// Архив

Начини на манипулиране

This category contains 68 posts

Изток или Запад.

„Там, на отсрещния бряг, се намира демокрацията на другите…“ Г. Фотев. Да избираш между минало и бъдеще, между комунизъм и капитализъм, между дясно и ляво означава да избираш между Изток и Запад, където Изтокът се превръща в символ на традиционното (православно и балканско), националистическо („сърбизиращо“) и дори тоталитарно („русизиращо“) общество. Идеята за Запада обаче, който […]

Ляво – Дясно.

„Лошо е да паднеш в блатото, но още по-лошо е да останеш там.“ Според експертите на мозъчните тръстове опозицията комунизъм / капитализъм, разположена на същата тази ос минало – бъдеще, се олицетворява от политическото противопоставяне ляво – дясно. До 2001–2002 г. доминиращата теза в тези среди е, че „не съществува ляв преход“. Проф. Георги Фотев, […]

Ангели – хранители на Промяната.

„Богатство и знания заедно не се срещат.“ Общество пред „цивилизационен избор“. Понятието преход се използва, за да се обозначи всичко това, което се случва в страните от Източна Европа след падането на Берлинската стена, довело до откъсването им от комунизма и от съветското попечителство, както и поемането им по пътя на демократичното развитие и модернизацията […]

Агенти и актьори на прехода.

„Има ли пари – и по небето може да се премине.“ Регионалните инициативи, подкрепени от Съединените щати и Европейския съюз. Европейският съюз и Съединените щати са двата главни чуждестранни актьора, които финансират и структурират балканското сътрудничество, като ту действат като партньори, ту се сблъскват като конкуренти за територии и полета на влияние. След Дейтънските споразумения […]

Пътят към Европа.

„Ако човек знаеше всичко, с него не биха се случвали нещастия.“ Присъединяването към НАТО, което винаги е било свързвано със сближаване със Съединените щати, и присъединяването към Европейския съюз са представяни по време на целия български преход като два паралелни и взаимнозависими процеса, като двете лица на една и съща монета: влизането на България в […]

Американската подкрепа за България.

„Имай бога за господар, но никога господаря за бог.“ През февруари 1990 г. американският държавен секретар Джеймс Бейкър е на официално посещение в България. Той представя пред държавния глава Петър Младенов и пред министъра на външните работи Бойко Димитров условията, които България трябва да изпълни, за да се присъедини към МВФ и Световната банка. Тези […]

Икономическият преход.

„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“ Преходът от планова икономика от съветски тип към пазарна икономика започва преди съдбовната дата 10 ноември 1989 г. Икономическата криза на изток и политиката на постепенно отделяне от Москва, която вече не поема ангажимента да посреща нуждите на своите сателити, задължават българската комунистическа власт да предприеме реформа, която да […]

Може ли демокрацията да се мери?

„Не разкривайте вашите грижи на зъл човек, защото никога няма да ви утеши.“ „Фрийдъм хаус“ е американска фондация, чиято цел е да налага демокрацията и да измерва нивото на приложението във всички точки на земното кълбо. Тя е също един от големите донори на проектите на българските мозъчни тръстове. По тази причина нейните рецепти и […]

Митовете за идващото щастие.

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“ Много трудно се разказва за прехода, защото неизбежно се получава „разказ за разказите“. Следователно това е една непрекъсната „игра на действителност“: ние обявяваме някакви неща за привидности, с което „зад тях неявно, но задължително поставяме нещо, което смятаме за реално, твърдо, съществуващо и окончателно. Такава обаче е цената […]

Утопията „глобалност“.

„Който обещава много, всъщност не обещава нищо.“ През 1997 г. Световната банка отбелязва промяна на посоката на своята политика и на своя дискурс. Новата реторика на развитието поставя акцента върху необходимостта от сътрудничество между нея и не правителствените организации (НПО), но също и между НПО и държавата според тристранен модел: пазар/ държава/ гражданско общество. Посланието […]