// Архив

Нестандартни размишления

This category contains 109 posts

Огледалното знание.

„В мътна вода не можеш да се огледаш.“ Метода на изучаване на дзен с помощта на коана тръгва от Китай, от сунските наставници на XII век. Скоро след като пренесли дзен в Япония през XIII век се е провела систематизация на метода. В началото коан бил разделен на три групи: интуитивен, действен и окончателен или […]

Какво означава „да мислиш с корема си”?

„Животът е като аромат от ядене – не знаеш кога ще изчезне.“ Не философската подготовка, не строгостта на аскетите са довели Буда до опита на просветлението. Буда го постига след, като оставил цялата тази повърхностна практика, насочена към външните страни на нашето съществуване. Интелекта, морала, концептуализацията са ни нужни само за да разберем тяхната ограниченост. […]

За какво ни е необходим интелекта?

„Мъдроста е в главата, а не е в брадата.“ Как се достига до несъзнателното? Има такъв въпрос: “Как наставниците в епохата Сун разбрали, че “Му” е действително средство за опита дзен?” В “Му” няма нищо интелектуално. Тук ситуацията е по-различна от тази в мондо. Мондо на японски ”въпрос – отговор, диалог” – практика, използвана в […]

Енергия на равновесието.

По-добре да разбереш, отколкото да видиш.“ Какво е крайната цел на йога? Самадхи е крайната цел на йога. Това е един от последните четири етапа на раджа йога (пратияхара, дхарана, дхяна и самадхи); Самадхи (Сама + Адхищан) е съвършенството и добродетелта в енергията на равновесието. Това е крайното разбиране в едно човешко същество, което е […]

Какво означава Коан?

„Всичко си има причина.“ Коан е притча; кратко повествование; въпрос; диалог, който по принцип няма логически скрита истина; текстове за интуитивно разбиране. Целта на Коанае да придаде определен психологически импулс на ученика, за да достигне просветление за разбирането на учението. Примери за Коан: 1) ”Всички знаят ръкопляскането на двете ръце. А как звучи ръкопляскането на […]

Човек или Личност?

„Човек не цени хубавото, докато не го загуби.“ ”Всичко външно, казва на индивида, че той е нищо, а всичко вътрешно го убеждава, че той е всичко”. Това прекрасно изречение ни показва чувствата на всеки един от нас, когато спокойно седим и се взираме в дълбоките покои на нашето битие. Там нещо се движи и ни […]

Какво е карма на човека?

„Родил ли си се бухал, в славей няма да се превърнеш.“ В какво се разминават науката и дзен? Веднъж един монах попитал Джошу Джушина: ”Какво е моето Аз?” Джошу отговорил: ”Ти дояде ли си сутрешната каша?”; – “Да”; – “Ако е така, измий си купичката”. До сега, докато и ако с опита не е уловена […]

Понятието – „личност”?

„Никой от рождение няма убеждение.“ “Аз”-а бил изпратен по-високо по последната книга на Ружмон, в която той нарича “личността” и “машината” две основополагащи понятия, които характеризират западният модел за търсене на реалността. Според Ружмон, ”Личността” първоначално била юридически термин в Рим. Когато християнството започнало да разглежда въпроса за Троицата, схоластиците използвали термина теологически, което се […]

Какво означава да опознаеш себе си?

„Гората е пълна с дървета. Няма хълм без връх.“ Подхода на дзен будизма може да се определи, като до научен, а понякога и като антинаучен в смисъл такъв, че дзен се движи в направление, напълно противоположно на науката. Това не означава, че дзен се противопоставя на науката, но за разбирането на дзен трябва да се […]

Да усетиш нечия тайна мисъл.

„Каквото мисля и правя, това очаквам и от другите.“ Остава ли несъзнателното в полето на психологията, дори и в най-широк смисъл на думата или се съотнася към източника на всички неща, било то Разум, Небе, Земя или още нещо от онтологията на източните мислители, или пък ще го наречем “великото съвършено огледало на знанията”. Съществува […]