// Архив

Човешката душа

This category contains 31 posts

Разум и емоции.

„Вятърничавият човек и в тихо време можеш да познаеш.“ Разум и емоции. Вече бяха разгледани въпросите за нервните и умствените разстройства, как могат да наподобяват психична атака, особено ако съответният индивид е запознат с терминологията на окултизма. Трябва също да обсъдим и ролята, която психичната атака играе при нервните и умствени смущения. Но преди това […]

Причини за психични смущения.

„Никога не е добре да се научиш как да отвориш вратите към Невидимото без в същото време да знаеш как да ги затвориш и залостиш.“ Причини за психични смущения. Както беше по-рано отбелязано, сравнително рядко Невидимото преследва човешките същества. Или както Гъсеницата казва на Алиса относно малкото кученце: „Ти го остави на мира и то […]

Дилетантите в окултизма.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Дилетантите в окултизма. Десетте Божествени Еманации са представени чрез Архангели, а Десетте Пъклени Еманации – като Архи-демони. Това са Имената на Силата в Магията. Всяка Сефира тогава има своята наблюдателна страна в съответния демон. Посветеният адепт винаги достига контрол над демоничната сила, преди да се опита да […]

Природа на силите на разумното и организирано зло.

„Злото ще се върне при този, който го е сътворил.“ Природа на силите на разумното и организирано зло. Ако искаме да разгледаме всички страни на проблема за психическата самозащита, трябва да осъзнаем и значимостта на един феномен, за който е писано твърде малко, а именно природата на силите на разумното и организирано зло. Вярванията на […]

Елементите Земя, Вода, Въздух и Огън.

„Доброто и злото са като водата и маслото: не могат да се смесят.“ Елементите Земя, Вода, Въздух и Огън. Елемента Земя не е елемент, който обикновено привлича непрофесионалния експериментатор, макар че посветените ценят неговата важност и значимост. Срещат се обаче случаи с чувствителни хора, живеещи по ниски области, особено в тесни дефилета, където достига малко […]

Царството на Девите.

„Човекът е като бутилка от черно стъкло: не се вижда какво има вътре.“ Царството на Девите. Хората могат сами да осъществят контакт с елементални същества, като проникнат в сферите на елементалния живот. Такива контакти не причиняват непременно вреда, ако и двете страни знаят какво става. Всъщност окултистите често осъществяват такива контакти в процеса на своята […]

Не човешките контакти.

„Повечето хора са добри от страх, а не от добродетел.“ Не човешките контакти. Наред с нашата форма на живот съществуват и други, чиято еволюционна сфера въздейства на земята. В царството на фолклора ние непрекъснато срещаме идеята за отношенията и връзките на човешките същества с приказни владения; за сватбата на човек със самодива или за дете, […]

Манипулативен похват ли е чувството за вина?

„Бабата изгубила солта, старецът виновен.“ Манипулативен похват ли е чувството  за вина? Детето е манипулирано да изпълни дадена задача посредством чувство за вина: Родителят: „Донеси столовете от сутерена. Скоро ще ядем.“ Детето: „Добре, мамо, ей сега. Гледам мача и като завърши това нападение ще ги донеса.“ Родителски сигнал за вина: „Остави тогава, аз ще ги […]

Как да определим слабите си страни?

Как да определим своите струни? Всеки човек поне веднъж в живота си се е замислял за това, кои са слабите му страни. Ако човек дълго пренебрегва своите слабости, той започва да изпитва психологически дискомфорт и това може да доведе до сериозни последствия. С други думи, любовта към обекта на слабост за него е „звучаща струна”. […]

Кой и защо ревнува?

Съпрузите се ревнуват взаимно, децата ревнуват родителите си, служителите – шефа си, шефовете – служителите си. Вечно е, в един затворен кръг. Много е трудно да се бориш с ревността. Тя е като цунами – появява се неочаквано и помита всичко по пътя си. Ревнивите хора често имат низко самочувствие. Самочувствието трябва да се вдига. […]