// Архив

Човешката душа

This category contains 48 posts

Състрадание, морал, общество.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Съществува един очевиден аспект на живота, с който състраданието е тясно и неразделно свързано и това е моралът и моралното мислене. Не всички морални съображения са свързани със състраданието, нито пък състраданието е свързано с всички морални въпроси. Какво точно представлява моралът и как го постигаме и действаме според него, […]

Стъпки към състраданието.

„Който сам не се уважава, и другите няма да го уважават.“ Вътрешните взаимоотношения. Седмото предизвикателство насочва вниманието ни към начина, по който мислим и се отнасяме към своя вътрешен потенциал, към своите емоции, мотивация и т.н. Много книги се опитват на помогнат на своите читатели да се замислят върху въпроса, как интерпретират нещата, как действат […]

За приликите и разликите между хората.

„Да не бъдем еднакви, или колко важни са различията помежду ни.“ Азбучна истина е, че хората принадлежат към един и същ биологичен вид, приличат си помежду си и се отличават от всички други животни. Постоянно говорим за сходството помежду си – и това не е случайно. Ако другите хора не виждаха и не разбираха света […]

Свързаност и общуване на хората.

„Трима живеят мирно, когато двама от тях отсъстват.“ От време на време ставаме свидетели на опити в човешкото мислене и политика за преминаване към по-егалитарно общество, но те отново и отново биват осуетени от групови конфликти, отбраняващи се елити, конкуренция, привличане на ресурси към себе си и изграждане на свои собствени мрежи от „себеподобни“. Обезпокоително […]

Добронамереност и състрадание.

„Бъди добър, за да живееш дълго.“ Започвайки да развиваме състрадание, ние правим основното допускане, че ако се научим да концентрираме вниманието, мислите и поведението си върху състраданието, ако си представим, че самите ние сме състрадателни същества и мислим състрадателно за другите ще стимулираме конкретни системи в мозъка си. В днешно време са налице редица доказателства, […]

Природа на съзнанието.

„Една добра дума е по-добра от голям подарък.“ Осъзнаването на болката. Новият тип съзнание и подсъзнание са подплатени и оцветени от настроенията и чувствата на „стария мозък/съзнание“. Знаем, че животните са способни да изпитват тревожност, гняв и подтиснатост, но не го съзнават, не знаят, че живеят с такива настроения. Когато ние изпитваме болка остро съзнаваме […]

Състраданието – дава възможност за избор.

„Не съжалявай онзи, който умишлено е попаднал в неприятност.“ Човешкият мозък е силно креативен и ние винаги се опитваме да споделяме своите творения. Независимо дали става въпрос за музика, песни, разкази, поезия, картини и скулптури или пък за научни открития. А колко често се случва да се чудим какво ли мислят другите за направеното от […]

Чувства и социални отношения.

„Няма да познаеш приятеля, докато не ти потрябва неговата помощ.“ Еволюиралият социален живот. Както обаче става с всичко, което се развива по силата на еволюцията, емоциите също срещат различни предизвикателства. Колкото и прекрасни, и важни да са за нас, те могат също така да ни докарат и сериозни неприятности, особено когато се оставим да ни […]

По пътя към състраданието.

„По-добре хляб с вода, отколкото баница с беда.“ Предизвикателствата на живота. Пътят ни към състраданието започва с усилията да вникнем внимателно във факта, че сме същества, възникнали от потока на живота и част от еволюцията. Когато опознаем начина, по който са възникнали и еволюирали съзнаниято и телата ни, ще можем да разберем по-добре предизвикателствата в […]

Модели на поведение в живота.

„Принудената доброта не заслужава благодарност.“ Разбирането как съзнанието ни е станало такова, каквото е, и защо изпитваме точно този спектър от емоции, желания и страсти, може да бъде изключително ценно при опитите ни да отстъпим крачка назад от въпросните емоции, желания и страсти. За да осъзнаем, че ние сме ги проектирали и създали, просто трябва […]