// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 108 posts

Задълженията предполагат ограничения.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Да разгледаме идеята „давам“ и „вземам“ в още по-дълбок смисъл. Взимащият действа в сегашно време: когато взимам, получавам, това, което искам сега. Даващият внася своя дял в бъдещето: когато давам, то наред с непосредственото удоволствие от самото действие, аз не виждам в него други дългосрочни последствия, в дадения […]

Съвременната демокрация.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Съвременното общество се стреми към свобода от задълженията. Говорейки за нравственото състояние на хората в пред месианската епоха, Тора с горест предсказва: „Лицето на поколението ще бъде като муцуна на пес“. В това сравнение има много скрити значения. Да приведем едно от тях. Кучето бяга пред господаря […]

Как да не изгубиш личното си щастие.

„Щастието и нещастието вървят по една и съща пътека.“ Как да не изгубиш личното си щастие. Да се дава е Божествено качество, да се взема – в най-добрия случай е човешко. Да погледнем как се осъществява на практика този фундаментален принцип, обливащ със светлина съвременното общество (и мястото на евреина в него). В човешките взаимоотношения […]

Да даваш и вземаш.

„Бедния го жени красотата, а богатия – парите.“ Да даваш и вземаш. Ние анализирахме някои разминавания между принципите на Тора и секуларните ценности и изследвахме структурата на материалния свят, нейната симетрия и ред. Сега ще разгледаме, как всичко това е свързано помежду си. Правилното разбиране на тази тема, ще ни помогне по-дълбоко, да се ориентираме […]

Не е важно количество, а качеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Не е важно количество, а качеството. В понятието „етикет” влизат правилата за добро поведение. Умението да се държим добре съответства на духа на Тора. Но тук възниква въпросът: къде е източникът за правилно поведение, какво го движи? Изразява ли той вкоренените положителни черти […]

Илюзорна ли е същността на думите?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Илюзорна ли е същността на думите? Думите на Тора винаги изразяват същността. Когато се зачетеш в тези думи, започваш да разбираш същността на описаните от тях идеи. В секуларния свят думите изпълняват подобна функция: езикът на всяка култура разкрива дълбочината й. Ако съсредоточено се вслушаш в […]

Светът, скрит и явен.

„Пътят назад е гибелен.“ Светът, скрит и явен. Да разгледаме сега по-подробно двойствеността на скрития – вътрешен свят и явния – открит свят. “Благословение може да се намери само в това, което е скрито за очите”. Когато някоя вещ се показва във външния, ограничения свят, това става само в рамките на физическата среда, в която […]

Той е нищо и той е всичко.

„Големият ум е по-добър от малките мисли.“ Той е нищо и той е всичко. Светът (и човешкия разум) съдържа три нива на устройство. Първото ниво е „ред, заради реда “. Това беше вече разгледано. Сега да разгледаме и второ ниво. На второ ниво – „порядъка се постига заради резултата “. Този ред на функциониране на […]

Човечеството, обхванато от хаос.

„Което е прекалено, не е полезно.“ Човечеството, обхванато от хаос. Светът е устроен хармонично. Благодарение на това, можем да го изучаваме с помощта на математиката и другите науки. Ако светът точно отразява своите духовни източници и ние искаме да се доберем до тези източници, трябва да изучим неговата структура, редът, по който е устроен. Светът […]

Светът като проекция.

„Който лесно вярва, лесно загива.“ Светът като проекция. Всяко явление в нашия живот съдържа в себе си повече уроци, от колкото ни се струва на пръв поглед. Всяко явление не е нищо друго освен ограничение в пространството и времето – отпечатък на някаква безкрайна идея. Човешкото съзнание е затворено във физически рамки и затова тълкува […]