// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 136 posts

Същността на съществуването.

„Ако човек знаеше всичко, с него не биха се случвали нещастия.“ За базисно определение на основите на Кабала ще приведем следната формулировка от статията на великия кабалист на ХХ в. Баал Сулам „Същност на науката Кабала“: „Какво представлява науката Кабала? Този въпрос, разбира се, възниква у всеки разумен човек. И за да му бъде даден […]

ХХI в. – човечеството в максимален егоизъм.

„Който сее паника помага на врага.“ Кабала като наука е възникнала в онова време, когато се появила необходимост от изследването на причините за ръста на егоизма у човека. Кабала утвърждава, че свойство на всичко съществуващо е егоистичното желание за получаване на наслаждение. Но по естествен начин това не е възможно да се осъществи, защото прииждащото […]

Човекът – егоистично срещу Природата.

„Дойдоха като ангели, отидоха си като дяволи.“ Исторически аспект на Кабала. Източниците на Кабала, както и на болшинството от древните учения следва да се търсят в Месопотамия – люлката на човешката култура. Неслучайно това място и днес се явява център на стълкновенията на противоборстващи си интереси. Кабала се е зародила преди около 4000 години. След […]

Желание за максимално наслаждение.

„Книгата е мост към света на знанието.“ Възприемането на света. Човек познава света с помощта на петте сетивни органа. Той прилича на черна кутия, която възприема само онова, което се постъпва в нея отвън. Информацията, доставяна от нашите сензори в затворената система, се регистрира, обработва се, анализира се. Онова, което не се улавя от сетивните […]

Развитие на желанията.

„Който има много, иска още повече.“ Съвременен подход. Обновеният подход в изложението и изучаването на Кабала започнал да се сформира през XX в. Методика за духовното постигане, годна за съвременния човек, успял да създаде великият кабалист, практически наш съвременник, Й. Ашлаг, получил името Баал Сулам по наименованието на своя коментар „Сулам“ на „Книга Зоар“. Освен […]

Епоха на Просвещението.

„Очите само виждат – решава сърцето.“ Кабалистичните книги, написани след РАШБИ, чак до епохата на АРИ20 (XVI в.), не били лесни за възприемане. В тях отсъства последователност на изложението и единство на езика. Всеки кабалист е писал със собствен маниер, скривайки истинския смисъл, използвайки най-различни начини на писане. Така продължавало до времето на РАМАК, който […]

Егоистичното развитие на човека.

„Лакомията замъглява разума.“ Ученици на Адам били единици. Авраам имал вече няколко десетки. Постепенно, към периода на Египетското робство, тази група от единомишленици достигнала огромно число – 600000 мъже, и всички те се намирали на нивото на постигане на Висшия свят. Раждало се момче, отглеждали го, учили го да чете, да пише и го възпитавали […]

Последните дни на седмицата.

„Да грешиш е човешко, но да упорстваш в грешките е позор.“ Пети ден. И казал Всесилният: „Да загъмжи водата от гъмжило живи същества и птици да летят над земята по пространството небесно.“ И сътворил Всесилният големи морски животни и всички живи същества, влечуги, с които гъмжала водата според рода им и всички птици крилати според […]

Първите дни на седмицата.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова е по-светъл денят.“ „В началото създал Творецът небето и земята…“ – тук се говори за сътворението на две свойства: егоистичното и алтруистичното. С помощта на алтруистичното свойство на „небето“ се поправя егоистичното свойство на „земята“ – на душата. Целият процес на поправяне се осъществява в течение на седем състояния, наричани […]

Петокнижието Тора.

„У всеки човек началото на живита предвещава неговия край.“ Периодът от историята, последвал след Авраам, не ни е оставил писмени източници на кабалистичното знание. Възможно е неговите потомци – Исаак (Ицхак), Яаков и кабалистите от периода на Египетското изгнание – да са внасяли своята лепта в разработването на тази наука, но резултатите от техните усилия […]