// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 108 posts

Българските медии и политическото им влияние.

„Морето се вълнува от ветровете, народът – от казаното по медиите.“ Формулировката „медиатизирани медиатори“ е вид тавтология. Използваме я, за да подчертаем до каква степен българските медии осигуряват отзвук на посланията на експертите на мозъчни тръстове. Тази част, която се базира на наблюдения (предавания по радиото и по телевизията, четене на вестници, наблюдения в ЦЛС […]

Появата на нова десница – ГЕРБ.

„За затвора пътищата са много, а от него навън – само един.“ Създадена през ноември 2002 г., асоциацията „Глобална България“ има за цел да „превърне обществото в същински фактор при вземането на решения в политическата и икономическата област“, да промени гледната точка на обществото за глобализацията като му покаже „не какво можем да загубим, а […]

Двойната игра на мултинационалните компании.

„Не всички истини са за казване.“ Либерализиране на националния пазар. В своята статия И. Кръстев обяснява, че „в началото не е Transparency, а Държавният департамент на Съединените щати“. С идването на власт през 1993 г. на администрацията на президента Клинтън, чийто афиширан приоритет е развитието на американските пазари по света, въпросът за криминализирането на корупционните […]

Кръстоносният поход срещу корупцията.

„Нехванатия крадец – султан.“ Борбата срещу корупцията и сивата икономика. След 1997–1998 г. всички български мозъчни тръстове се ангажират в инициативи за борба срещу корупцията, основно чрез „Коалиция 2000“, която започва дейността си през 1997 г. Към тези инициативи се присъединява и българският филиал на международната организация „Transparency International“, създаден през 1998 г. „Коалиция 2000“ […]

За кого работят „експертите“?

Когато реч държи лисицата, нека добре да я обмислят петлите.“ Вслужба на новата пазарна икономика. Всички български мозъчни тръстове посвещават част от дейността си на експертиза в областта на прехода към пазарна икономика. Те внасят теории и икономически модели и изнасят информация и анализи, които предоставят на чуждестранните инвеститори. Техните връзки с националните и чуждестранните […]

Обучение на „бъдещите политически елити“.

„Дървото и учителят се познават по плода.“ Нов български университет. Без да се връщаме към създаването на НБУ (1991), да напомним, че става дума за първия университет-НПО в България, създаден по инициатива на Джордж Сорос. Начело на университета е Богдан Богданов, който дълго време заема и длъжността председател на „Отворено общество“. НБУ е едно от […]

Предателството – истинският ключ към успеха.

„Изтъкал платното, ритнал кросното.“ Дори тези, които казват, че са му идеологически врагове, винаги намират по някоя положителна дума за него. Иван Кръстев е не само най-влиятелният в международен план, но също е и най-уважавания в средата на експертите в България. Той се грижи за образа си на човека-консенсус, който е успял. Никога не критикува […]

Лидери и експерти – деца на привилегировани комунисти.

„Няма защо да учиш подлизуркото, как да угоди на началника.“ Българските мозъчни тръстове не могат да бъдат „разказани“ само като институции. Те съществуват на първо място въплътени в индивиди (техните лидери са по-познати в публичното пространство, отколкото институтите, които представляват), след това като професионални структури с екип от експерти и администратори и най-накрая като пресечни […]

Ролята на кукумявката.

„Ноща е майка на всички съвети.“ Обяснението на името ЦЛС на Интернет сайта на университета „Карлтън“ в Канада резюмира с кратък анекдот образа на Центъра като генератор на идеи: И така, да започнем със „стратегии“. Ние сме в бизнеса на стратегиите поради една-единствена причина. Когато сме изправени пред много неприятния въпрос как това, което препоръчваме, […]

Цената на лесните пари.

„Който плаща, то и поръчва.“ Новите компетенции. И така, само четирима от програмните директори на ЦЛС не принадлежат към кръга на сътрудниците и приятелите, близки до Иван Кръстев от първите му стъпки като експерт – анализатор в Президентството на Република България и във фондация „Фридрих Науман“. Те са привлечени по препоръката на влиятелни професионални кръгове, […]