// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 84 posts

Налагане на демокрацията „отдолу“.

„В тълпата човек не се наяжда, но и не гладува.“ Макар мозъчните тръстове да се представят като защитници на политическата парадигма за прехода, разбран като демократизиране отгоре (конституционни реформи, законодателна система, политически институции), те са също онези, които легитимират и конструират идеята за демократизиране на обществото отдолу. „Без активно, способно и силно гражданско общество няма […]

Гражданина от село Миндя.

„И от колиба може да излезе велик мъж.“ Директорът на ЦСП Евгений Дайнов се представя като „гражданин на село Миндя, който избира ректора на Оксфордския университет“. Действително неговият постоянен адрес е в това малко село от 320 души, разположено далеч от столицата. „Синият шаман“ на българския преход е поласкан от прякорите („Евгений от Миндя“, „графът […]

Управление и гражданско общество.

„Почестите променят нравите.“ Представянето на гражданското общество като специфична национална традиция, идея, диаметрално противоположна на тази за вноса на демократичните практики от чужбина, е в сърцевината на теоретичните рефлексии на проекта на ЦСП „Гражданското участие в публичните политики и локалното развитие“, финансиран от Американската агенция за развитие. Опозицията държава / гражданско общество се сдобива със […]

Приказката за демократичния преход.

„Истината е горчива, лъжата – сладка.“ Новият социален договор. Книгата на директора на ЦСП Евгений Дайнов „Политическият дебат и преходът в България“, перфектно илюстрира привидното противоречие в дискурса за прехода на експертите на мозъчните тръстове. На една и съща страница срещаме пасажи, които защитават идеята, че преходът е процес, започнат и подтикван от външни фактори, […]

Българския елит срещу народа.

„Добре е да се говори, но ако има и какво да се чуе.“ Недостатъчността на демократичната култура на българския народ е причината, поради която според българските мозъчни тръстове преходът е процес, който трябва да бъде ръководен и насочван от елита. Идеята на проекта „България в XXI в.“ е тъкмо мобилизирането на „българския елит“ срещу популистките […]

Традиция – Модерност.

„Мъдрия нищо не прави, без да помисли.“ Всъщност до Иракската криза проектът за европейска интеграция се свързва с „цивилизационен проект“ за модернизация на българското общество според западния модел, без да се прави разлика между европейския и американския модел. „България в XXI в.“, колективен сборник на експерти, събрани от ЦСП в рамките на проект, финансиран от […]

Изток или Запад.

„Там, на отсрещния бряг, се намира демокрацията на другите…“ Г. Фотев. Да избираш между минало и бъдеще, между комунизъм и капитализъм, между дясно и ляво означава да избираш между Изток и Запад, където Изтокът се превръща в символ на традиционното (православно и балканско), националистическо („сърбизиращо“) и дори тоталитарно („русизиращо“) общество. Идеята за Запада обаче, който […]

Ляво – Дясно.

„Лошо е да паднеш в блатото, но още по-лошо е да останеш там.“ Според експертите на мозъчните тръстове опозицията комунизъм / капитализъм, разположена на същата тази ос минало – бъдеще, се олицетворява от политическото противопоставяне ляво – дясно. До 2001–2002 г. доминиращата теза в тези среди е, че „не съществува ляв преход“. Проф. Георги Фотев, […]

Ангели – хранители на Промяната.

„Богатство и знания заедно не се срещат.“ Общество пред „цивилизационен избор“. Понятието преход се използва, за да се обозначи всичко това, което се случва в страните от Източна Европа след падането на Берлинската стена, довело до откъсването им от комунизма и от съветското попечителство, както и поемането им по пътя на демократичното развитие и модернизацията […]

Агенти и актьори на прехода.

„Има ли пари – и по небето може да се премине.“ Регионалните инициативи, подкрепени от Съединените щати и Европейския съюз. Европейският съюз и Съединените щати са двата главни чуждестранни актьора, които финансират и структурират балканското сътрудничество, като ту действат като партньори, ту се сблъскват като конкуренти за територии и полета на влияние. След Дейтънските споразумения […]