// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 94 posts

Физическите действия – ключ към духовния свят.

„Бог помага и подава ръка на този, който става рано.“ Физическите действия – ключ към духовния свят. Когато се случва чудо светът ясно вижда своя истински Господар, но когато природата излиза на преден план, присъствието на Твореца е скрито. И така чудесата свидетелстват, че природата е маска, зад която не се крие никой друг освен […]

Маска ли е природата?

„Свободен е само онзи, който владее себе си.“ Маска ли е природата? Хората, които са избрали за себе си пътя на духовността по различен начин възприемат обкръжаващата ги действителност. Ние различаваме четири основни нива на техните взаимоотношения с физическия свят. Третото ниво достигат тези, които имат кристално чисто възприятие на всеобхващащото Единство на Твореца. На […]

Нива на възприятие на действителността.

„Ако сам не знаеш, питай знаещия.“ Нива на възприятие на действителността. Да проникнем в духовния свят можем само чрез маската на физическото битие. Светът на природата скрива духовността; за това той се опитва да изглежда самодостатъчен, движейки се по отъпкания път с обнадеждаващо постоянство. Разликата между природата и чудото се състои в това, че чудесата […]

Тора – механизмът за защита.

„Съмнението е по-лошо от смъртта.“ Тора – механизмът за защита. В Йерусалимския Талмуд е описано известно положение: алахическо постановление на мъдреците може да доведе до изменения в човешкия организъм. Признавайки, че светът се формира съгласно учението на мъдреците, ние получаваме ключа за разбиране на много, на пръв поглед, загадъчни талмудически епизоди. Да приведем конкретен пример. […]

Устният Закон – Тора.

„Което е минало, минало да си остане.“ Устният Закон – Тора. И така знаейки, че Тора е първична, ние сме длъжни да попитаме: “Къде е Тора?” Нима тази първична Тора, която е източника на всички начала, която ние сега обсъждаме, е скрита в пергаментния свитък и в нищо друго? Какво конкретно имаме пред вид, когато […]

Какво е Тора?

„Тялото е слуга на душата“ Какво е Тора? Тора и нашият свят съвсем точно съответстват един на друг. Тора – това е духовното ядро, а светът е нейното физическо въплъщение. Тази връзка е добре известна, но тя има някои особености, които често не се забелязват или неправилно се тълкуват. Да разгледаме взаимоотношенията между Тора и […]

Вярата бележи хората.

„Недостатъците на хората не са написани на челата им.“ Вярата бележи хората. Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от Аллах по багра? Само на Него служим. Под “баграта на Аллах” се има предвид ислямската религия. Вярата бележи хората. Ако наблюдаваме двама души, единият от които се придържа към религията, а другият не, разликата между […]

Защо символът на исляма е полумесецът?

„Товарът, който сам си избрал, не тежи.“ Защо символът на исляма е полумесецът? Археологическите сведения показват, че преобладаващата религия в Арабия е била култът към бога на Луната. Старият завет последователно осъжда поклонението на бога на Луната (напр. Второзаконие 4:19; 17:3; ІV Царе 21:3,5; 23:5; Еремия 8:2; 19:13; Захария 1:5). Когато Израел паднел в идолопоклонство, […]

Библейско име за Бог ли е Аллах?

„Най-доброто наследство е възпитанието.“ Библейско име за Бог ли е Аллах? От изключителен интерес е да се видят съответствията между еволюцията на исляма и Римокатолическата църква, като и двете приемат езически идеи, за да спечелят хора за вярата си. Пророка Мохамед не е бил единственият, който е плагиатствал от други религии и най-вече от еврейската […]

Произход на думата „Аллах”.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ Произход на думата „Аллах”. Думата „Аллах” идва от сложната арабска дума ал-илах. Ал е определителен член и илах е арабска дума за „бог”, тоест богът. Веднага виждаме, първо, че това не е съществително собствено име, а много общо име, нещо като еврейската дума Ел (която, както видяхме, […]