// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 178 posts

Йерархия на управление във Вселената.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Пълна мяра и частни мерки. Вселената, няма нито „начало“, нито „край“ (вечна и безкрайна), притежава цялата пълнота сведения за самата себе си – пълна мяра. А ние черпим знания от Вселената по пътя на усвояване на частните мерки. Всички знания, които притежава човечеството, като цяло […]

Процес на триединство – материя, информация, мяра.

„Светът съществува за човека, човекът живее за света.“ Материя. Всичко във Вселената се състои от материя. Това го признават всички. Но във Вселената абстрактна материя не съществува. Материята се представя във вид на пет агрегатни състояния: 1. Твърдо; 2. Течно; 3. Газообразно; 4. Плазма. Всичко това е така наричаната „видима материя“, „видим свят“, с изключение […]

Мяра-Информация-Материя.

„Всеки на свой госод се моли.“ Формиране на Славянската вяра. Древно руското жречество е притежавало цялостно световъзприятие. Славянската Вяра се е формирала на базата на мъдрост и знания, получени от нашите предци чрез съзерцаване на явленията в природата и на всичко съществуващо, достъпно за сетивата и за разбирането на човека в процеса на неговото развитие. […]

Кой управлява обществените процеси?

„Ако не поправиш злото, то ще се удвои“. Светата Троица в природата. Кое е първично: материята или съзнанието? Да се обърнем към първоизточника. В „Книга за начално четене“ на В. Водовозов, която бе предназначена за самообразоване на „простите хора“ в Русия, в главата за възприемането на мирозданието при древните египтяни четем: „Най-главната каста, управляваща всички, […]

Правилата на живота?

„Истината рано или късно все едно ще излезе наяве, и лъжата ще бъде потъпкана в прахта“. Калейдоскоп. Хората смятат, че наоколо е хаос. Нищо не е свързано с нищо. „Камъчетата“ – събитията на този калейдоскоп се изменят около собственото „аз“ на такъв човек по мярата на това, как се „върти“ живота и „подхвърля“ нови факти, […]

Тайно оръжие против Човечеството.

„Лъжата се храни с истината“. За сметка на какво в продължение на столетия „жреците“ – демони и техните наследници от времето на древен Египет са успявали да утвърдят в милиони хора животински тип психика и психика на био робот – зомби и да не им дават възможност да тръгнат към формиране на човешки тип психика? […]

Проблеми и задачи на глобализацията.

„Понякога и дяволът се позовава на свещеното писание, за да постигне своите цели.“ Идеологическа основа на фашизма. След революцията през 1917 г. същият този фашизъм се опитваше да продължи в нея своето съществуване, но вече по премълчаване под прикритието на марксистката теория. Все пак обаче стана „пречупване“. Болшевишката линия на тълкуване на марксистките текстове под […]

В какво общество живеем?

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“ Условия за съществуването на фашистко общество. Същността на фашизма като такъв (независимо как го наричат, с какви идеи се прикрива и с какви методи се осъществява властта в обществото) – е в активната и пасивна поддръжка от тълпата „малки хора“ – по идейна убеденост на тях самите […]

Световното задкулисие и справедливо жизнеустройство.

„Ако агнетата тръгнат с хиената, няма да доживеят до зрялост.“ „Насилието не може да бъде осъществено от един човек над милионите, а само над преобладаващото мнозинство, единомислещо в своето невежество“. (Л. Н. Толстой) „Фашизъм“ – от латинската дума „фасция“. Фасция – това е сноп пръти с втъкната в средата му брадва и завързан с ремъци. […]

Организация на живота в обществото.

„Ако сред добрите хора попадне само един лош, всички ще прекарат времето си глупаво.“ Национално самосъзнание – осъзнаване от хората, обществено своеобразната (уникалност) култура на своя народ и нейните различия от културите на други народи, също притежаващи своеобразие и значимост в общата за всички народи история на Човечеството. Национализъм – това е осъзнаване на отделен […]