// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 76 posts

Библейско име за Бог ли е Аллах?

„Най-доброто наследство е възпитанието.“ Библейско име за Бог ли е Аллах? От изключителен интерес е да се видят съответствията между еволюцията на исляма и Римокатолическата църква, като и двете приемат езически идеи, за да спечелят хора за вярата си. Пророка Мохамед не е бил единственият, който е плагиатствал от други религии и най-вече от еврейската […]

Произход на думата „Аллах”.

„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“ Произход на думата „Аллах”. Думата „Аллах” идва от сложната арабска дума ал-илах. Ал е определителен член и илах е арабска дума за „бог”, тоест богът. Веднага виждаме, първо, че това не е съществително собствено име, а много общо име, нещо като еврейската дума Ел (която, както видяхме, […]

Името на Бог в Библията.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“ Името на Бог в Библията. Бог в Стария завет е познат като ЙХВХ, а когато се поставят правилните гласни – Йахве. Това се превежда като „Самосъществуващият” и е производна на еврейската дума хавах, която означава „съществувам”. Както Аллах е името на бога от Свещените Писания на мюсюлманите […]

Провъзгласяване на пророка – говорител.

„Рождението е път към смъртта.“ Провъзгласяване на пророка – говорител. И Господ рече на Моисея: виж, Аз те поставих за Бог фараону; а брат ти Аарон ще бъде твой пророк; ти ще (му) говориш всичко, що ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона, да пусне синовете Израилеви от земята си. И слезе […]

Явяването на Господ.

„Сърцето няма да се убеди в това, което не се говори от сърце.“ Явяването на Господ. Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, Мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори […]

Заветът на Бог.

„Ако живееш много, много неща ще видиш.“ Заветът на Бог. И живя Иосиф в Египет, той и бащината му челяд; а Иосиф живя всичко сто и десет години. И видя Иосиф деца от Ефрема до трета рода, също и синовете на Махира, син Манасиев, се родиха Иосифу на коленете. Тогава Иосиф каза на братята си: […]

Достоверност на библейската информация.

„Който не знае нищо, вярва на всичко.“ Достоверност на библейската информация. „Еволюция или Сътворение – какво казва науката“ може да бъде обобщено в следните два основни извода: 1. Еволюционната теория противоречи на науката и на човешката опитност. По убедителен начин беше доказано, че еволюционната теория както по времето на Дарвин преди 140 години, така и […]

Уникалност на Библията.

„Казаното се забравя, написаното остава. Една книга хиляди хора учи.“ Уникалност на Библията. Освен вече споменатите научни основания за достоверността на Библията ние ще споменем и някои впечатляващи свойства, които притежава тази Книга и които са друго мощно доказателство за нейната достоверност. 1) Необикновен произход и уникално съдържание. Има нещо необикновено в произхода и съдържанието […]

Човекът, като венец на Сътворението.

„Светът не започва от нас и няма да свърши с нас.“ Човекът, като венец на Сътворението. Според библейското учение за Сътворението само на планетата Земя съществува биологичната форма на живот. Това прави нашата планета уникално небесно тяло в цялата Вселена. След цялостния творчески акт, описан в първите две глави на Библията, на Земята е създаден […]

Вярата в чудеса.

„Никое чудо не учудва повече от седмица.“ Вярата в чудеса. Едно обичайно възражение на еволюционистите към привържениците на библейския модел за Сътворението е вярата в чудеса. „Чудесата са невъзможни, тъй като те са в противоречие с природните закони“ – гласи то. Това ни задължава да отговорим на следните два въпроса: Възможни ли са чудесата и […]