// Архив

Нестандартни размишления

This category contains 106 posts

Път към реалността.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Това, което Сузуки разбира под понятието “несъзнателно” се отличава от психоаналитичната трактовка на това понятие, но и именно затова той обяснява позицията си. Преди всичко, какъв е неговия подход към несъзнателното? Ако той въобще използва този термин, то тогава “несъзнателно” за него би означавало “мета научно” или “до научно”. За […]

От какво страда днес Запада?

„П-малко говори, повече ще чуеш.“ За Изтока говорихме достатъчно, а сега и няколко думи за Запада. Дени дьо Ружмон в книгата си “Любовта и Западът” посочва две отделящи се идеи, характерни за западната култура – “личност” и “машина”. Това е важно дотолкова доколкото “личността” и “машината” представляват сами по себе си две противоположни понятия и […]

Защо интелекта има първенство в живота?

„Където има желание, има и път.“ Изтока не се опълчва срещу ръчния труд, против черната работа, той е доволен от своето “неразвито” състояние на цивилизацията. На него не му харесва това, че всичко се замества от машини, той не иска да работи за машините. Любовта към работата, най-вероятно е характерна за Изтока. Историята за селянина, […]

Каква е отношението на Запада към природата?

„Човешкият живот е като полско цвете.“ Сега да видим, какво може да ни предложи сходната ситуация на Запад. Поетът Тенисон може и да не се явява типично западен за сравнение с поетите от Далечния Изток, но даденото за пример стихотворение донякъде е много сходно със стихотворението на Басе: Цвете в каменния зид, Късам те, сега […]

Какво е природата за хората от Изтока?

„Във всяко стъбълце има сок.“ И така, сега нека да преминем към Дзен с една дзен поговорка, такъв какъвто само Дзен може да бъде. “Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките – реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. […]

Какво е Дзен?

„Пръстенът няма край, а глупакът – начало.“ Той е и загадъчен, и същевременно напълно ясен. Успява да ти каже и да те накара да почувстваш толкова много неща само с една обикновена дума, само с едно изречение. Дзен е едно прекрасно изкуство в което всички са всичко. Ако кажем, че учителя е четката, а ученикът […]

Смисълът на живота.

„Човешкият живот е като полско цвете.“ Илюзии и истината за нас. Ако не се откажем от собствените си илюзии, че сме нещо повече от другите, никога няма да се доближим до образеца на нашата природа, никога няма да постигнем единство със себе си и с другите. Същото се отнася и за парадокса, че сме най-великото […]

Знаем ли какво е Дзен будизъм?

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ За Дзен будизма можем да научим много по написаното от Д. Сузуки, познавач на тази материя. В неговите лекции Дзен будизма е представен по един своеобразен начин, но за да бъде разбран трябва да се отърсим от мисленето си. В случая разказите и самия текст така са […]

Как осъзнаваме реалността?

„Който лесно вярва, лесно загива.“ Взимайки под внимание влиянието на обществото, което води до отричане на реалността, а също така, какво е било казано за по-широкото понятие на несъзнателното, стигаме до ново разбиране на връзката съзнание – несъзнателно. Мислейки, че той бодърства, средния човек в реалността е полузаспал. Под това понятие “полузаспал” се подразбира, че […]

Социалната природа на несъзнателното.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Трябва да се направят две уточнения във връзка с акцента, който поставяме на социалната природа на несъзнателното. Първото от тях е напълно ясно, че покрай социалните табута съществуват индивидуални техни вариации в различните семейства. В този случай детето се страхува, че родителите му ще го „изоставят”, ако […]