// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 130 posts

Егоистичното развитие на човека.

„Лакомията замъглява разума.“ Ученици на Адам били единици. Авраам имал вече няколко десетки. Постепенно, към периода на Египетското робство, тази група от единомишленици достигнала огромно число – 600000 мъже, и всички те се намирали на нивото на постигане на Висшия свят. Раждало се момче, отглеждали го, учили го да чете, да пише и го възпитавали […]

Последните дни на седмицата.

„Да грешиш е човешко, но да упорстваш в грешките е позор.“ Пети ден. И казал Всесилният: „Да загъмжи водата от гъмжило живи същества и птици да летят над земята по пространството небесно.“ И сътворил Всесилният големи морски животни и всички живи същества, влечуги, с които гъмжала водата според рода им и всички птици крилати според […]

Първите дни на седмицата.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова е по-светъл денят.“ „В началото създал Творецът небето и земята…“ – тук се говори за сътворението на две свойства: егоистичното и алтруистичното. С помощта на алтруистичното свойство на „небето“ се поправя егоистичното свойство на „земята“ – на душата. Целият процес на поправяне се осъществява в течение на седем състояния, наричани […]

Петокнижието Тора.

„У всеки човек началото на живита предвещава неговия край.“ Периодът от историята, последвал след Авраам, не ни е оставил писмени източници на кабалистичното знание. Възможно е неговите потомци – Исаак (Ицхак), Яаков и кабалистите от периода на Египетското изгнание – да са внасяли своята лепта в разработването на тази наука, но резултатите от техните усилия […]

История на развитието на Кабала.

„Казаното се забравя, написаното остава.“ „Отворете тези книги и там вие ще намерите всички добри пътища на живота, които ще се разкрият в края на дните. Има възможност да се изучава историята на миналото, благодарение на която ние поправяме историята на бъдещето. Всичко това аз приемам толкова близко до сърцето, че не мога повече да […]

Често задавани въпроси – 7, 8, 9, 10, 11.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ 7. Как разглежда Кабала понятието „време“? Отговор: Тъй като ние говорим за силите, въздействащи на цялото мироздание, ние си служим с понятията „разум“, „желание“, „информация“ и нямаме предвид тялото. По такъв начин трябва веднага да се договорим, че Кабала не споменава нито за онова, което се намира […]

Често задавани въпроси – 3, 4, 5, 6.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ 3. Къде пребивава душата в периода между въплъщенията? Отговор: Душата между въплъщенията – това е „Азът“ на човека, той не изчезва. Смъртта засяга само тялото, а „Азът“ остава отвъд неговите предели с усещането, че той съществува в друга реалност. Нещо подобно усещат хората, преживели клинична смърт. Дошли […]

Често задавани въпроси.

„Празен е онзи, който е пълен само със себе си.“ В какво се състои разликата между Кабала и източните учения? Отговор: Разликата между източните учения и Кабала се състои в това, че те са изградени върху изкореняването на желанията, върху отказа от тях или свеждането им до минимум. Кабала учи, че желанията не трябва да […]

Митове за Кабала – 8, 9, 10.

„Противопоставяй се на първите изкушения.“ Мит 8: За изучаването на Кабала е необходимо предварително да се изучи Тора (Петокнижието) и да се получи религиозно възпитание. Отговор: За да се пристъпи към изучаването на Кабала не е необходимо да се притежават някакви специални предварителни знания, защото Кабала е наука, предоставяща възможност да се установи връзка с […]

Митове за Кабала – 5, 6, 7.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“ Мит 5: Кабала предсказва бъдещето на човечеството. Отговор: Кабала свидетелства за това, че ако ние не започнем да осъществяваме програмата за поправяне, то ни очаква възможността за трета и четвърта световна ядрена война, в резултат на които ще останат буквално няколко милиона души, но те все пак ще изпълнят […]