// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 246 posts

Управлението не е „игра на рулетка“.

„Както ти се отнасяш към другите, така и те ще се отнасят към теб.“ „Играта на рулетка“ във Вселената. Ще съпоставим по преди разгледания процес на игра на рулетка с процесите, протичащи в Мирозданието. Тогава в Мирозданието участници в играта ще бъдат: 1. Рулетката – вероятностните предопределености, които са подчинени на природните процеси. 2. Попадащите […]

Интелект, управление, тайни.

„Ум без разум е беда.“ Интелект (лат. intellectus разбиране) – разум, разсъдък, способност на човека за абстрактно мислене. Такова разбиране за интелекта дават речниците на чуждите думи. При това обикновеното съзнание на доста много хора е изгубило смисловото различие между словата „ум“, „разум“, „разсъдък“, „съобразяване“, „абстрактно мислене“. Хайде от позицията на всичко изложено горе да […]

Схеми на управление.

„Целта е нищо, движението е всичко“. В крайното обобщение може да има само три схеми на управление: 1. Схема на програмно управление. 2. Схема на програмно – адаптивното управление. 3. Схема на предиктор – коректор (предуказател – поправчик). Всичките три схеми ние ще ги разглеждаме и сравняваме по-между им от две изходни положения: – С […]

Супер системи и без структурно управление.

„Ние размишляваме, докато се управляваме. Самовластието от политическия ред стана метод на нашето мислене. Произволът се пресели от Свода закони в нашия мозък“. Първично понятие за супер системи. На рисунка 12–50 е изобразен фрагмент на супер система. Рис. 12–50 В този фрагмент са изобразени само няколко елемента, а в супер системата може да има доста […]

Как се постигат „леви цели с десни политики“.

„По-лесно е да държиш юзди, отколкото лоста за управление“. Затворена система на управление. В „Голяма съветска енциклопедия“ (ГСЕ) издание 3 том.9 стр. 325 се дава такова определение: “Затворена система на управление, е система на управление, в която управляващото въздействие се формира във функция от отклонение от стойността на управляемата величина от нужния закон за нейното […]

Как да оценим качеството на управление?

„Повече от това, което можеш, няма да направиш.“ Качеството на управление. В най-най-елементарно първоначално разбиране под качество на управление може да се смята „вектора на грешката“. Ние по-преди вече разгледахме това, че всеки процес на управление носи в себе си „вектор на целта на управление“, който във всеки текущ момент от времето съответства на „вектора […]

Разрешаване на конфликтни ситуации.

„Ако сред добрите хора попадне само един лош, всички ще прекарат времето си глупаво.“ Чувство за мяра. В тълпо –“елитарното“ общество непрестанно възникват конфликти между различните процеси, протичащи всеки под своето управляващо начало, тоест под въздействие на своите управленци. Спомнете си конфликта във вашия град. Хората имаха свои частни домове и строяха там свои „райски […]

С какво и как да измерим управленския труд?

„А където пастирът е глупак, там и кучетата са глупави“. Производителният труд може да се измери. Стругарят изрязал детайл, контрольорът измерил неговите размери с шублера, и ако тези размери съответстват на зададените, то детайла се смята за хубав и се допуска към по-нататъшно използване. Колкото по-точно съвпадат размерите на детайлите шлифовани от стругаря по зададените […]

За органите на властта и управлението.

„С чужд ум дълго не можеш да преживееш.“ Божия промисъл и Божията допустимост. „Варианти – вариантни“, „предопределения – предопределени“, но понякога в живота става съвсем не това, на което сме разчитали, което сме предвиждали и на което сме се надявали. Защо се получава така? В какво се състои тук работата? Човек има определен „праг на […]

За това в Харвард не се учи.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Как да се реагира на прогнози и пророчества? Как трябва управленеца, а и въобще всеки човек, да реагира на факта на получаване на прогноза и пророчество: 1. Не трябва да се игнорират прогнозите и пророчествата. Троянците не повярвали на Касандра, отнесли се пренебрежително – и Троя изчезнала. 2. […]