// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 78 posts

Човекът, като венец на Сътворението.

„Светът не започва от нас и няма да свърши с нас.“ Човекът, като венец на Сътворението. Според библейското учение за Сътворението само на планетата Земя съществува биологичната форма на живот. Това прави нашата планета уникално небесно тяло в цялата Вселена. След цялостния творчески акт, описан в първите две глави на Библията, на Земята е създаден […]

Вярата в чудеса.

„Никое чудо не учудва повече от седмица.“ Вярата в чудеса. Едно обичайно възражение на еволюционистите към привържениците на библейския модел за Сътворението е вярата в чудеса. „Чудесата са невъзможни, тъй като те са в противоречие с природните закони“ – гласи то. Това ни задължава да отговорим на следните два въпроса: Възможни ли са чудесата и […]

Еволюция…Библия…Етика.

„По-бързо се случва това, от което се страхуваш, отколкото онова, на което се надяваш.“ Еволюция…Библия…Етика. Достоверността на библейската информация изпъква особено силно в сферата на морално – етичните взаимоотношения при човека. В тази област еволюционизмът и креационизмът представляват две коренно противоположни системи. Еволюционната теория не може да отговори на въпроса относно етиката. Еволюционният принцип за […]

Достоверност на библейската информация.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“ Достоверност на библейската информация. Ние споменахме многократно, че различните клонове на научното познание (биология, социология, етика, физика, химия и др.) не противоречат на Библията. Посочено бе, че моделът на Сътворението отговаря много по-добре на всички действителни факти във всяка област на науката в сравнение с еволюционния модел. Разрешаването […]

Защо еволюционната теория се е наложила?

„Ако сред добрите хора попадне само един лош, всички ще прекарат времето си глупаво.“ Защо еволюционната теория се е наложила? Защо еволюционната теория, въпреки антинаучния си характер, е така модерна и е станала начин на мислене на милиони хора по света? Как може да се обясни този голям успех? Ние ще споменем някои основни причини […]

Паднат ли силните, падат и техните истини.

„Който е помогнал на вижда да стане вожд, не управлява с него.“ Паднат ли силните, падат и техните истини. Днес еволюционната теория се поставя все повече под въпрос от много учени. Признава се, че тя не се изгражда на доказателствена научна база, а представлява философски начин на мислене. Повечето от факторите, върху които се гради, […]

Човекът не е животно защото.

„Какво е било, са видели дедите, какво ще бъде, ще видят внуците.“ Човекът не е животно защото. Ето някои доказателства: Цитираме учебника на Димитров и сътр.: „Белтъци, хромозоми и гени, които са еднакви или много близки при различни видове, доказват родствените връзки между видовете…Изумителна е приликата между белтъчните молекули на човек и шимпанзе. За някои […]

Животно ли е човекът?

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ Животно ли е човекът? Цитираме някои мнения от различни учебници по биология: 1) Ангелов и сътр.: „Еволюцията на човека е част от еволюцията на животинския свят. Човекът е най-висшето животно на Земята“. 2) Николова, М. и С. Китанова; „Човекът е произлязъл пряко от съвременните човекоподобни […]

Какво е инстинкт?

„Най-точният часовник е стомахът.“ Какво е инстинкт? Инстинктът е един от най-удивителните феномени в областта на биологията. Еволюционната теория дава следното определение: инстинктът е затвърден еволюционно от биологичната наследственост начин на поведение при животните и човека. В други литературни източници инстинктът се определя като „вродена способност на поведение към действието на дразнители от околната среда […]

Закони без Законодател?

„Светът не е започнал с нас и няма да свърши с нас.“ Закони без Законодател? В природата и в биологичния свят владеят закони, благодарение на които животът се запазва и регулира. Говорим за физични, химични, биологични, генетични и редица други закони. При обмяната на веществата между живите организми и околната среда действат химични и молекулярно […]