредена през 1694 г. Ще съсредоточим вниманието си върху втората, понеже влиянието на […]