// Архив

Морал и Православие

This category contains 108 posts

Обича ли ни Бог?

„Който учи старец, пише върху вода, който учи дете, пише върху камък.“ Обича ли ни Бог? Вярата и любовта ни към Бог са продиктувани от това, че самият Бог никога не е преставал да обича човека. И така нека в тази връзка да направим един хронологичен преглед на библейските събития, като започнем от сътворението на […]

За „Бездната“ и „Потока“.

„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“ За „Бездната“ и „Потока“. Свети Кирил (Константин философ) бил изпратен от императора при сарацините (мохамеданите) за да ги просвещава. Спорейки с техните духовници бил запитан: „Защо при вас християните, които се покланяте на единнаго Бога, има толкова разногласия във вярата и живота, а при нас […]

За вярващите не са нужни чудеса, за да се усъвършенстват духовно.

„Сърцето няма да се убеди в това, което не се говори от сърце.“ За вярващите не са нужни чудеса, за да се усъвършенстват духовно. Православните християни вярват в Нашия Господ Исус Христос с цялата си душа и сърце и не се притесняват да говорят публично за Него и учението Му. „Всеки, който Мене признае пред […]

Свършекът на света.

„Когато знатните се забавляват, простолюдието живот губи.“ Свършекът на света. Вече и невярващите историци и статистици признават, че Исус Христос е съществувал и е притежавал свръх естествени способности. Та нима Нашият Господ не извърши чудеса, като възкресяваше мъртви и лекуваше сляпородени, но въпреки това човешкото съмнение е безгранично. Бог ни казва да четем Писанията и […]

Страшният съд.

„Светът е и сладък и горчив, но горчивините в него са повече.“ Страшният съд. Една от най-актуалните теми на съвременното общество е темата за Второто Христово пришествие. Различни учени, историци, „пророци“ и религиозни фанатици си позволяват да предричат, а някои дори да определят време на свършека на света. Чрез медиите се обявява някоя година, в […]

Световната власт на антихриста.

„Най-лош е този, който не обръща внимание на злото, което му правят.“ Световната власт на антихриста. Израилтяните не повярваха, че Исус Христос, Синът Божий, беше Месията и Спасителят. Възприеха Го като обикновен човек, богохулник, предадоха Го на римляните, осъдиха и разпнаха. От своя страна пък Спасителят предрича задгробната участ на Израиля така: „И казвам ви, […]

Противникът на Христа.

„Когато в съдния ден изгори целият свят, пламъците ще достигнат и до кралския замък.“ Противникът на Христа. Думата „антихрист“ означава противник на Христа. Тя има общ и частен смисъл. В общия смисъл тя се отнася до всички, които се отричат от Господ Исус Христос, а в частност, тази дума се отнася до човек, който се […]

Бесовските сили.

„Който вечеря с дявола, трябва да се запаси с дълга лъжица.“ Бесовските сили. Не по-малко дяволско влияние върху хората имат и многото сатанински филми, чрез които определено се внушава господството на дявола. След като е гледал филм на такава тематика, човек се чувства ужасен и изплашен, а в някои случаи му се въздейства и той […]

Дяволско влияние.

„Комуто много е дадено, от него много се иска.“ Дяволско влияние. Тази тема за дяволското влияние е била и ще бъде актуална до свършека на света. Истински вярващия човек е твърдо убеден, че съществуват невидими бесовски сили, които в една или друга степен влияят на поведението на хората. От друга страна, като чели станата се […]

Разделение и единство.

„Не е дълъг животът на онази кокошка, която в къщи яде, а у комшиите снася.“ Разделение и единство. Нашият Господ Исус Христос в своята земна мисия е постановил Църквата да бъде единна и неразделна. Чрез избирането на своите ученици, а те от своя страна ръкополагайки за дякони, презвитери и епископи други християни, бе благословена и […]