// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 212 posts

Способи на управление.

„Не трябва да се мисли! С нас е този, който ще реши всичко вместо нас!“ Структурен способ на управление. А с какви „методи“, по какви способи трябва да се управлява, тоест да се предава информационното управляващо въздействие от субекта на управление към обекта на управление? „Надясно! Ходом марш!“ – заповядва командирът на рота. И подчинените […]

Цели на управлението.

„Много хора приличат на колбаси: С каквото ги напълнят, това и носят в себе си“. А кой формира такова разнообразно управляващо въздействие върху хората? Кой управлява телевизията, системата на образование, икономиката, културата и всичко в държавата? Ако някой смята (а такива има много в „демократичната“ ни родина), че всеки ръководител на отрасъл, ведомство, предприятие и […]

Човекът – обект на управление.

„Щом аз съм те измислила, бъди такъв, какъвто аз искам!“ А може ли някакъв конкретен човек сам да се явява обект на управление? Може ли да му управляваме мислите, действията, живота? Родило се малко дете. Мама и татко му разказват добри, хубави приказки, купуват му умни, хубави книги, самите те не пият, не пушат, честно […]

Илюзии в управлението.

„Благополучието на много хора зависи не само от това, как работят, а на първо място зависи от това, как ги управляват“. Формализиране процеса на управление. Управлението винаги предполага: – субективен избор на цели на управление (съвкупност от вектори на целта); – множество обективни възможни варианти на развитие на процеса. Графично това е изобразено на схемата […]

Йерархия на управлението.

„Ти управляваш, но и теб те управляват“. След това, което беше изложено би трябвало да е очевидно, че всеки процес в Мирозданието може да се представи през управление. Всички процеси във Вселената носят колебателен характер. Електронът обикаля (т.е. колебае се) около ядрото на атома. Атомите се колебаят в молекулата. Луната се върти около Земята. Земята […]

Елементи на схемата за управление. Част 2

„Угодничеството създава приятели, истината – неприятели.“ Нека да разгледаме всички елементи, общи за всички случаи в схемите за управление. Обект и субект. Най-общ и достъпен за разбиране от всички хора е примера с управлението на автомобила. По научному автомобила в тази схема се нарича обект на управление, а водача се нарича субект на управление. Обект […]

Елементи на схемата за управление. Част 1

„Ако цялата Вселена се превърне в една държава, то как да не установи навсякъде еднакви закони.“ (К. Прутков) И така, ние се убедихме, че глобалната пирамида се руши. При което рушенето става обективно, по Закона на Времето. Това означава разбиване на сатанинската концепция за управление на човечеството. Такава ситуация изправя мислещите хора пред два въпроса: […]

В крак със „Закона на времето“.

„Ако сред добрите хора попадне само един лош, всички ще прекарат времето си глупаво.“ „Много неща за нас учените и управленческите „елити“ са непонятни, не затова, че понятията ни са слаби, а затова, че не всички неща влизат в кръга на нашите понятия“. Оттук извода е прост – на „елита“ е необходимо да разширява кръга […]

Логика на управление на обществото.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Крушението на глобалната пирамида. От всичко изложено в предишни публикации по темата за управление на обществото следват много сериозни изводи. Ще отбележим най-главните: 1. В наше време всеки човек е принуден да се приспособява под непрестанно изменящите се условия на средата, в която той живее. Ако той […]

Условия за успешен управленец.

„Без букви и граматика не се учи математика.“ Ние живеем в удивително време. Никога преди човечеството не се е оказвало в такова информационно състояние, в което то се намира сега. Това става за пръв път за цялата много хилядолетна история на човешкото общество! По-рано през целия живот на един човек и живота на едно поколение […]