// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 127 posts

Защо да жертваш „егото“ си?

„Ако волята ти е твърда като стомана, винаги ще си постигаш целта.“ Ако човек е пасивно същество, лишено от свободна воля, то той би бил абсолютна противоположност на Твореца. Ако ни обрекат на вечно съществуване без необходимостта да генерираме тази вечност, ние бихме останали почти безжизнени марионетки, които по нищо не биха приличали на своя […]

Защо сме създадени такива?

„Свободен е само онзи, който владее себе си.“ Много е важно да се изясни, каква е нашата роля при установяване на контакта между висшия и нисшия светове. Затова трябва да се върнем към източниците, да разгледаме внимателно събитията от първия ден на историята на света, когато Адам се сблъсква с проблема за подчинение на Висшата […]

Реалността под маска.

„Понякога истината е по-невероятна от измислицата.“ Няколко века по-късно, след като Амалек атакувал евреите в пустинята, става още един сблъсък. Цар Шаул се отправил на война с Амалек – било му заповядано да разгроми и напълно да унищожи врага. Трябва да се отбележи, че физическата битка между армията на цар Шаул и силите на Амалек […]

Битката между „тъмнината“ и „светлината“.

„Пощадиш ли врага, ще погубиш себе си.“ Амалек – това е народ, който се опитва да унищожи евреите през цялата им история. Във физически смисъл става дума за нация, общност от хора, които смъртно и яростно ненавиждат еврейския народ. Но всяко физическо явление има своя корен, всяко физическо явление – не е нищо друго, освен […]

Началото на грехопадението.

„Срамното не представа да бъде срамно дори когато се пази в тайна.“ Някои тайни, които формират връзката между скрития и външния свят се отнасят към темата за Пурим. Изучавайки Пурим ние по нов начин ще оценим разгледаните до тук идеи, ще ги сравним във всички исторически епохи: от Адам и Дървото на Познанието, та чак […]

Наградата в този свят.

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“ Съществува общият талмудически принцип: “Няма награда за заповед в този свят”. Ние изпълняваме заповедите тук, а наградата за тях е подготвена за нас в Света на Бъдещето. Този свят има граници и всички действия в него са ограничени, завършени. За разлика от него Света на Бъдещето е безкраен, […]

Светът на Бъдещето.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“ На всеки от нас се е случвало, дори и само един път да усети безграничната ценност на живота. Обикновено това се случва в минутите на смъртоносна опасност, когато животът ни виси на косъм. Именно тогава ние започваме да разбираме какъв безценен дар притежаваме. Не по-малко убедителна е и обратната […]

Страдания и радост.

„Мъдростта е в главата, а не в брадата.“ Страданието е нещо особено. В какво се състои значението на това явление? Как можеш да се радваш, когато светът е пълен със страдания? Радостта е мицва, но възможна ли е тя, ако хората така често страдат, ако непрекъснато ни преследват мъчения? Възможно ли е да забравиш цялата […]

Съд и милосърдие.

„Благодеянието сътворява човека.“ Наставленията на мъдреците в това число и посочените в “Пирекей авот”, винаги изразяват определена дълбочина на мислене на тези мъдреци. Всеки раби изказва „брилянта на своите устни“, своето лично неповторимо виждане на Тора, своя част в разбирането на нейната дълбочина. Той формулира тези драгоценни идеи на Тора, заради откриването на които е […]

Предопределение и свободната воля.

„Който нехайно живее, без почит умира.“ Когато изучаваме връзката между висшия и нисшия светове, може би най-трудно от всичко е да се ориентираме в парадокса за Божественото провидение и свободната воля на човек. Този класически проблем възниква пред всеки, който разсъждава върху свободата на волята и знае, че на Бог трябва да му бъде известно […]