// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 102 posts

Правила на Сорос за подчинение.

„Водата измива всичко освен безчестието.“ От 2000–2001 г. фондацията обявява политика на оттегляне от функциите на донор и на спонсор на програми. Джордж Сорос започва нови приключения на демократичния преход: Молдова, Беларус, бившите съветски републики в Централна Азия, и ограничава финансовото си участие в страни като България, които се подготвят да влязат в Европейския съюз […]

Пряка връзка на НПО с „Отворено общество“.

„Който щади лошите, вреди на добрите.“ Без да са считани за директни творения на „Отворено общество“, много други мозъчните тръстове или НПО, приближени до средите на мозъчните тръстове, са създадени от членове или от експерти на фондацията. Тяхното раждане и оцеляване често са подпомагани от „Отворено общество“, както и с капитала от връзки и с […]

Децата на „Сорос“ в България.

„В тъмнина е нужна светлина, в беда – ум.“ Когато мислим за мозъчните тръстове, се сещаме веднага за Сорос. Не можем да си представим експертите без Сорос… (М.П). Институт „Отворено общество“, който се установява в България почти веднага след началото на прехода, се намира на върха на пирамидата на НПО, които в голямата си част […]

Държава в държавата.

„Хората на драго сърце вярват на това, на което се надяват.“ Още от 1990 г. фондация „Сорос“ (както и институт „Отворено общество“ в Ню Йорк и Будапеща) финансират дейностите на голяма част от българската интелигенция, изоставена на ръба на бедността от фалиралите държавни институции. Чрез мрежа от местни клубове във всички големи градове в България […]

Обожавани и мразени.

„Празна ръка не ближат.“ След „втората демократична революция“ експертите Огнян Минчев и Евгений Дайнов и в по-малка степен Иван Кръстев стават известни в публичното пространство. Телевизионните зрители ги наричат „сините гурута“, или „сините шамани“. През периода 1997–2001 г. „шаманите“ се появяват почти всяка събота вечер в най-гледаните предавания като „Панорама“ и разпространяват своите анализи за […]

Политически и консултантски кариери.

„Лицемерието е по-лошо от ненавистта.“ Преди да основат своите мозъчни тръстове, някои експерти вкусват директно от политиката в редиците на СДС. Така преди да участва в образуването на икономическия си мозъчен тръст, Александър Божков е депутат и член на Националния координационен съвет на СДС. В периода на „втората демократична революция“ той става вицепремиер в служебното […]

„Шаманите“ на втората демократична революция.

„Не всичко което блести е злато.“ Раждането на мозъчните тръстове като такива е тясно свързано с политическите събития от средата на деветдесетте. Според лидера на ЦСП Евгений Дайнов става дума за период на криза на демократичния преход, през който „носталгията по миналото кара българското общество да се губи по погрешни пътища“. В една статия на […]

Кръгът „Желев“ и фондация „Науман“.

„От живота трябва да се вземе всичко, което той може да даде.“ „Съюзът на демократичните сили“ (СДС), който е създаден през 1989 г., събира представителите на различни дисидентски движения – „Екогласност“, „Клуб за гласност и преустройство“, няколко новородени политически партии и синдикални движения като „Подкрепа“. Професор Желю Желев, лидер на демократичната опозиция (въплътена в коалицията […]

Клонирането на ЦИД.

„Не съди човека, а навиците му.“ Оттеглянето на много експерти от мозъчния тръст „майка“ бележи засилването на политизацията, началото на специализацията и на образуването на професионална среда на българските мозъчните тръстове, които през първите години на прехода, а и чак до края на деветдесетте се идентифицират с идеята за скъсването с комунистическото минало. ЦИД, който […]

Преходът – лъжа и измама.

„Преоблякъл се Илия, пак в тия.“ Призраците на изчезнали посолства. „Лично участвах в преместването на мебелите от стария в новия офис. Взехме мебелите от предишното източно германско посолство. Самата сграда принадлежеше на БКП и на корейското посолство, точно срещу Министерството на външните работи“ Антоний Тодоров. Преместването на ЦИД, на първия български мозъчен тръст, в бившото […]