// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 84 posts

Клонирането на ЦИД.

„Не съди човека, а навиците му.“ Оттеглянето на много експерти от мозъчния тръст „майка“ бележи засилването на политизацията, началото на специализацията и на образуването на професионална среда на българските мозъчните тръстове, които през първите години на прехода, а и чак до края на деветдесетте се идентифицират с идеята за скъсването с комунистическото минало. ЦИД, който […]

Преходът – лъжа и измама.

„Преоблякъл се Илия, пак в тия.“ Призраците на изчезнали посолства. „Лично участвах в преместването на мебелите от стария в новия офис. Взехме мебелите от предишното източно германско посолство. Самата сграда принадлежеше на БКП и на корейското посолство, точно срещу Министерството на външните работи“ Антоний Тодоров. Преместването на ЦИД, на първия български мозъчен тръст, в бившото […]

„Американската връзка“.

„Който не знае да се преструва, не знае да управлява.“ Анализът на двата разказа показва, че интервюираните настояват много да се отбележи личната заслуга на „групата приятели“, на „младите демократи“, които са мобилизирали всичките си компетенции в полза на новата инициатива. Фигурата на експерта Иван Кръстев вече се появява чрез повтарящия се мотив, характеризиращ личността […]

Група приятели – другари.

„Където са приятелите там е богатството.“ Приятелският и спонтанен характер на първите стъпки на мозъчните тръстове е тема, която се появява при всички мозъчните тръстове, за които се говори в настоящето проучване. Разказите на Тихомир Безлов и Антоний Тодоров за първите стъпки на ЦИД акцентират върху неформалния характер на инициативата на група приятели, към които […]

Привилегированите бунтари на системата.

„Лицемерието е по-лошо от ненавистта.“ В действителност тези „момчета“ – „Иван Кръстев, Деян Кюранов и Генчо Дайнов“, – които поемат по пътя на експертизата и на мозъчните тръстове, до един са деца на номенклатурата, макар и по време на разговори с тях да избягваха да говорят за социалния си произход. Бащата на Иван Кръстев – […]

Кой кой е в „интелектуалната оргия“.

„Пременил се Илия, пак в тия.“ Случаят на Деян Кюранов (членството му в мозъчния тръст ЦЛС, в Клуба за гласност и преустройство, свързаността му с дейността на Екогласност и социалният му произход) е един от най-интересните примери за сложните връзки между номенклатура, дисидентство и мозъчните тръстове. Неговият път след 1989 г. пресича почти всички среди […]

„Интелектуална оргия“ под заслона на властта.

„Няма по-голям лъжец от онзи, който говори за себе си.“ Българската интелигенция, която участва активно в процеса на десталинизация през петдесетте и шестдесетте години на миналия век, продължава да поддържа климат на критична рефлексия спрямо системата през цялата комунистическа епоха. При това тя така и не поражда организации за вътрешна идеологическа съпротива срещу социализма, подобни […]

Интелектуалците и всеядните НПО.

„Слагай в устата си толкова, колкото можеш да преглътнеш.“ Думата „мозъчни тръстове“ не е навлязла във всекидневния език в България, нито пък във Франция, за разлика от много други страни. Дори в академичните, политическите или не правителствените среди се нуждаят да им се обяснява нейния точен смисъл, въпреки че може би са чували, но не […]

Театърът на българските анализатори.

„Лошите нрави развалят добрите дела.“ Теорията „хем си вътре, хем си вън“, непрекъснатото преобръщане на отношението вътре / вън, променящото се позициониране на мозъчните тръстове ту като агенти, ту като актьори на прехода, ту като вносители, ту като износители на знание и на ноу-хау, се оказват важни ключове за разбирането на легитимационните стратегии в национален […]

Световната банка в защита на американските интереси.

„Господарските права – дяволска трева.“ Себепредставянето на мозъчните тръстове като притежатели на локално знание е съществен елемент от дискурса за оправдаване на ролята им на градители на демокрация, адаптирана към специфичните национални контексти. Познанието и демократичното ноу-хау вече не се представят като резултат от трансфер от Запад на Изток, а като диалектически обмен, при който […]