// Архив

Управлението

This category contains 93 posts

Банката на Англия – възникване.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ По повод това, коя е била първата централна банка, в литературата съществуват разногласия. Едни автори считат, че това е Банка на Швеция, основана в 1668 г. Други сочат, че това е Банка на Англия, учредена през 1694 г. Ще съсредоточим вниманието си върху втората, понеже влиянието на […]

Генералния щаб на лихварите.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Аз смятам, че института на банките е по-опасен, от въоръжена армия. Ако американският народ позволи на частните банки да управляват издаването на пари, банките и корпорациите, които са управлявани от банкерите, постепенно ще отнемат от хората цялата им собственост до тогава, докато децата им не се събудят бездомни на земята, […]

Казино вместо икономика.

„Първият не печели, ако вторият не губи.“ Ако забравим „умните“ думи с които наричат тоя институт на „пазарната икономика“, като „фондова борса“, то може да я наречем обикновено „казино“ или „игрален дом“. В много страни се приемат закони, които забраняват или ограничават игралния бизнес. Ето и в Русия решиха да въведат ограничения на дейността на […]

Информацията е пари!

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“ В случая с Натан Ротшилд през 1815 г. информацията за победата на англичаните в битката при Ватерло е била получена благодарение на това, че Ротшилд е проявил забележителни способности в организирането на информационното осигуряване на своята дейност и при това формално не е нарушил закона. Обаче днес […]

Тайните на фондовите факири.

„Печалбата за едни е загуба за друг.“ Печалба от учредителство се създава на «първичния» пазар на ценни книжа. Но покрай него е възникнал и «вторичния» пазар на ценни книжа, където първоначално пуснатите книжа се продават и купуват. Фондовите борси, с чието участие се провежда тази търговия, се учредяват и контролират от лихварите. За да могат […]

Ценни книжа и фондови борси.

„Парите са силни като парламент.“ Съвременната парламентарно буржоазна държава цялото си творчество отдава на борсата, тоест представителката на капитала. Деспотичната борса, притежаваща парите…, по естествен начин придобива и растящо господство над труда във всички негови видове. С.Ф. Шарапов (1855–1911), руски мислител, обществен деятел, икономист. Третият етаж на финансовата система. Частичното резервиране позволило на лихварите да […]

Лихвари и балами.

„Да вземеш заем е лесно, трудно е да го върнеш.“ Ако погледнем на депозитно кредитните операции на банките като на процес на изграждане на „пирамида“, ще прогледнем, че банковата дейност не е нищо друго освен „хазартна игра“. В тази игра винаги печелят банкерите. Що се касае до вложителите, то те в началото получават стабилни доходи, […]

Кражбата, като „банкова дейност“!

„Малките крадци наказваме, а на големите – сваляме шапка.“ За това, как постепенно и незабележимо е ставала „мутацията“ на обикновените „складови“ услуги на лихварите и тяхното превръщане в „депозитни“ (тоест кредитни, без необходимото обезпечение за клиентите на банките), може да прочетете в книгата „Пари в закона: национален и международен аспекти“, написана от известния историк на […]

Банките – „бели и пухкави“.

„Алчните хора имат дълги ръце.“ Политици на служба на фалшификаторите на пари: Франклин Рузвелт.Банкерите (и съдиите, защитаващи банкерите) нерядко си партнират с политици, купени от банкерите. Ето само един пример на такава политическа поддръжка — от всички (не само в Америка, но и в Русия) възхвалян президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт. Първото, което направил […]

Държавата, съюзник на лихварите.

„Няма печалба без загуба.“ Разбираемо е, всяко мошеничество трябва да се наказва от закона. Лихварите за многото векове на тяхната криминална дейност са успели да решат невероятно сложна задача: те съумели да убедят почти всички (преди всичко законодателите, прокурорите и съдиите, а днес и „професионалните икономисти“) в това, че „частичното резервиране“ — това е „норма“ […]