// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 162 posts

Тайната на „обрезание господне“.

„… и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен“. (Кн. Битие). В т.нар. „свещени“ книги е скрита загадката на много велики тайни. Да се обърнем към Библията – Книгата на Свещеното Писание за Стария и Новия Завет. В Книга Първа на Моисей „Битие“ (цитираме от изданието на Московската Патриаршия от 1990 г., осъществено […]

Глобалната пирамида на „световния ред“.

„Всяка жаба да си знае гьола“. Ако вземете едно доларова банкнота и внимателно я разгледате (вж. рис. 5–1), то на едната й страна ще видите изображение на пирамида с отсечен (обрязан) връх, която сияе лъчи, излизащи от нея. Рис. 5–1 В този отсечен триъгълник / покрив стои „масонското око“. А по-долу, под покрива, стои „мавзолея“, […]

Противопоставяне на принципа „Разделяй и владей“.

„И невъзможното е възможно“. (А. Блок). Ако замислящият се читател съпостави съдържанието на всички изложени по-рано документи и изказвания със случилите се за последните години събития в СССР – Русия, то той без особен труд ще види практически стопроцентовото съвпадение. От там мислещият човек сам може да си отговори на много въпроси, при това трябва […]

Програма за разрушаване на националната държава.

„Лошо е да попаднеш в блато, но още по-лошо е да останеш в него.“ Доктрина на Алън Далес. „Ние хвърляме всичко, което имаме, всичкото злато, всичката материална мощ и ресурси в посока на затъпяването и оглупяването на хората. Човешкият мозък, съзнанието на хората е способно да се изменя. Посявайки хаос в Русия, ние незабелязано ще […]

Тайните планове за превземане на Русия.

„Безумие е да се мисли, че злите не вършат зло“. (Марк Аврелии) Корените на кризата в Родината (Русия) ни не са в това, че на нас нещо не ни достига. Ние имаме всичко! Имаме минерални и енергийни ресурси, имаме поля, гори и реки, имаме трудолюбив и добър народ и опитни и умели управници. Западната регионална […]

Библейска концепция за управление.

„Ти от векове си непонятна за чуждоземни мъдреци …“. В глобалния исторически процес в хода на концентрацията на управлението на регионално ниво, върху планетата Земя са възникнали четири регионални цивилизации: – западна цивилизация, в която доминира библейската култура. Думата „запад“ в превод от древно египетски означава „преизподня“; – източна цивилизация, в която доминират различни направления […]

Концепции за развитие на Човечеството.

„В училището на живота няма ваканции.“ В Концепция за Обществена Безопасност (КОБ) убедително е показано, че в хода на историята от появата на човека на планетата Земя винаги се е развивал процес за концентрация на управлението на производителните сили на обществото, получил в наше време названието „глобализация“. Този процес, както започнаха да го разбират днес […]

За кого и за какво „Устойчивото развитие“ е важно.

„Издири всичко за началото и тогава ще разбереш много неща.“ Информационно лекарство. Оказва се, че „световно правителство“ действително съществува и управлява държавите и народите на Земята вече не едно столетие. От тези публикации читателите ще узнаят не само фактите, потвърждаващи съществуването на такова правителство, но ще научат за неговите тайни методи и начини на управление […]

Просвета за българите.

„Туй, що виждаме ний – видимост е само една, Далеч от морската повърхност е дъното, Предполагайки несъщественото за явно в света, Защото тайната същност на нещата е невидима.“ (Омар Хаиям) Просвета за тълпата. Просвета за елита. Просвета за глобалният предиктор. Съществува мнение, че тълпата не обича да чете и не обича книгите. Съществува мнение, че […]

Условие за съществуване на човека.

„Хубаво нещо е човекът, стига да е човек.“ Цитати от статии на Баал Сулам. Човек е създание социално. Той може да удовлетвори жизнените си потребности само с помощта на ближния. Затова съпричастността с многото е задължително условие за съществуването му. Факт е, че индивидът е безпомощен в самостоятелното удовлетворяване на своите потребности и се нуждае […]