// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 147 posts

Намерение и необходимост.

„Пърово идва нуждата, а не хубавите дни. Нуждата не признава закон.“ С изчезването на намерението човек умира. Известният кабалист от миналия век Баал Сулам пише, че жизнената сила се определя изключително от намерението. Колкото по-голямо е желанието на човек да вземе всичко от този свят, толкова по-интензивно той съществува в него, толкова активно възприема и […]

Какво е Егоизмът.

„Човек, който живее само за себе си, и след смъртата си е ненавиждан.“ Закон за взаимодействие. Нашият свят е единен организъм, всички елементи на който се подчиняват на общ закон. За опазването на живота на всеки един организъм е необходимо да се обезпечава и поддържа съществуването на всяка клетка и всеки орган. Независимо от това, […]

Наука за получаване на наслаждения.

„От радост и старците с бабичките младеят> „Земни“ и „духовни“ органи на чувствата. Ние се раждаме с пет органа на чувствата: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Чрез тях ние получаваме в себе си, като в черна кутия, някаква информация отвън. Информацията, преминавайки през мозъка, се обработва и се дава като съвкупна картина на обкръжаващия […]

Какво е духовно желание?

„Знанието и опитът правят човека мъдър,“ Ако първите четири категории на желанията (желание на тялото – към храната, към покрива, към плоденето; желание към богатството; желание към власт, почит; желание към знания), са ни напълно понятни и осезаеми, то за духовното желание нямаме никаква представа. Човек не знае, че духовното желание е такова дотогава, докато […]

Развитие на човешките желанията.

„Твърде силното желание не се съобразява с благоразумието.“ Развитието на човечеството в течение на хиляди години от неговото съществуване – това е развитие и реализация на различни нива на желанията. Именно желанията и намирането на начини за тяхното удовлетворяване определят това или онова ниво на развитие на цивилизацията и на всичко, което ние наричаме технологичен […]

Системата Адам – духовна конструкция.

„Всеки човек е равен на самия себе си.“ Целта на Висшата сила се състои в това да създава равно на Себе си творение. Доколкото съвършенството на Твореца се изразява в отдаване и любов, то и творението е задължено да достигне същото състояние. Намирайки се на по-ниско ниво по отношение на Него, то трябва да премине […]

Какво е „език на клоните“?

„Грамотността е втори език“. Когато става дума за Висшия свят, независим от понятията за време, място, движение, ние нямаме думи за неговото описание, защото нашият речник е изграден върху усещанията на нашите земни сетивни органи. Висш свят се нарича светът, който се намира извън обичайните представи, поместващи се в понятията „време, място, движение“. Ние мислим […]

За черното и бялото.

„Азбуката е стъпало към мъдростта.“ Терминология и смисъл на буквите. Вие вече получихте някаква представа за „езика на клоните“, с който си служат кабалистите. Ние знаем, че Висшият и нашият свят са паралелни един на друг и всичко, което съществува във Висшия свят, низхожда в нашия свят. Във Висшия свят се зараждат всички събития, низхождащи […]

Човек – време, движение, пространство.

„Който пълзи на колене, плюят му на главата.“ Всички светове, включително и нашият, и обектите, намиращи се в тях, се обединяват в единния Замисъл на Твореца – да се даде безкрайно напълване на творението – душа. Душата на човека е творение и се състои от два компонента – светлина (наслаждение) и съсъд (желание за това […]

Спираш движението – прекратяваш живот.

„По-добре да куцаш, отколкото да седиш неподвижно.“ Основи на терминологията в Кабала. Кабала е практически метод за постигането на природните закони и поради това кабалистите в своите обяснения са принудени да използват само такива имена, названия и термини, които отговарят на условието за реално съответствие на обозначаваните обекти и явления. В много науки не е […]